Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?"— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?
Organisation Operationer Udvikling Chefen for Forsvarsstaben GENERALLØJTNANT BJØRN BISSERUP

2 Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen Forsvarschefen Forsvarsstaben
Forsvarsministeren Departementet Forsvarskommandoen Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarets Efterretnings- tjeneste Hjemmeværns- kommandoen Beredskabs- styrelsen Forsvarets Auditørkorps Forsvarets Interne Revision 325 ÅV Funktionelle tjenester Operative kommandoer Øvrige myndigheder Hærens Operative Kommando Forsvarets Personeltjeneste Søværnets Operative Kommando Forsvarets Materieltjeneste Flyvertaktisk Kommando Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Arktisk Kommando Ca ÅV Ca ÅV

3 FORSVARETS OPGAVELØSNING

4 Operationer – nationalt og internationalt
OOS Kosovo ISAF FN Nationale opgaver ”Arktisk Kommando” Afrika (Mali) Baltikum Nationale opgaver Afrika (Mali)

5 Afghanistan – ISAF - Omlægning af indsatsen
Konventionel Træning og rådgivning Stabsbidrag Militære skoler Støtte til ANSF Kapacitetsopbygning Kampenheder

6 – Operation Ocean Shield
Pirateribekæmpelse – Operation Ocean Shield Støtteskibet ESBERN SNARE inkl. helikopter, boardinghold m.m. er indsat i Det Indiske Ocean fra 8 OKT til 31 DEC 2013. Et dansk Challenger fly (20 personer) er indsat som overvågningsfly i perioden 23 SEP – 22 NOV 2013 med base på Seychellerne. Ingen kapringer i 2013 Ingen skibe i piraters varetægt 50 gidsler fortsat tilbageholdt

7 Antal UDSENDTe: 620 NATO KFOR: 35 ISAF : 370 OOS: 173
Danmark deltager i NATO operationer, FN missioner samt koalitionsstyrker De danske soldater deltager både i kamp-, stabs- og træningsopgaver. Pr. 4. oktober 2013 er der i alt udsendt 620 personer NATO KFOR: ISAF : OOS: 173 FN Liberia: Sydsudan: Israel: Afghanistan: Sydkorea: 2 KOALITION Diverse: 6 7

8 Suverænitetshævdelse
Nationale operationer – Suverænitetshævdelse, territorialforsvar, støtte til samfundet SAR-beredskabet Miljøberedskabet Bombeberedskabet Transportberedskabet Helikopterberedskabet Sne- og isberedskaberne Hjemmeværnets beredskaber Almindelig hjælp og særlig hjælp Suverænitetshævdelse

9 FORSVARETS UDVIKLING

10 FORSVARSFORLIG 2013-2017 - Overskrifterne
Stort set uændret ambitionsniveau. Mere værnsfælles struktur. Effektiviseringer og besparelser. Nye strukturer, HR og procedurer. Materielområdet. Etablissementsområdet og analyser.

11 FORSVARSFORLIG 2013-2017 - Forligsøkonomi
Forsvarets bevilling i 2012: ca. 21 mia. kr. Reduktion i 2013: ca. 1 mia. kr. Reduktion fra 2017: ca. 2,7 mia. kr. Reduktion fra 2017: Knap 15 % af bevillingen

12 VÆRNSFÆLLES TILTAG - Principskitse

13 CYBEROMRÅDET OG ARKTIS

14 SMART DEFENCE – Internationalt samarbejde
Danish interests US UK NATO UN EU Nordic Baltic France

15 Etablissementer Potentiale for at optimere etablissementsstrukturen. Forsvarets indstilling Tillægsaftale af 11. marts 2013.

16 Flyvestation Skalstrup
Etablissementer - TILLÆGSAFTALE Sønderborg Kaserne Bülows Kaserne Forsvarets indstilling Tillægsaftalen Høvelte Kaserne Flyvestation Skalstrup Odense Kaserne (HJV) Haderslev Kaserne Søgaardlejren (HJV) Stensved Kaserne (HJV) Slipshavn (HJV) Almegårds Kaserne

17 PERSONELTILPASNING Nedlæggelse af stillinger pr. 1. oktober 2013
Ca stillinger er nedlagt. Heraf ca. 800 besatte stillinger. Ca. 400 overenskomstansatte er afskediget Afskedigelse af tjenestemænd Skæringsdato Sammenligning Afskedigelse Rådighedsløn Reduktion af chefstruktur Ikke operative konsekvenser Proportionalitet

18 Spørgsmål

19

20 FORSVARETS RESULTATER

21 RESULTAT 2012 - ØKONOMI OG MÅLOPFYLDELSE
Årets resultat 2012 Mio. kr. Bevilling til forsvarsformål 21.167,6 Anvendt til forsvarsformål 21.015,7 Årets overskud 151,9 Tidligere års overførte overskud 1.529,8 Overskud til videreførelse 1.681,7 Bortfald jf. Aftale om forsvaret -900,0 Overskud herefter til videreførelse 781,7 Opfyldelsesgrad på 91 %

22 Økonomiske resultater – 2008 – 2012
+1682 Mio. kr., løbende priser 22.696 +1529 +344 21.015 -844 -96

23 FORSVARETS OPERATIVE KAPACITETER

24 HÆREN - BATALJONSKAMPGRUPPER

25 Søværnets taktiske stab
SØVÆRNETS KAPACITETER 1 Eskadre Inspektionsskibe Inspektionsfartøjer Miljøskibe Dannebrog Skolefartøjer Søopmåling Kystredning 2 Eskadre Fregatter Støtteskibe Modulær minerydning Patruljefartøjer OPLOG Frederikshavn Korsør Søværnets skole Dykkerkursus Våbenkursus Taktikkursus Havarikursus Tamburkorps Søværnets taktiske stab

26 FLYVEVÅBNETS PRIMÆRE KAPACITETER
Fighter Wing Kampfly F-16 Helicopter Wing EH101 SAR/TTT LYNX/SEAHAWK FENNEC Air Transport Wing Transportfly C130J Challenger CL604 Air Control Wing Control & Reporting Centre Mobile Air Control Centre Air Traffic Control Interim National Operations Centre Air Force Training Centre Combat Support

27 FORSVARETS NYE HR-STRATEGI

28 HR-STRATEGI Fleksibilitet i bemandingen:
1. HR-opgaver og organisering 2. Bemanding og personeltilpasning 3. Løn og ansættelse 4. Rekruttering 5. Fastholdelse 6. Kompetenceudvikling 7. Sundhed og trivsel 8. Veteran 9. Frivilligt og reservepersonel 10. HR-styring HR-STRATEGI Fleksibilitet i bemandingen: Styring og ansvar for bemandingen og lønsummen skal decentraliseres. Løn og ansættelse: Chefer får større indflydelse og større ansvar i forhold til løn- og ansættelsesforhold. Tjenestmandsansættelser ophører. Nyt bemandingssystem: Et udvidet ansøgningssystem og chefer skal rekruttere mere fleksibelt med fokus på kompetencer og erfaring.

29 UDDANNELSESVIRKSOMHEDEN I FORSVARET
Uddannelsesvirksomheden i Forsvaret fokuseres mod de militære kernekompetencer Det civile uddannelsessystem nyttiggøres Uddannelserne modulariseres Kompetenceudviklingen skal planlægges i samspil med den enkelte medarbejder og pågældendes chef Anvendelse af fjernundervisning og blended learning

30 FORSVARETS SAMLEDE UDDANNELSESSYSTEM
Internt rekrutteret Forsvarets akademiuddannelse GSU VUT I/ML SUPP.Modul Tjeneste Tjeneste Forsvarets diplomuddannelse Eksternt rekrutteret Officersuddannelsen Ca. 28 mdr. Civil Bacheloruddannelse eller tilsvarende Officersbasis- Uddannelse Praktik Forsvarets videreuddannelsessystem Tjeneste Modul XX Forsvarets Masteruddannelse Modul X Modul XXX Modul XXXX


Download ppt "Udfordringer for Danmark – Hvor bevæger Forsvaret sig hen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google