Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Generel status.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Generel status."— Præsentationens transcript:

1 René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Generel status

2 Hvad blev vi enige om den 15. april? Generelt Forårsmøde, primært om næste års økonomi Kun pristalsregulering (2011 = 1,8%) af grundgebyr (1.195,92 kr.) og årsaftaler (2,15 kr. pr. aftale) de næste par år, med mindre der sættes noget stort i drift Vedrørende årsaftaler reguleres disse også i forhold til aktuel ”beholdning” Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler mellem UNI-C og hvert fagligt udvalg / sekretariat, som fremtidigt grundlag for abonnement Efterårsmøde, primært om prioritering af ønsker til næste års videreudvikling Grundlag 1: Liste over potentialet (se de kommende sider) Grundlag 2: Tidsplaner for kommende versioner (se de kommende sider) 21-11-2014 2

3 Hvad blev vi enige om den 15. april? priser Pris pr. sekretariat i 2010 og 2011 (pristalsreg.: 1.217,45 kr. / 2,19 kr.) Udd.nævn 2010: 16.479 årsaftaler = 35.429,85 kr. + 6 x grundgebyr = 42.605,37 kr. Udd.nævn 2011: 15.006 årsaftaler + 6 x grundgebyr + 1,8% = 40.167,84 kr. IU 2010: 12.846 årsaftaler = 29.508,75 kr. + 8 x grundgebyr = 39.076,10 kr. IU 2011: 12.432 årsaftaler + 8 x grundgebyr + 1,8% = 36.935,68 kr. BYG 2010: 10.960 årsaftaler = 23.564,00 kr. + 4 x grundgebyr = 28.347,68 kr. BYG 2011: 09.023 årsaftaler + 4 x grundgebyr + 1,8% = 24.630,17 kr. EVU 2010: 6.904 årsaftaler = 14.843,60 kr. + 1 x grundgebyr = 16.039,52 kr. EVU 2011: 5.931 årsaftaler + 1 x grundgebyr + 1,8% = 14.206,34 kr. TUR 2010: 1.909 årsaftaler = 4.104,35 kr. + 1 x grundgebyr = 5.300,27 kr. TUR 2011: 1.852 årsaftaler + 1 x grundgebyr + 1,8% = 5.273,33 kr. Grafisk 2010: 758 årsaftaler = 1.629,70 kr. + 1 x grundgebyr = 2.825,62 kr. Grafisk 2011: 649 årsaftaler + 1 x grundgebyr + 1,8% = 2.638,76 kr. 21-11-2014 3

4 Hvad blev vi enige om den 15. april? godkendelsesprincipper EVG (Elektronisk VirksomhedsGodkendelse) hos IU (Industriens Uddannelser) EASY-supporten skal håndtere sammenhængene mellem EASY-P og EVG. Det gør de hvis der indgås en webservice-kontrakt, som det er tilfældet for sammenhænge mellem trediepartsprodukter og EASY-A UNI-C skal fremsende forslag til denne til IU TUR er under forberedelse til at benytte samme EVG som IU ”EVG” hos Uddannelsesnævnet? Samme princip som hos IU eller godkendelse via pdf-blanketter? EASY-P skal kunne håndtere koncerner og kæder 21-11-2014 4

5 Andre relevante aktiviteter Svendeprøve-systemer Dem findes der fortsat hos en række faglige udvalg … EVU får udtræk fra EASY-P, til anvendelse i deres eget, nyere svendeprøve- system. Planer om at skifte til EASY-P´s svendeprøve-faciliteter? Elektronisk uddannelsesbevis BYG og Frisørfaget har hvert deres projekt kørende, helt uafhængige af hinanden. Udviklingsredegørelse (FU -> UVM) Der er tanker om at indføre en mere operationel ramme, der indebærer beskrivelse af udfordringer, indsatser, målsætninger, procesmål, evaluering. FU skal beskrive den forventede udvikling på praktikpladsområdet direkte i praktikpladsen.dk (brev fra UVM af den 31. maj 2010). 21-11-2014 5

6 FU-relaterede, kommende opdateringer af EASY-P 2010: Rækkebaseret adgangskontrol vedr. FU-data (gennemført) Fejl vedr. registrering af karakterer (gennemført) I.U. webservice opdatering (det bliver nok 1Q – 2011) 2011: Konverterings-skabelon (primært svendeprøve-data), 1Q? Opdatering af svendeprøve-faciliteter + diverse, 2Q? Myndighedskrav (se slide 9); 1-3Q? Sagsstyring (både til FU og skoler), 3Q? Sammenhænge mellem Elevplan og praktiksystemerne, 3Q? Koncern-/kæde-begrebet i EASY-P, 3Q? 21-11-2014 6

7 Elevplan og praktiksystemerne, potentielt, samt LIS 2011: Udveksle virksomheders brugernavne og adgangskoder SMS-service i Elevplan og praktikpladsen.dk; dataudveksling Praktik-ønsker i Elevplan, EASY-P og praktikpladsen.dk Praktikpladssøgning i Elevplan og praktikpladsen.dk Praktikerklæring i Elevplan; info til EASY-P LIS, opdatering primo 2011 med bl.a.: Udtræk af korte aftaler, ny mesterlære o.lign. 21-11-2014 7

8 Praktikpladsen.dk og Praktik+ Praktikpladsen.dk, opdat. i 2010 med bl.a.: FU kan selv redigere visse tekster i praktikpladsen.dk! Undlad at vise virksomheder under konkurs Ikke alle virksomheder kommer med pga. mærkelige postnumre Forpraktik/trainee ind igen Udveksling af stillingsopslag med Jobnet Praktik+, opdat. i 2010 med bl.a.: Postnummer-, uddannelseskode- og branchekodelister Flerskolemærker Mere end eet mærke pr. aktivitet 21-11-2014 8

9 De faglige udvalgs dilemma Citat / advarsel fra forårsmødet: ” Når de faglige udvalg skifter 100% til EASY-P vil de stille større krav til fejlrettelser, videreudvikling og drift” Ved at vælge EASY-P og skrotte lokale it-systemer opnår de faglige udvalg: Besparelser, da abonnement på EASY-P er meget billigere end at holde et eller flere lokale it-systemer i live Et system, der generelt er bedre og mere ajourført En lang række administrative lettelser i samarbejdet med erhvervsskolerne Ved at vælge EASY-P frem for et lokalt it-system indgår det faglige udvalg i et fællesskab. Indflydelsen på videreudviklingen reduceres derfor fra 100% til xx%. 21-11-2014 9

10 FU-faciliteternes konkurrenter … Myndighedskravene skal pr. definition prioriteres højt Datostyring af specialer (1Q - 2011?) Præmietræk 2011 (1Q – 2011?) Produktionsbaseret EUD, EUX, GVU, skolebaseret EUD … (2Q - 2011?) EGU-portalen (3Q - 2011?) hvad bliver det næste krav? UNI-Cs kapacitet Rambøll Informatiks kapacitet Brugerønsker, fx opdatering af SOSU-faciliteter (1Q – 2011?) 21-11-2014 10

11 Hvor informerer UNI-C om systemerne? Nyheder: www.admsys.uni-c.dk/easy-p/index.htmlwww.admsys.uni-c.dk/easy-p/index.html Benyt evt. RSS-feed Breve, vejledninger mm.: www.admsys.uni-c.dk/easy- p/dokumenter/Faglige_udvalg/index.htmlwww.admsys.uni-c.dk/easy- p/dokumenter/Faglige_udvalg/index.html Adm. lettelse … Abonnement på EASY-P … Vejledning i … Resume fra inspirationsdagene 21-11-2014 11


Download ppt "René Dommer Projektleder for EASY-P, LIS, Praktik+ og praktikpladsen.dk Generel status."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google