Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 1 Institut for Regnskab, Tom Hansen O O mkostninger & Definitioner Adfærd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 1 Institut for Regnskab, Tom Hansen O O mkostninger & Definitioner Adfærd."— Præsentationens transcript:

1 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 1 Institut for Regnskab, Tom Hansen O O mkostninger & Definitioner Adfærd

2 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 2 Institut for Regnskab, Tom Hansen Quick check fra kapitel 1 og 2 Hvorfor har medarbejdere, mellemledere og topledere forskellige informationsbehov ? Er finansiel information tilstrækkelig på de 3 niveauer - begrund Hvad er en "aktivitet" - giv eksempler Hvad er en "værdikæde" - giv eksempler

3 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 3 Institut for Regnskab, Tom Hansen Hvad er problemet? Hvad koster det at fremstille og sælge den nye hvede øl i Danmark? Hvilket produkt skal de vælge at fremstille og sælge og til hvilken salgspris? Finde beslutningsrelevante data - analyse af omkostninger - hvordan opstår de, hvordan henføres de til respektive produkter. Ressourceallokering og prisfastsættelse:

4 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 4 Institut for Regnskab, Tom Hansen Temaer Omkostningsbegreber Life cycle costing Ekstern forelæser

5 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 5 Institut for Regnskab, Tom Hansen Omkostninger: Grundlag Omkostningsobjekt Ressourcer –Fleksible –Kapacitetsrelaterede Omkostninger –Direkte –Indirekte

6 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 6 Institut for Regnskab, Tom Hansen Omkostningsobjekt Et omkostningsobjekt er noget vi gerne vil beregne omkostningerne for: –Et produkt (grøn Tuborg, ADSL-forbindelse) –En produktgruppe (øl, sodavand, fastnetsforbindelse (ADSL, ISDN, PSTN)) –En kunde (Dansk Supermarked, fru Hansen) –Et segment (Supermarkedskæder, Kiosker) –Et produkt & et segment (salg af grøn Tuborg til kiosker). Definitionen af et omkostningsobjekt fastsættes med udgangspunkt i den opgave, man skal løse.

7 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 7 Institut for Regnskab, Tom Hansen Omkostnings Begreber Omkostningerne kan klassificeres efter: Objekt: direkte og indirekte Horisont (binding):short term og long term (variable og faste) Aktivitetshieraki: unit, batch, produkt, kunde, virksomhed Alternativ: forbrugs og offeromkostninger (opportunity) Life cycle: fase eller totalt Likviditetseffekt: kontante og kalkulatoriske Eller efter andre kriterier – jfr. Driftsøkonomi Den klassifikation, der er relevant i en given situation, afhænger af, hvilken analyse vi foretager ("different costs for different purposes")

8 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 8 Institut for Regnskab, Tom Hansen Direkte eller indirekte omkostninger Direkte omkostninger er omkostninger for ressourcer, der kun anvendes af eet omkostningsobjekt. Indirekte omkostninger er omkostninger for ressourcer, der anvendes af flere omkostningsobjekter. Bemærk: opdelingen i direkte og indirekte omkostninger varierer med definitionen af omkostningsobjekter. (Ved én definition af omkostningsobjekter vil en given omkostning være direkte. Ved en anden definition vil den samme omkostning være indirekte).

9 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 9 Institut for Regnskab, Tom Hansen Faste og variable omkostninger Faste omkostninger (= capacity related) - afhænger ikke af faktisk forbrug. Periodebundne omkostninger - ex. leje af bygninger, afskrivninger, administrativt personale. Variable omkostninger (= flexible costs) varierer med produktions-volumen. På lang sigt er alle omkostninger variable - modsat på (meget) kort sigt, hvor (næsten) alle omkostninger er faste. –Opdeling af omkostninger i variable og faste omkostninger afhænger således af tidshorisonten.

10 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 10 Institut for Regnskab, Tom Hansen Aktivitetshierarki Omkostningerne i aktiviteterne klassificeres ved anvendelse af aktivitetshierarkiet. Forretnings støttende Produkt støttende Kunde støttende Batch relaterede Enheds relaterede

11 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 11 Institut for Regnskab, Tom Hansen Opportunity cost / offeromkostninger Når der skal tages beslutninger om alternativ anvendelse af en given ressource, så anvendes offeromkostnings-tankegangen Offeromkostningen = den profit man mister ved at anvende ressourcen på alternativ vis. Offeromkostningen = 0, hvis der ikke er knap kapacitet mht. ressourcen. Gevinst ved alternativ anvendelse per knap kapacitetsenhed = profit ved alternativ anvendelse (per knap kapacitetsenhed) - offeromkostningen (per knap kapacitetsenhed) Total gevinst ved alternativ anvendelse = gevinst ved alternativ anvendelse per knap kapacitetsenhed * antal omlagte kapacitetsenheder

12 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 12 Institut for Regnskab, Tom Hansen Opportunity cost / offeromkostninger Knap kapacitet = 200 maskintimer Virksomheden producerer og sælger pt.: –100 styk produkt A (2 maskintimer per styk). –DB = 10 kr. per styk. Alternativ produktion og salg (delvis omlægning af produktion og salg): –300 produkt B-enheder (½ time maskintid per styk) –DB = 3 kr. per styk. Offeromkostningen per knap kapacitet = 10/2 = 5 kr. per maskintime. Gevinst ved omlægning per maskintime = (3 / ½=) 6 kr. - 5 kr. = 1 kr. Totale gevinst ved omlægning = (1*300*½) = 150. Profit efter omlægning = profit før + totale gevinst = 1.000 + 150 = 1.150. Eller 25 produkt A + 300 produkt B = 25*10 + 300*3 = 1.150.

13 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 13 Institut for Regnskab, Tom Hansen Life-cycle costing Ser på omkostninger over hele produktets levetid - i forbindelse med udviklingsbeslut- ninger. Planlægningsværktøj. I.Produktudvikling og planlægning. (Kun omkostninger) II.Introduktionsfase. Betydelige salg- og markedsfø- ringsomkostninger. Indtægter < omk. III.Vækstfase. Indtægter>omk. Ingen priskonkurrence. Fokus på effektiv markedsføring. IV.Modningsfase. Intens priskonkurrence - fokus på løbende omk. forbedringer. V.Fald og udfasning. Indtægter<omk.

14 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 14 Institut for Regnskab, Tom Hansen Life-cycle costing-PLC (Product Life Cycle) Fase I + II Fase III Fase IV Fase V Tid Salg Overskud

15 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 15 Institut for Regnskab, Tom Hansen Omkostninger til hvad? Omkostninger opstår og ”forbruges” i henhold til et specifikt formål - produktion, distribution eller andet. Det som omkostnings- informationen skal bruges til bestemmer udregnings- måden samt hvilken konkret aktivitet, den kan henføres til.

16 Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 16 Institut for Regnskab, Tom Hansen Næste gang Omkostningssystemer (kapitel 4 & 5) –Traditionelle omkostningssystemer –ABC-systemer


Download ppt "Accounting - HA-int / Økonomistyring, 2002-2, kapitel 3, s. 1 Institut for Regnskab, Tom Hansen O O mkostninger & Definitioner Adfærd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google