Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestemmelse af din typekode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestemmelse af din typekode"— Præsentationens transcript:

1 Bestemmelse af din typekode
Arbejdsark Ekstrovert Får energi fra den ydre omverden Tænkning Baserer beslutninger på upersonlige analyser og logik Sansning Arbejder med kendte facts Vurdering Foretrækker en planlagt ordnet livsstil S E T J Introvert Får energi fra den indre verden N I F P Intuition Ser efter muligheder og sammenhænge Følen Baserer beslutninger på personlige værdier Opfattelse Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil meget klar klar moderat uklar uklar moderat klar meget klar E eller I S eller N T eller F J eller P 1. “Selvvurderings-type”: _______ _______ _______ _______ 2. “Arbejdssituations-type”: _______ _______ _______ _______ 3. “Indikator-type”: _______ _______ _______ _______ 4. “Bedst passende-type”: _______ _______ _______ _______

2 Er komplementære indstillinger til omverdenen
Ekstroversion og Introversion Er komplementære indstillinger til omverdenen Begge indstillinger benyttes af enhver, men én af dem er sædvanligvis foretrukket og bedre udviklet E En ekstroverts vigtigste stimulering kommer fra omgivelserne - den ydre verden bestående af mennesker og ting I En introverts vigtigste stimulering kommer indefra - den indre verden bestående af tanker og reflektioner

3 Indstilling Ekstrovert E I Introvert Retter sin energi:
Får sin energi fra: Holdning overfor ydre verden: Mod den ydre verden Den ydre verden Tillidsfuld Relativ åben for stimuli Åbner sig gerne Lærer gennem afprøvning Vil gerne påvirke og påvirkes Foretrækker at være sammen med andre Går i bredden Mod den indre verden Den indre verden Reserveret Relativ lukket for stimuli Åbner sig sjældent Vil forstå, afprøver evt. bagefter Har ringe behov for at påvirke og påvirkes Foretrækker at være alene Går i dybden

4 Extroverte - Introverte

5 Ekstroverte - Introverte

6 Nogle nøgleord E Ekstroversion Aktiv Udadvendt Social Mennesker Mange Udtryksfuld Bredde I Introversion Refleksiv Indadvendt Reserveret Privathed Stille Dybde Disse karakteristika udvikles ofte fra E og I præferencer Nogle af dem kan være sande for dig

7 Sansning og intuition Er måder, hvorpå vi opfatter information S
Begge funktioner benyttes af enhver, men én af dem er sædvanligvis foretrukket og bedre udviklet S Sansefunktionen opfatter informationer ved hjælp af de fem sanser: syn, hørelse, følelse, smag og lugt N Den intuitive funktion opfatter information ved hjælp af “sjette sanser”; fornemmelser

8 Opfattefunktionerne N Intuition Sansning S Opfatter med: Optaget af:
Holdning: De fem sanser Enkeltheder Det, som er Sanse kvalitet At indsamle data Her og nu Tager tingene som de er Bruger gerne kendte måder “En sjette sans” anelse, fornemmelse Mønstre, sammenhænge Muligheder Betydningskvalitet At tolke data Fremtiden Vil ændre, forbedre, udvikle tingene Foretrækker egne, nye måder

9 Sansning - Intuition

10 Sansning - Intuition

11 Nogle nøgleord S Sansning Detaljer Nutid Praktisk Fakta Sekvenser
Retning Repetition Stabilitet Fastholde N Intuition Mønstre Fremtid Imaginær Innovativ Tilfældig Fornemmelse Variation Inspiration Forandring Disse karakteristika udvikles ofte fra S og N præferencer Nogle af dem kan være sande for dig

12 Tænkning og følen Er måder at træffe beslutninger på T
Begge måder at beslutte og evaluere på benyttes af enhver, men én af dem er sædvanligvis foretrukket og bedre udviklet T Tænkefunktionen beslutter på basis af logiske og og objektive overvejelser F Føle-funktionen beslutter på basis af personlige, subjektive værdier

13 Vurderingsfunktionerne
Tænkning T F Følen Funktionsmåde: Søger: Virker ofte: Klargør, udreder Tænker først, afgør evt. senere Analyserer, ræsonnerer, ser årsag og virkning Objektiv Det underbyggende udfra kriterier Orden i tankesystem Saglig, neutral Utilbøjelig til personlig stillingtagen Afgør Afgør først, tænker evt. senere Tager stilling umiddelbart Subjektiv Det rigtige udfra normer og værdier Orden i norm- og værdisystem Personlig involveret Utilbøjelig til analyse

14 Tænkning - følen

15 Tænkning - følen

16 Nogle nøgleord T Tænkning Hoved Objektiv Retfærdighed Kold Upersonlig
Kritiserer Analyserer Præcis Principper F Følen Hjerte Subjektiv Harmoni Omsorgsfuld Personlig Værdsætter Indfølen Overbevisende Værdier Disse karakteristika udvikles ofte fra T og F præferencer Nogle af dem kan være sande for dig

17 Vurdering og opfattelse
Er komplementære livsstilsorienteringer Begge orienteringer er en del af enhvers livsstil, men én af dem er sædvanligvis foretrukket og bedre udviklet J En vurderende livsstil er besluttende, planlæggende og struktureret P En opfattende livsstil er fleksibel, tilpasningsdygtig og spontan

18 Orientering Vurdering J P Opfattelse Hovedvægt på: Foretrækker:
Vurderingsdimensionen Strukturering og vurdering af data Et velordnet, struktureret liv Forudsigelighed Opfattedimensionen Indsamling og oplevelse af data Et spontant, fleksibelt liv Mulighed for improvisation

19 Vurderende - Opfattende

20 Vurderende - Opfattende

21 Nogle nøgleord J Vurdering Organiseret Struktur Kontrol Besluttende
Overvejer Afslutter Planlægger Dead-lines Produktiv P Opfattelse Fleksibel Flow Opleve Nysgerrig Spontan Åbenhed Afventer Udforsker Modtagende Disse karakteristika udvikles ofte fra J og P præferencer Nogle af dem kan være sande for dig

22 MBTI slogans ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP
Rammer Regler Ritualer - og rigtigt Arbejder bag scenen Maser på … og prøver igen Kan forbedre alt ISTP ISFP INFP INTP Ude af syne Ude af sind Nyder det nære nu’et og naturen Livet er spændende - min hemmelighed Afskyr uklarhed ESTP ESFP ENFP ENTP Har indbygget “fis”-detektor Med på den værste Gi’r livet en ekstra tand Har flere brød i ovnen end …? ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Kender svaret, spørgsmålet er irrelevant Giver og tager med hjertet Forklarer og forklarer og forklarer Er født med kampstøvler på

23 MBTI bønner ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP
Gud, hjælp mig at bekymre mig mindre om detaljer i morgen kl Gud, hjælp mig at være mere afslappet og hjælp mig til at være det på den helt rigtige måde Herre, hjælp mig med at være perfektionist (stavede jeg det rigtigt?) Herre, gør mig åben for andres ideer, hvor forkerte de end er ISTP ISFP INFP INTP Gud, hjælp mig med at tage hensyn til andre menneskers følelser, selvom de fleste er overfølsomme Gud, hjælp mig at stå fast på min ret (håber ikke du har noget imod, at jeg spørger? Gud, hjælp mig at fuldende alt, hvad jeg star... Gud, hjælp mig at blive mindre egenrådig, men lad mig gøre det på min egen måde ESTP ESFP ENFP ENTP Gud, hjælp mig at tage ANSVAR for mine handlinger, selvom det som regel ikke er min fejl Gud, hjælp mig at tage tingene mere alvorligt, især fester og dans Gud, hjælp mig at holde tankerne ved en ti.. SE EN FUGL … ng ad gangen Gud, hjælp mig at følge fastlagte procedurer i dag. Ved nærmere eftertanke, bare nogle minutter ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Gud, hjælp mig ikke at styre alting, men hvis du har brug for hjælp, så spørg endelig Herre, giv mig tålmodighed og det lige med det samme Gud, hjælp mig kun at gøre det, jeg kan, og i øvrigt stole på dig. Må jeg godt få det skriftligt. Gud, hjælp mig at sætte farten ned og ikkesjaskegennemdetjeggørAmen


Download ppt "Bestemmelse af din typekode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google