Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægedage Almen medicinsk uddannelse Nuværende uddannelsesforhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægedage Almen medicinsk uddannelse Nuværende uddannelsesforhold."— Præsentationens transcript:

1 Lægedage Almen medicinsk uddannelse Nuværende uddannelsesforhold

2 Lægedage

3 Typer af stillinger KBU - Lære at være læge - Vælge speciale - 15 KBU mål Intro- Er specialet det rigtige for mig? - Passer lægen i specialet? - 8 mål skal nås - Vurderingsskema H-udd. - Lære specialet - Alle mål i målbeskrivelsen skal nås

4 Lægedage Praktiske forhold Fase 1, 2 og 3: –Forskellige løn- og ansættelsesforhold –Obligatoriske kurser og forskningstræning –Lægevagt Elektronisk logbog/portefølje bruges i intro og hoveduddannelse KBU logbog er i papirform –Regionale forskelle

5 Lægedage

6 KOMPETENCEVURDERING

7 Lægedage Kompetencevurdering Er en systematisk metode til at vurdere læringsudbyttet, dvs. hvorvidt et læringsmål er nået Formativ og summativ funktion

8 Lægedage Ny målbeskrivelse 5 kompetencevurderingsredskaber –Metode matcher typen af mål –Nemmere for tutorlægen –Understøtter læringen –Krav fra SST –Sikrer vores almenmedicinske fag –Patientsikkerhed øges Kvalifikationskort og returdage

9 Lægedage Kvalifikationskort Kendes fra sygehus specialer Delmål trænes og godkendes på sygehusafdeling Samlet mål godkendes på returdag Anderledes indhold og fokus i returdagene

10 Lægedage Returdage Fastholdelse i Almen medicins tankegang Forankring af sygehuslæring i almen praksis Arbejde med kompetencer Godkende kompetencer

11 Lægedage Kompetencevurderingsreskaber KV1– Struktureret vejledersamtale KV2 – Konsultationsskema* KV3 – 360 graders feedback KV4 – Procedureskema KV5 – Vejledersamtale mhp vurdering af refleksionsevne* For hver beskrevet fremgangsmåde og vurderingskriterier

12 Lægedage

13 Komptencevurderingsredskab 5 Vejledersamtale mhp vurdering af REFLEKSIONSEVNE

14 Lægedage Formål KV5 er et redskab til vurdering af uddannelseslægens overvejelser og evne til refleksion i forhold til en given faglig udfordring Formativt aspekt Summativt aspekt

15 Lægedage Udgangspunkt er uddannelseslægens skriftlige optegnelser, vejledes evt. hertil Mindmap eller tekst (vælg selv model) Overvejelser og refleksioner i fht problemstillinger relevante for målet Inspiration findes i teksten til målet, og forslag til overvejelser er anført på KV5- skemaet Giv tid til dette!

16 Lægedage Struktureret vejledersamtale Uddannelseslægen fremlægger mundtligt sine erfaringer og overvejelser ud fra optegnelser Samtale/diskussion med tutorlægen

17 Lægedage Tutorlægen vurderer uddannelseslægen ud fra 3 kriterier: Udviser evne til at reflektere over problemstilling og egen indsats/rolle Demonstrerer analytiske evner og kan inddrage væsentlige aspekter Indgår i relevant dialog og udviser fleksibilitet i fht alternativer Målet godkendes hvis ”godt nok”

18 Lægedage Etik og tavshedspligt (mål 74) Kunne håndtere lægens etiske rolle og etiske dilemmaer. Kunne håndtere dilemmaet mellem rollerne som patientens advokat, sundhedsvæsenets ressourceforvalter og som klinisk evidensbaseret beslutningstager. Kunne håndtere situationer, hvor der opstår konflikt mellem patientens autonomi og lægens retssikkerhed - herunder anvendelse af Lov om lægers tavshedspligt. Kunne håndtere anmodning om journaldata til 3. part fx et forsikringsselskab. Kunne håndtere det etiske dilemma med modstridende ønsker og interesser hos medlemmer af samme familie. Kunne italesætte og handle i forbindelse med hændelser, hvor der forekommer diskriminerende eller undertrykkende adfærd over for patienter eller personale. Kunne håndtere medvirken i politiets efterforskning.

19 Lægedage Refleksive notater Øvelse: Hver især skrive stikord eller mindmap ud fra målet om etik og tavshedspligt 7 minutter 2 og 2 samtale med mundtlig fremlæggelse af ”uddannelseslæge” og vurdering ud fra kriterier af ”tutorlæge” 7 minutter


Download ppt "Lægedage Almen medicinsk uddannelse Nuværende uddannelsesforhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google