Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 3 Samarbejde om indsatsen for barnet Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 3 Samarbejde om indsatsen for barnet Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Tema 3 Samarbejde om indsatsen for barnet Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014.

2 Formål med Temaet Viden om grundlæggende principper og regler for sagsbehandlingen - og for samarbejdet mellem kommune og forældre Redskaber til samarbejde om indsatsen for barnet, herunder fastsættelse af mål for indsatsen og opfølgning Dialog og forventningsafstemning som grobund for et godt samarbejde

3 En sagsgang gennem systemet Borgeren / hospitalet / PPR henvender sig Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger om noget i kommunen Kommunen indsamler de nødvendige oplysninger efter anvisning fra borgeren Kommunen inddrager borgeren undervejs og orienterer om de indsamlede oplysninger Kommunen træffer en afgørelse Kommunen meddeler afgørelsen til borgeren Hvis borgeren vil anke afgørelsen, indsendes anken til kommunen inden 4 uger

4 Kommunen fastsætter sagsbehandlingstid I kan bede om skriftlig afgørelse med begrundelse, såfremt der ikke gives fuldt medhold i det ansøgte (Forvaltningsloven § 22- 24) Skriftlige afslag skal indeholde ankevejledning (Forvaltningsloven § 25) Kommunen har notatpligt (Offentlighedsloven § 13, ændret 1.1.2014) I har ret til at se de akter, kommunen har om jer eller jeres barn (aktindsigt) (Forvaltningsloven § 9) Ansatte i kommunen har tavshedspligt (Forvaltningsloven § 27) I har ret til at medbringe bisidder eller benytte partsrepræsentant (Forvaltningsloven § 8) Flere regler

5 Hvordan kan I bidrage til samarbejdet Giv sagsbehandleren et billede af jeres hverdag med barnet Giv informationer videre, så sagsbehandleren kan koordinere Giv informationer om, hvor sagsbehandleren kan hente yderligere oplysninger Vær tydelige, når I ansøger eller blot vil drøfte eller forespørge Oplys om ændrede forhold, der eventuelt kan ændre bevillingsgrundlaget Få evt. aktindsigt, så I kan følge med

6 Hvad er vigtigt for et godt samarbejde? Hvad er vigtigt for at skabe et godt samarbejde? Hvordan kan vi hver især bidrage til samarbejdet?

7 Budskaber til godt samarbejde Her kan opsamles budskaber fra dialog en i plenum

8 Samarbejde om indsatsen ”Opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed” (§ 19 serviceloven) Der kan være forskellige ønsker til inddragelse – eksempelvis til rolle i træningsindsatsen

9 Fælles mål og plan Erfaringer viser, at en høj grad af forældreinddragelse er til gavn for forløb, børnenes udvikling og styrker helhedsindsatsen for det enkelte barn Forskning fra SFI indikerer, at når forældre inddrages i planlægningen af indsatsen, da føler forældre større indsigt i og kendskab til fremtiden for deres barn og dermed større tryghed.

10 Hvordan vi arbejder med mål og planer for indsatsen Kommunen kan her præsentere, hvordan der i kommunen arbejdes med mål og planer på forskellige niveauer og i forskellige forløb (myndighedsplaner og behandlingsplaner) Det kan også være relevant at sige noget om, hvordan kommune eller tilbud ønsker at inddrage forældrene i arbejdet omkring mål og planer for indsatserne

11 Hvad kan I bidrage med I kan bidrage med viden om barnets aktiviteter i det daglige, om deltagelse i familiens liv, interesser og socialt samvær med kammerater Målsætningerne skal gerne tage udgangspunkt i familiens værdier og hverdag – for eksempel, hvad det er vigtigt, at børnene deltager i, hvordan familien lever i hverdagen, hvad der prioriteres osv.

12 Til overvejelse og drøftelse Hvordan er I blevet inddraget i indsatsen for jeres barn – og i målsætningsarbejdet? Hvordan ønsker I at være inddraget eller involveret? Hvordan kan det ske? (hvem, hvornår, hvad)


Download ppt "Tema 3 Samarbejde om indsatsen for barnet Udgivet af Socialstyrelsen februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google