Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Objektorienteret Netværkskommunikation Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Objektorienteret Netværkskommunikation Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform."— Præsentationens transcript:

1 Objektorienteret Netværkskommunikation Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform

2 Indhold i denne præsentation Hvem er I? Hvad kan I? Motivation for faget: hvorfor ONK Præsentation af: hvad I skal lære (pensum) hvordan (litteratur, øvelser, projektarbejde) hvornår og hvilken fordeling (mellem øvelser og teori) hvad I skal kunne til eksamen Hvilke fag bygger videre på dette?

3 Hvad kan I? Hvad er distribuerede systemer Giv eksempler på distribuerede systemer Hvor meget har I nået i jeres kurser/praktik indtil nu? Hvad har I prøvet af objektorienteret netværkskommunikation Hvilke teknologier? Java networking API (UDP, TCP?) C++, C# viden? Hvad er Objektorienteret Middleware Giv eksempler på Middleware Giv eksempler på anvendelsen af det Brug 5 minutter på at diskutere ovenstående med sidemanden

4 Hvorfor faget ONK? Fremtiden er distribueret Processorer i alting Sensors, Cars, Household, Medical Kommunikation mellem alting Ubiquitous / Pervasive Computing, Mobile Computing, Healthcare, Agriculture Understøttende teknologier til at løse dette Egne protokoller (andre fag) Teknologier: SOAP, RMI, CORBA, DCOM,. Remoting, REST, HESSIAN ONK = god + kritisk forståelse = overblik Mange Ingeniører kommer til at lave: Kommunikationsprodukter Proces- og overvågningsudstyr – dataopsamling, styring og regulering Administrative systemer

5 Fagets omfang Objektorienteret netværkskommunikation 1 (ONK1) 6-7. semester, 5 ECTS point I er snart færdiguddannede: Jeg forventer altså at I arbejder selvstændigt her er gruppearbejde nøglen Stort pensum –kun en flig af hvad kurset kunne rumme Vi når ikke at arbejde i dybden med alle teknologierne Vi kommer godt i gang = et solidt fodfæste

6 Hvad skal I lære? / Overordnede læringsmål:

7 Hvad skal I lære – konkret Indhold: Transparens og heterogenitet i distribuerede systemer Distribueret objektmodel, livscyklus og arkitektur Distribuerede applikationer Introduktion til Sun Remote Procedure Calls (RPC) Brug af socketteknologier til distribueret objektorienteret programmering Webservices, XML, SOAP, og WSDL Windows Communication Foundation (ny) Introduktion til Suns Remote Method Invocation (RMI) (ændret) Introduktion til CORBA Introduktion til.NET Remoting Introduktion til Ice (ny) Check hjemmesiden for nærmere detaljer

8 Hvordan ONK belaster jer med 5 ECTS fordelt mellem: Forberedelse hjemme: læsning og øvelser Teori forelæsninger i plenum (ca. 2 timer/uge) Ikke alt litteratur gennemgås nødvendigvis! Øvelser i LAB (ca. 3 timer/uge) Der ydes IKKE støtte til de obligatoriske opgaver! Kun til øvelser!

9 Slides Der anvendes slides af 3 årsager: 1) Du kan skrive dem ud og bruge dem til at skrive supplerende noter – så ryger din koncentration ikke mens du prøver at skrive fornuftige noter 2) Hvis du glipper en forelæsning kan du danne dig et indtryk af forelæsningens indhold – og hvad jeg lagde vægt på 3) Jeg har en forfærdelig håndskrift – så mine tavle kraterier skal helst ikke indeholde alt for meget tekst ; ) Slides (udover denne) er på engelsk

10 Pensum - tidligere grundbog Engineering Distributed Objects By Wolfgang Emmerich Hardcover, 390 sider ISBN: 0471986577 Published: april 2000 Emmerich bogen giver en solid teoretisk ballast om principperne i moderne Middleware, eksemplificeret ved teknologierne CORBA, COM og RMI, og illustreret ved udstrakt brug af UML. Bogen mangler dog praktiske eksempler, og vil derfor fungerer som fagets grundbog og blive suppleret med artikler og uddrag fra andre bøger med praktiske eksempler. BRUGES IKKE LÆNGERE ! - bogen dækker for bredt - men dækker ikke Web Services - og ikke Java RMI ret godt - er dog kursorisk set et godt køb

11 Pensum - nuværende DERFOR: bruger vi links og diverse mindre kompendier i stedet) i forbindelse med øvelserne bruges www ressourcer materialet vil løbende blive leveret til Campus gratis: så bær over med fejl og mangler supplerende materiale findes på nettet Links kan findes på kursets hjemmeside

12 Hvornår og hvor? Mandag fra kl. 12:30-16:30: 4 timer Undervisning i 502 Lab-øvelser i (502?) -Campusnet bruges til ALT -Introduktion til ONK på Campusnet -Træffetid: held og lykke ;-)

13 Evaluering og Eksamen Vi skal lave tre projektarbejder involverende OO Middleware. Der arbejdes i grupper af 3-4 studerende Emne vil være valgfrit, men skal aftales med undertegnede. Alternativt stiller jeg et projekt der skal løses Eksempel: opsamling af temperaturmålinger fra distribuerede måleenheder, der skal gemmes på database, og kunne tilgås via PC og mobilenhed Teknologi: først Web services/SOAP, herefter WCF. Alle opgaver skal afleveres, og præsenteres undervejs, for at kunne komme til eksamen Der vil være løbende delafleveringer i løbet af semesteret Mundtlig individuel eksamen efter 7-trins-skalaen Spørgsmål vil blive offentliggjort 1 uge inden eksamen

14 Hvad syntes I? Hvordan lyder det så?

15 Kontakt info Lektor Stefan WagnerStefan Wagner Email: sw@iha.dksw@iha.dk Hjemmeside: http://userportal.iha.dk/~sw/http://userportal.iha.dk/~sw/ Kontor: 407c Tlf. 8730 2423


Download ppt "Objektorienteret Netværkskommunikation Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google