Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontrakten og partnerskabet som grundlag for samarbejde Anders la Cour og Holger Højlund, Kofoeds Skole, den 30. november 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontrakten og partnerskabet som grundlag for samarbejde Anders la Cour og Holger Højlund, Kofoeds Skole, den 30. november 2005."— Præsentationens transcript:

1 Kontrakten og partnerskabet som grundlag for samarbejde Anders la Cour og Holger Højlund, Kofoeds Skole, den 30. november 2005

2 Velfærdspluralisme ”Det tillægges i disse år stigende vægt at fremme omstilling og effektivitet i den offentlige sektor. Som led heri er det væsentligt, at også relevante dele af den offentlige opgavevaretagelse gennem udlicitering gøres til genstand for en løbende måling af, hvor opgaverne løses bedst og billigst” (Finansministeriet 1991)

3 Omstilling til omstilling Hierarki Bureaukrati Træghed Ikke-synlighed Marked/Frivillighed Effektivitet Omstillelighed Kvalitetssikring Før:Nu:

4 Ingen kan være imod Frit valg Partnerskaber Konkurrence Omstilling Fleksibilitet Kvalitet Samarbejde Det er vi heller ikke, men …

5 Vores påstande vil være: Både kontrakten og partnerskaber indskriver sig i en allerede etableret orden, der ikke længere synes at stå til forhandling! At hverken kontrakten eller partnerskabet kan overvinde dilemmaet mellem de udførende organisationers behov for autonomi og det offentliges behov for kontrol og styring!

6 I dag Velfærdspluralisme Udlicitering ??? Frit valgSamspil Historisk betingede samarbejdsformer

7 Samarbejde Udlicitering KontraktPartnerskab Det uformelle samarbejde Frit valgSamspil Historisk betingede samarbejdsformer

8 Kontrakter ”Frihedsgrader er vigtige, men friheden må udfoldes under ansvar. Det er resultaterne der tæller. Derfor vil vi fremover tale om kontraktstyringsforsøg, kontraktstyrelser og resultatkontrakter” (Finansministeriet 1993)

9 a) Frihed under ansvar b) Resultaterne tæller Definition: En aftale mellem to uafhængige parter om en veldefineret ydelse/modydelse, indenfor et afgrænset tidsrum.

10 Kontraktens virkelighed SocialSagTid Beskrivelse af forpligtelser Synliggørelse af ydelser Nutidig-gørelse af fremtid Sikrer parterne et opgaveindhold Sikrer parterne en fælles tidsopfattelse Sikrer parterne en kontrakt-identitet

11

12

13

14 Rygcenterkontrakt ”Sundhedsforvaltningens direktion har stadig det sædvanlige ansvar. Med kontrakten sker der alene en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling i aktiviteter….Med virksomhedskontrakterne bliver parterne gensidigt forpligtet, så motivationen til at løfte opgaverne i fællesskab øges” (Københavns Kommune 2002)

15 Forhandlet virkelighed Alt er til forhandling Organisationer opfinder sig selv i kontrakter Fremtidshorisonten skifter, hver gang en ny kontrakt indgås

16 Partnerskab ”Partnerskabet adskiller sig fra andre øvrige samarbejdsformer ved, at det for det første forudsætter ligeværdighed, fællesskab og dialog”. (Center for frivilligt socialt arbejde 2003)

17 Partnerskab: Honnørord Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Virksomhedens sociale ansvar Dynamisk samarbejde, der matcher kompleksitet Samarbejdsform mellem virksomheder og det offentlige Samarbejdsform mellem frivillig og det offentlige Bro mellem stat, marked og civilsamfund Alternativ til udlicitering Redskab til åbning af offentlige markeder Strategisk nytænkning Samarbejdsform i en foranderlig verden Interessefællesskab på tværs af sektorer Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Virksomhedens sociale ansvar Dynamisk samarbejde, der matcher kompleksitet Samarbejdsform mellem virksomheder og det offentlige Samarbejdsform mellem frivillig og det offentlige Bro mellem stat, marked og civilsamfund Alternativ til udlicitering Redskab til åbning af offentlige markeder Strategisk nytænkning Samarbejdsform i en foranderlig verden Interessefællesskab på Partnerskab

18 Partnerskaber præsenteres som en kontraktækvivalent! Sagens kompleksitet: Hvad der skal udveksles er ikke længere taget for givet Tidens kompleksitet: Hvad der loves er under konstant forandring Social kompleksitet: Hvilke stemmer og hensyn, der har betydning for relationen, er blevet flydende

19 Harmonisk virkelighed Fælles værdier Fælles ejerskab Fælles fremtid

20 I vores ører lyder det næsten for godt til at være sandt!

21 Partnerskabet eksisterer ikke i et strukturelt tomrum 1)Det offentlige finansierer aktiviteten! 2)Det offentlige har et styringsbehov! 3)Det offentlige har blikket rettet på outputtet! 4)Det offentlige har behov for evaluering! 5)Det offentlige har behov for kontrol! 6)Det offentlige står med ansvaret ud ad til!

22 Samarbejdets logik Strukturelle betingelser Partnerskabet Velfærdsudøvelse Kontrakten

23 Både kontrakten og partnerskaber indskriver sig således i en allerede etableret orden, der ikke længere synes at stå til forhandling!

24 Derfor er det nødvendigt at gøre sig klart: At ikke alt står til forhandling! Om de præmisser, der på forhånd lægges til grund for samarbejdet, er acceptable for alle parter!


Download ppt "Kontrakten og partnerskabet som grundlag for samarbejde Anders la Cour og Holger Højlund, Kofoeds Skole, den 30. november 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google