Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AGWAPLAN Side 1 · · Projekt om balance mellem produktions- og miljøhensyn Vandplan – indhold, udarbejdelse og realisering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AGWAPLAN Side 1 · · Projekt om balance mellem produktions- og miljøhensyn Vandplan – indhold, udarbejdelse og realisering."— Præsentationens transcript:

1 AGWAPLAN Side 1 · · Projekt om balance mellem produktions- og miljøhensyn Vandplan – indhold, udarbejdelse og realisering

2 AGWAPLAN Side 2 · · Projektets parter  Lokale landboforeninger/centre og landmænd i områderne  Danmarks Jordbrugsforskning  Århus Amt  Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret  Miljøstyrelsen (medfinansierer)

3 AGWAPLAN Side 3 · · 3 projektområder Norsminde Fjord Hinnerup Ravn Sø

4 AGWAPLAN Side 4 · · Den bærende ide  Bedst mulig viden, forståelse og indsigt om produktionen og om vandoplandet  Det gælder for: landmand og rådgiver, der får ny viden og forståelse for at de kan gøre en forskel på miljøområdet miljømyndighed, der får viden og forståelse for landmandens daglige udfordringer forsker, der får praktisk indsigt og mulighed for at udvikle med udgangspunkt i praksis

5 AGWAPLAN Side 5 · · Projektet: Vi vil finde en balance En mulighed for fortsat forretningsudvikling og opfyldelse af vandplan! Vi vil vise, at vi i fællesskab kan nå langt! Miljø Produktion

6 AGWAPLAN Side 6 · · God/ forbedret Landbrugspraksis  Hvordan optimerer vi brugen af forbedret landbrugspraksis, ift. næringsstoffer?

7 AGWAPLAN Side 7 · · Plan for samspil

8 AGWAPLAN Side 8 · · Proces på oplandsniveau  Konsulentens læring/ konsulentmøde Inden landmænd inddrages er det vigtigt, at konsulenterne har fået en forståelse for de miljømål, der er opstillet af miljømyndigheden. Hvorfor er de opstillet? Hvad er indikatorerne for god økologisk tilstand? Hvordan er de tal der skal give denne tilstand opstillet. Hvordan er miljømyndigheden kommet frem til disse? Hvordan ser miljømålene ud i det konkrete opland? Hvordan ser nudriften ud i oplandet? Hvad er mulighederne for at nå dem? GAP eller skal der noget helt andet til?

9 AGWAPLAN Side 9 · · Proces på oplandsniveau Ensartede billeder  Myndighedsperson og landbrugskonsulent der skal foretage rådgivningen kører en tur i oplandet for sammen at få et billede af hvad det er for et område

10 AGWAPLAN Side 10 · · Proces på oplandsniveau Landmandsmøde Målene præsenteres på landmandsmøde, - hvad er mulighederne for at nå målene? Præsentationer af miljømedarbejder og konsulent. Konkret eksempel på hvordan man kan forestille sig, at man kan nå målene (konkret ejendom?) Ideer til scenarier for hvordan vi skaber plads for landbrug, miljø og natur (fælles opgave). Regionale landbrugsstrategier? Præsentation af forskellige mere oplandsagtige løsninger fra såvel landbrugserhvervsside, landdistriktsudviklingsside,som miljømyndighedsside. Hvor mange ha skal der til med xx for at nå målet, og andre typer GAP'er

11 AGWAPLAN Side 11 · · Inden mødet med landmandsfamilien Gennemgang af data og område  Landbrugskonsulenten der skal foretage rådgivningen gennemgår på forhånd de data der forefindes via DIS'en på oplands- og markniveau, så I har et grundigt billede af de faktuelle miljø- og produktionsmæssige forhold.  Myndighedsperson deltager ved forberedelsen

12 AGWAPLAN Side 12 · · Rådgivning, der virker  Strategisk helhedsplan for bedriften med udgangspunkt i viden om: produktionsøkonomiske forhold landmandens ønsker til fremtiden de miljømæssige begrænsninger

13 AGWAPLAN Side 13 · · Helhedsplan, - møde på ejendommen  Deltagere i mødet: Landmandsfamilien (mand, kone, mm) evt. medarbejder? konsulent evt. en myndighedsperson, - også for at sikre, at myndighedspersoner får bibragt en produktionsforståelse. Alternativt skal vi ind og arbejde med "det grønne kontor" – se på ideer med koncept fra NyVejle kommune.

14 AGWAPLAN Side 14 · · Mødets indhold  Sæt scenen  Beskriv nu-drift (landmand + konsulent)  Landmandsfamiliens ønsker og mål (landmand + konsulent)  Bedriftens stærke og svage sider samt muligheder og trusler i omgivelserne  Omgivelserne Relation til naboer Miljøspørgsmålet (myndighedsperson spiller en vigtig rolle her)

15 AGWAPLAN Side 15 · · Mødets indhold  Hvad betyder ovenstående analyse for mulighederne for opfyldelse af visionen?  Hvor går tingene åbenlyst mod/med hinanden?  Mere konkret gennemgang af arealer  Overvejelse af arealers potentialer (GAP-manualen)

16 AGWAPLAN Side 16 · · Afslutning  Aftale om videre forløb, - herunder aftale om, at konsulent og til dels myndighedsperson laver udkast til plan på baggrund af samtalen  Herefter kommentarer fra landmand på udkast med henblik på færdiggørelse af planen.  Husk at spørge om der er elementer man må bringe videre, - f.eks. til naboen, hvis tanke om noget der kan gå over markskellet.

17 AGWAPLAN Side 17 · · Videre forløb  Orientér om planer på markvandring og fælles møde for projektlandmænd i området!  På markvandringer ses der også på elementer, der kan bidrage væsentligt og som vedrører flere ejendomme.

18 AGWAPLAN Side 18 · · Ønskede resultater af projektet  Fastlægge foreløbig miljømæssig tålegrænse for vandopland, - der sættes kg på N og P  Viderebygge dansk markdatabase med miljødata, m.m.  Integreret rådgivning (myndighed, forskning, rådgivning og landmand)

19 AGWAPLAN Side 19 · · Ønskede resultater af projektet  Udvikling af et værktøj, der giver overblik over bedriftens muligheder for forretningsudvikling under de miljømæssige forudsætninger  Udarbejde en samlet strategi for bedriften driftsøkonomisk og miljømæssigt  Se hvor langt vi kan nå med forbedret landbrugspraksis og ledelse

20 AGWAPLAN Side 20 · · Ønskede resultater af projektet  Fremadrettet anvendelse af resultaterne til implementering af Vandrammedirektivet I samarbejde mellem myndighed og landbrugets konsulenter I rådgivning af landmænd I udarbejdelse af vandplaner

21 AGWAPLAN Side 21 · · Output  Hvordan får vi ønsker/ muligheder for landbrugsproduktion til at harmonere med miljøkravene?  Den gode landbrugspraksis, - hvordan får vi mest ud af den?  Ideer til nye virkemidler?  Hvordan får vi rådgivningen optimeret, så vi får det maksimale ud af den?

22 AGWAPLAN Side 22 · · Vi ser frem til samarbejdet  Dette er et samarbejdsprojekt Uden samarbejde får vi ikke resultater Ambitionen er godt miljø og et levedygtigt landbrug


Download ppt "AGWAPLAN Side 1 · · Projekt om balance mellem produktions- og miljøhensyn Vandplan – indhold, udarbejdelse og realisering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google