Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Max 3 forsøg på eud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Max 3 forsøg på eud."— Præsentationens transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Max 3 forsøg på eud

17

18 Og 1-årigtproduktionsskoleforløb
Eud10: Et nyt 10. klasses spor med fokus på afklaring i forhold til EUD samt opnåelse af kompetencer i forhold til adgangskrav. EUD10 skal introducere de unge til de fire nye hovedområder på EUD. Varetages kommunalt, men mindst 30% af undervisningen skal ske i samarbejde med en erhvervsskole, herunder 6 ugers brobygning på EUD. KUU: Uddannelsen udbydes i institutionssamarbejder, der sammen skræddersyr uddannelsesforløb, som består af elementer fra fx ungdomsuddannelser, produktionsskoler, VUCer, særligt udviklede fag til uddannelsen og erhvervstræning; tilsammen en fuld kombineret ungdomsuddannelse. Udbydes inden for erhvervstemaer (bestemmes med samarbejdspartnere og erhvervsliv i udbudsområdet) Svarer niveaumæssigt til EGU, men er klasse/fællesskabsbaseret, og den unges forsørgelse er SU Der er årligt 111 pladser i udbudsområde ”Nordvestjylland” – UU visiterer til uddannelsen Varighed: op til 2 år

19

20

21

22

23

24

25

26 Model for eud

27 Grundforløb 1 & 2 + eux G1 skal: Skal give eleven mulighed for at opbygge modenhed og udvikle almene og brede erhvervsfaglige kompetencer Skal bidrage til at styrke elevens bevidsthed om fremtidige valg og udfordringer Skal understøtte elevens generelle og almene kompetencer og skabe grundlag for videreuddannelse Ungdomsuddannelsessigtet er i fokus med plads til fællesskab, almen dannelse (herunder privatøkonomi, seksualundervisning, motion, sundhed og andre livskompetencer) Indholdet i grundforløbets første del beskrives på en sådan måde, at det overordnet set er de samme kompetencer, der opnås i alle 4 hovedområder, men således, at skolerne skal tilrettelægge og gennemføre undervisningen med inddragelse af den erhvervsrettede og erhvervsfaglige kontekst, som er grundlaget for elevens læring og uddannelsesmæssige afklaring. Fagretning Efter 2 uger vælger eleven fagretning. Fagretninger: Den enkelte skole skal udbyde fagretninger, der er tematiseret indenfor hovedområderne. Fagretningerne skal indeholde erhvervsfaglige karakteristika, der giver eleverne indblik i de enkelte uddannelser. En fagretning skal som hovedregel vise hen mod flere konkrete erhverv, og altid indebære, at de generelle erhvervsfaglige kompetencer, som undervisningen sigter på, ikke alene opnås ved at koncentrere undervisningen om et enkelt erhverv. Erhvervsfag (kun G1) Fastsat af UVM Praksisbaserede og anvendelsesorienterede Fælles for alle hovedområder og fagretninger Erhvervsfag 1 = første 14 dage Introducerende Bidrage til elevens afklaring af fagretning Tones i forhold til fagretning Indenfor de første 14 dage, kan eleven skifte fagretning. G2: Grundforløbets 2. del er rettet mod et specifikt hovedforløb. Det faglige udvalg formulerer overgangskrav til hovedforløb. Overgangskravene fastsættes i uddannelsesbekendtgørelsen Overgangskravene kan bestå af: Grundfag, med niveau, bestå- eller evt. karakterkrav Krav om faglig viden og faglige færdigheder i relation til hovedforløbet Kompetencekrav svarende til certificering (f.eks. hygiejne, rulle- og bukkestillads)

28 Opmærksomhedspunkter i vejledningen
Adgangskrav For de der ikke har 02 i dansk og mat: Prøve og samtale for de der ikke har 02 i dansk/mat. KUU, eud10, produktionsskole, opkvalificering (VUC/erhvervsskole) G1: Kun for de unge fra 9./10. klasse og kun én chance 3 forsøg på en eud ”Stopprøver” fra grundforløb til hovedforløb Faste moduler à 20 uger – meget begrænset fleksibilitet

29 EUC Nordvest Tekniske og merkantile erhvervsuddannelser
Hvad ændrer sig vedr. EUCs uddannelser

30 Fagretninger Præsenteres for jer den 1. oktober til informationsarrangement

31 Indgange forsvinder Mad til mennesker, Produktion og Udvikling mv. er en saga blot! Hovedområder Ny lokal organisation Jordbrug & Oplevelser Metal & Teknologi Auto Mad & Service Strøm & IT Transport Lager & Logistik Byggeri Kontor & Handel Detail Finans Event SE PÅ EUCNORDVEST.DK efter 1. oktober

32 Årshjul - opstart G1: august ( + evt. januar) G2: august og januar

33 Forløbet på en erhvervsuddannelse
Grundforløb 1 6 mdr. Grundforløb 2 Hovedforløb Ca. 3 år

34 Indhold Grundforløb 1 Valg af fagretning Projekter Klassesammenhold
Motion og bevægelse Til slut: valg af uddannelse Grundforløb 2 I gang med konkret uddannelse Hovedforløb Mest ude i lære Skoleforløb undervejs

35 hg

36 HG – merkantil Kontor og Finans kan kun tages som eux
Detail, Handel og eventkoordinator udbydes som almindelig eud med mulighed for eux

37 Detail – overgangskrav
Uddannelsesspecifikt fag (Faglige kompetencer) Dansk D Engelsk D Erhvervsøkonomi C Afsætning C IT C Samlet gennemsnit på 02

38 Merkantil eux (HG) Kontor og Finans kan kun tages som eux
Grundforløb 1 Fagretning som alle andre Fag på c-niveau Grundforløb 2 Valg af uddannelse Studieforberedende forløb Studentereksamen Gymnasiefag (B- og A-niveau) KVU / BA Læse videre SVENDEBREV Praktik Kontor og Finans kan kun tages som eux Detail, Handel og eventkoordinator udbydes som almindelig eud med mulighed for eux

39 Eux merkantil Særligt eux-grundforløb 1 år Bestå 8 c-niveau fag Dansk
Engelsk Samfundsfag matematik IT Organisation Finansiering / Afsætning Studiekompetence-givende forløb (1 år) Dansk A Engelsk B IT B SSO + Eksamensprojekt Herudover min. 3 fag afhængig af uddannelse Valgfag Hovedforløb 2 års praktik  svendebrev og studentereksamen Og / eller Læse videre

40 Teknisk eud

41 Overgangskrav (høringsfase)

42 Svendebrev & studentereksamen
Teknisk eux Grundforløb 1 Fagretning som alle andre To fag på c-niveau Grundforløb 2 Valg af uddannelse Fag på c-niveau Hovedforløb Praktikforløb Skoleforløb Højniveaufag Svendebrev & studentereksamen Teknisk eux = smed, mekaniker, landbrug osv.

43 Tekniske eud’er med eux
Entreprenør- og landbrugsmaskin Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Murer Træfagenes byggeuddannelse (bl.a. tømrer) Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsgartner og greenkeeper Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Produktions- og væksthusgartner Ernæringsassistent Bager og konditor Industritekniker Smed Værktøjsuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik og svagstrøm Automatik og Proces

44 Sundhedsfaglige erhvervsuddannelser
Sosu stv

45 Sundhedsfaglige erhvervsuddannelser: ”Sundhed, Omsorg og Pædagogik”
4 fagretninger – landsdækkende set up inden for SOSU skolerne Fokus på: sundhed, aktiviteter, bevægelse, leg/læring og udvikling

46

47 Modeller for grundforløb i PAU

48 Modeller for grundforløb SOSU

49 Overgangskrav Består af følgende dele:
Krav til hvilke grundfag, der er gennemført og på hvilket niveau (mindst to på E-niveau) Hvilken grundlæggende viden skal eleverne have opnået Hvilke færdigheder skal eleverne have opnået ved overgangen PASS har udarbejdet kompetencemål for grundforløbet, som PASS kræver skal være gældende for grundforløbet. Dette spørgsmål er uafklaret.

50 Overgangakrav SOSU Temaer for kompetencemålene
1.Sundhedsvæsenet, egen rolle og dokumentation 2.Dokumentation og informationsteknologi 3.Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4.Kroppens opbygning, praktisk hjælp og pleje 5.Rehabilitering 6.Faglig kommunikation og samarbejde 7.Sociale og personlige kompetencer 8.Velfærdsteknologi og telesundhed 9.Førstehjælp og brandbekæmpelse

51 Overgangskrav PAU Temaer for kompetencemålene:
1.Dokumentation og faglig formidling 2.Kommunikation og samarbejde 3.Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4.Den pædagogiske sektor og rollen som professionel 5.Digitale og sociale medier 6.Forebyggelse og sundhed 7.Pædagogiske målgrupper 8.Pædagogiske aktiviteter 9.Sociale og personlige kompetencer 10.Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

52 EUX på SOSU PASS har besluttet i første omgang at sige ja til EUX på begge uddannelser PASS har valgt en løsning, hvor EUX eventuelt kan træde i kraft i 2016 EUX-eleverne opnår både en faglig uddannelse og en uddannelse, der giver generel studieadgang EUX’en vil bestå af de uddannelsesspecifikke fag fra erhvervsuddannelsen samt en række fag fra den gymnasiale fagrække


Download ppt "Max 3 forsøg på eud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google