Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringkøbing-Skjern Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringkøbing-Skjern Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune er Dan-marks geografisk største kommune med et areal på km2. 3 x så meget rum end landsgennem-snittet Ca indbyggere (nr. 27)(50/50) Ca 1800 km kommuneveje og ca. 150 km statsveje. 160 km kystlinje mod hav og fjord 750 km vandløb 1200 gravhøje 29 byrådsmedlemmer (18/11) 5.500 medarbejdere 48 km 66 km 54 km

2 Samspil mellem byer og land
Danmark ctr. et DK i balance København ctr. provinsen Århus ctr. resten af region Midtjylland Herning ctr. Ringkøbing-Skjern Ringkøbing ctr. landsbyoplandet Byområder ctr. landdistrikter Centrale myndigheder ctr. decentrale myndigheder Beskyttelse ctr. benyttelse Eller ??????

3 Samspil mellem byer og land - Visionen i RKSK
RKSK’s planstrategi Kommune uden metropol – som Herning Spredt bystruktur, hvor byerne har meget forskellige profiler og styrkepositioner. Den komplette ”by” – Rollefordeling mellem de fire bysamfund Hvide Sande, Ringkøbing, Videbæk og Skjern/Tarm, der tilsammen udgør en komplet ”by” med ”planlægning” af bynærhedszoner. Det udvidede landsbysamfund – hvor et antal landsbyer indgår i et samarbejde om offentlige og private servicefunktioner. Kombinationen mellem den komplette ”by” og Det udvidede landsbysamfund betyder, at byerne og deres oplande bliver hinandens forudsætning (Handel, erhverv, beskæftigelse, politisk, flytninger land->by). Godt understøttet af en aktiv landdistriktspolitik, stiforbindelser, kollektiv trafik, skolestruktur, bæredygtig og sammenhængende naturoplevelser m.v.

4 Samspil mellem byer og land - Visionen for region Midtjylland
Hvordan bliver RKSK’s styrkepositioner Aarhus’s styrkepositioner – og omvendt. Politisk ejerskab fra kyst til kyst Infrastruktur - Kattegatforbindelse med timedrift for tog og bil/Natur og turisme Uddannelse – Career Campus/virksomhedspraksis, udlagt undervisning/elevopland Viden – produktviden->produktudvikling->ny produktviden Energi, vand, landbrug – specialistviden->eksperimentarium->ny specialistviden Turisme – Oplevelser/overnatning Kulturhistorie – Århus har eksemplet (Den gl. by), Ringkøbing har det levende kulturmiljø

5 Samspil mellem byer og land - Visionen for balancen mellem benyttelses- og beskyttelseshensyn
Mere fleksibilitet ind i restriktionslovgivningen. Differentieret planlægning – geografien til forskel på RKSK og Kbh. Flere kompensationsmuligheder som ved Fredskov – også i.f.m. strandbeskyttelseslinier Sammenhængende argumentation på tværs af lovgivningen – Eks. Velling og Ringkøbing. Fornuftmæssige ophævelser af restriktioner skal også være mulig Viden- og indsigtsbaseret dialog i stedet for ideologisk magtdemonstration. Minus vindmølleplacering i fuglebeskyttede områder Minus lav flyvehøjde i sælområder og i fuglebeskyttede områder Omvendt bevisførelse – eks. Sejlads på Skjern Å Vindmølle- og biogasplanlægningen kun mulig i yderst begrænset arealomfang Fleksibilitet giver planlægningsmotivation


Download ppt "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google