Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diigital formativ sprogscreening på EUD - Webinar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diigital formativ sprogscreening på EUD - Webinar"— Præsentationens transcript:

1 Diigital formativ sprogscreening på EUD - Webinar
3. april 2014 National digital sprogscreening af EUD-elever Michael Lund-Larsen, Centerchef @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

2 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Deltagere Projektleder: eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring Deltagere: NVL, Nationalt Videncenter for Læsning VIFIN, Videncenter for Integration Taleinstituttet Aalborg (HF/VUC Nordjylland) Århus Købmandsskole Aarhus Tech Social- og Sundhedsskolen Aarhus Læsevejlederforeningen @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

3 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Produkt Testen afdækker elevens færdigheder inden for Læsning, Skrivning, Lytning og Tale i forhold til den europæiske referencerammes niveau B2. Den enkelte indgang/uddannelse kan selv fastlægge adgangsniveauer i forhold til denne måling. Der afdækkes det nødvendige bedst muligt med færrest mulige testopgaver. Der afdækkes netop det, der efterfølgende kan gøres noget ved – altså det skolen kan handle på det. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

4 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Screening i 4 grupper Gruppe 4 Ingen sprogvanskeligheder  B2 NIVEAU Gruppe 3 Mindre sprogvanskeligheder – egen indsats på baggrund af selvindsigt med vejledning  INDGANGSSPECIFIK GRÆNSE Gruppe 2 Væsentlige sprogvanskeligheder – behov for ekstra støtte  FAST GRÆNSE Gruppe 1 Alvorlige vanskeligheder – sendes videre til SPS og/eller ordblindetest @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

5 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Områder, metoder, mål Tid Testes Testes hvordan Afdækker hvilke niveauer Hvad testes eleven i? Læsning 30 min X Objektiv scorbar Alle Global læseforståelse Lokal læseforståelse Ordkendskab Teksttypekendskab Lytning 20 min Global og lokal lytteforståelse Lytte og forstå en instruktion Lytte og forstå en dialog Skrivning Skelner primært mellem niveau 1 og 2 samt mellem niveau 2 og 3 Sætningsopbygning Stavning Frivillig scoring Fritekst med lærerbedømmelse ud fra scorevejledning Skelner primært mellem niveau 3 og 4 Formuleringsevne Tale 10 min Supple-ment Selvvurderingstest med udgangspunkt i The Common European Framework Skelner primært mellem niveau 2 og 3 samt mellem niveau 3 og 4 Samtale Argumentere Beskrive Forklare @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

6 Testkonstruktions metode
Målformulering Testkonstruktion Review Q-sikring Metode Opgave- format Læringsmål Q-faktorer Drejebog Afprøvning og standardisering @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

7 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
B2 -Læsning Læringsmål På dette niveau kan man forstå artikler og rapporter om aktuelle forhold, når skribenten indtager en særlig holdning til et problem eller giver udtryk for et bestemt synspunkt. Man kan forstå de fleste noveller og populære romaner. Område Global læseforståelse Testmål kan uddrage det væsentlige indhold af en tekst kan forstå en tekst og kan tolke/”læse mellem linjerne” Lokal læseforståelse kan udpege det sted i en tekst, hvor et svar findes kan finde oplysninger i en tekst kan bestemme hvilket ord, der passer i sammenhængen kan forstå den indre sammenhæng i en tekst kan finde oplysninger i en grafisk fremstilling. Ordkendskab kan forstå relevante, frekvente fremmedord kan gruppere ord efter deres indbyrdes semantiske sammenhæng kan parre idiomer og forklaringer på disse kan drage følgeslutninger mellem sætningsdele Teksttypekendskab kan bestemme formålet med en given teksttype kan afdække tekstens stilleje @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

8 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testopgave Testmål: kan uddrage det væsentlige indhold af en tekst @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

9 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testopgave Testmål: kan læse mellem linjerne @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

10 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testopgave Testmål: kan udpege det sted i en tekst, hvor et svar findes @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

11 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testopgave Testmål: kan gruppere ord efter deres indbyrdes semantiske sammenhæng @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

12 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testopgave Testmål: kan drage følgeslutninger mellem sætningsdele @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

13 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Hent en test @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

14 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Radar rapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

15 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Forløbsrapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©


Download ppt "Diigital formativ sprogscreening på EUD - Webinar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google