Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SIP 3 Når hele skolen er med: KLAR-PARAT-STUDIERETNING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SIP 3 Når hele skolen er med: KLAR-PARAT-STUDIERETNING"— Præsentationens transcript:

1 SIP 3 Når hele skolen er med: KLAR-PARAT-STUDIERETNING
Et udviklingsprojekt i samarbejde med UVM og SDU Vicerektor Susanne Th. Jensen Odder Gymnasium

2 Kan vi dele lederskabet om at definere og nå de fælles mål? ?
Jan Pytlich og ? Metafor med Lars Vilbæk som coachen, der sammenkalder holdet/teamet med mellemrum for at få et overblik over hvordan banen aktuelt ser ud fra forskellige vinkler Påstand: Den måde vi som ledere opfatter vores ledelsesrum på, den måde vi ”danner” eleverne på må nødvendigvis afspejles i den måde vi leder lærerne på. Sagt med andre ord: delt lederskab betyder at det, vi forlanger af lærerne, skal lærerne kunne spejle sig i hos os.

3 Hvad opnår skolen ved ”delt lederskab”
Kvalificerer sin mulighed for: At løse opgaven kompetent ved at tage udgangspunkt i det, den véd nu, og har erfaring om, og bruge det som afsæt for næste skridt - ”enactment” At være meningsskabende for lærere og elever Adækvat organisering af samarbejde med og mellem lærerne – i motiverende praksisfællesskaber

4 13 studieretningsledere fra 1.g og 2.g
KLAR-PARAT-STUDIERETNING Et helskoleprojekt med fokus på udvikling af stærke studieretninger via en stærk organisationskultur med delt lederskab : Deltagere 5 ledelsespersoner 13 studieretningsledere fra 1.g og 2.g Alle lærere i 1.g og 2.g Alle 1.g og 2.g klasser

5 Klar-Parat-Studieretning
Mål At udvikle stærke studieretninger via delt lederskab og målrettet fokus på den enkelte elev Redskaber kræver nye værktøjer og ny organisering Fokus på 3 faser: Klar – parat - studieretning

6 Klar-fasen: modtagelse, screening, introduktion
Samarbejde med grundskoler om elevernes færdigheder, kompetencer og arbejdsformer (jvf ny reform) Kortlægning af elevernes indgangsniveau Screeningsresultater samles og følger den enkelte elev fra grundforløb til studieretning Der screenes i matematik, læsehastighed og AP Folkeskolereform nødvendiggør ar vi er synkroniserede med vores aftagere

7 Screenings-map for klasse/individ

8 Parat-fasen – fokuseret træning i studiekompetencer
Hvad gør vi med viden fra screeningerne? Matematik-kursus Læsehastighedskursus AP-kursus Mentor-ordning Differentieret undervisning i den enkelte klasse ”How to get organized”/IKT-dannelse i forbindelse med konkrete opgaver

9

10 Parat-fasen Udvikling af fælles organisationsværktøjer
Kompetenceportalen: Skriftlighedsportalen: IKT-portal: Portalerne udgør en platform, som er synlig og inddrager ledelse – lærere – elever i projektets delmængder og progressionstanke. Er dynamisk med bidrag fra brugerne.

11 Kompetenceportal – overblik over de 3 faser: klar – parat - studiestart

12 KLAR PARAT STUDIERETNING

13 Studieretningsidentitet og studiekompetence
Mål Studieretningernes særlige profil og samarbejde fagene imellem skal give bedre motivation og mere læring Kræver Samarbejde, organisering med delt lederskab mhp videndeling mellem lærere - ledelse

14 Delt ledelse: man skal have noget at lede med & rammer, der giver mening
Studieretningslederne forvalter 25 timer og kr til fordeling mellem lærerne til SR-aktiviteter pr skoleår Klasseteam og dialogmøder mhp videndeling mellem studieretningens lærere på alle tre årgange og ledelsen

15 Eksempler på dannelse af STR-profil
SR-intro ved studieretningsstart – SR-lærere og 2g/3g elever præsenterer særlige træk ved studieretningen ved skoleårets start ”Elevtid tilstede” til SR-fag - 2 lektioner pr 14 dag, indlagt i skemaet (idéer hertil udveksles på Skriftlighedsportalen) ETU, elevtrivselsevaluering, som fælles redskab til motivation som drivkraft for læringskultur i klasserummet

16 Elev – elev formidling Vision
Der skabes et perspektiv for eleverne med faglige rollemodeller, som man kan pejle efter i egen udvikling fra elev - studerende Studieretningsdag-på-langs (3g og 1g underviser hinanden indenfor studieretningen) AT 2g elever formidler deres resultater af AT- innovationsuge til 1.g elever indenfor studieretningen 4. g elever giver kick-off til 3.g AT generalprøve

17 Lærer – lærer udveksling
Vision Erfaringsudveksling, fastholdelse af de gode idéer og overblik + ejerskab i organisationen Planlægningsdag inden skolestart, hvor nye SR-ledere mødes med 4.g SR-ledere: erfaringsudveksling mhp. den konkrete studieretning Kompetenceportal , Skriftlighedsportal, IKT-portal som introduktionsværktøj til nye lærere, nye SR-ledere, fast reference for hele organisationen (elever, lærere, ledelse)

18 Klar – parat - studieretning
Hvad blev vi bedre til? Etablering af et praksisfællesskab mellem lærere – ledelse via portaltankegangen (kobling mellem lærerinitiativ og organisatorisk tiltag) En eksplicit køreplan giver stabilitet og tryghed og større pålidelighed ift. valg af evalueringsformer Vi screener ikke længere for at screene…vi løfter eleverne SR-videndeling og SR-identitet er en fælles dagsorden Ejerskab: vi har et fælles referencepunkt ift. MUS, GRUS, PR, pædagogiske dage

19 Klar – parat - studieretning
Hvad er næste udviklingstrin for KPS? Stærkere kobling til grundskolen på lærer-lærer niveau og elev-elev niveau (skriftlighed og AT/projektopgaven) Stærkere kobling mellem SR og AT – og AT og fagene Mere ”magt og agt” til studieretningsledere & klasseteam: studierejser, eks- og inkursioner, andet????

20 Hvad har vi lært? Lærerne ”Vi skal huske hele tiden at ”lære eleverne at kende forfra” ”Vi skal personliggøre elevens dannelse/læring og finde ud af hvad det er, der motiverer både klassen – og den enkelte” ”Vi skal til stadighed udvikle adækvate, fælles værktøjer, som muliggør et professionelt samarbejde om undervisningspraksis”

21 Hvad har vi lært? Ledelsen ”Ledelsen kommer tættere på læring, og lærerne kommer tættere på ledelse” ”Det kræver en organisation, der har de nødvendige fora, hvor man i en ”on-going” dialog deler lederskabet om at løfte den enkelte studieretning og den enkelte elev maksimalt” ”Enactment” er et godt instrument for at komme i mål

22 KLAR PARAT STUDIERETNING


Download ppt "SIP 3 Når hele skolen er med: KLAR-PARAT-STUDIERETNING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google