Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan god AP-undervisning rekruttere elever til sproglige studieretnin- ger/sprog som valgfag? ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan god AP-undervisning rekruttere elever til sproglige studieretnin- ger/sprog som valgfag? ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Kan god AP-undervisning rekruttere elever til sproglige studieretnin- ger/sprog som valgfag? ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium

2 Studieret- ning 05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13 En A Ty A Bk B7-127- ned- lagt En A Ty A La B7-? En A Fr A1861012 1016? En A Sp A3128 25182924? Valgfag La C---12-172122 Ty A----7717- Sproglige studieretninger og valghold i Stx 2005-13 Holstebro Gymnasium

3 Forløbsbeskrivelse B – almen sprogforståelse og latin Uge 1: Introduktion og indledende screening Alm. Sprog (1 modul) Introduktion til kurset og indledende screening (helt uden hjælpemidler) Uge 2-8: 1. del Alm. Sprog (6 moduler) Grammatik Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/prædikativ til objekt/indirekte objekt/adverbialer Verbets tider – aktiv og passiv Andet Læringsstrategier Materiale: fx Sprogets veje ss. 35-44, 70-80 eller Fra ord til sætning ss. 15-21, 25- 30, begge med tilhørende øvelser

4 Latin (7 moduler) Tekster vedr. villa og familia schola, ludus, liber, natura og cultura politiske begreber (civis/populus/consul/imperium/res publica mv.) amor og ratio litteratur og retorik Grammatik (morfologi og syntaks) Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer substantivernes, adjektivernes og de vigtigste pronominers bøjning verbet sum, verberne i præsens, imperfektum og futurum, aktiv og passiv verbernes infinite former: infinitiv/præsens participium aktiv/perfektum participium passiv Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/indirekte objekt/adverbialer Kasusbegrebet Andet Kulturhistorisk kontekst og semantik Sproghistorie Poesi/prosa/skrift/tale – oversættelsesproblematik Materiale: fx Semper Tiro

5 Uge 8-9: Midtvejsscreening Alm. Sprog (2 moduler) Midtvejsscreening (screeningen varer 60 minutter) Alle hjælpemidler tilladt, dvs. Sprogets veje, Fra ord til sætning, latinkompendium og egne noter, herunder PC uden net Tilbagelevering af screening (tilbageleveringen af screeningen varer 45 minutter) Opsamling/repetition Uge 9-14: 2. del Alm. sprog (5 moduler) Helsætningsanalyse Sociolingvistik Træning, repetition og opsamling Materiale: fx Sprogets Veje ss. 45-54, 115-127/Fra ord til sætning ss. 39-44

6 Latin (5 moduler) Helsætningsanalyse Græske låneord og det græske alfabet Middelalderlatin (kirke/videnskab/litteratur mv.) Latin i de moderne sprog Træning og repetition Uge 15-16: Afsluttende test og evaluering Alm. Sprog (1 modul) Afsluttende test Latin (1 modul) Evaluering og efterbehandling (herunder besvarelse af elektronisk evaluering)

7 1. Oversæt følgende sætninger til latin og sæt de rigtige endelser på: en slave ser Cornelius – serv__ Corneli__ vide__ Cornelius roser de flittige slaver - Corneli__ serv__ industri__ lauda__ I ser en stor gård - vill__ magn__ vide__ Du skriver et brev - litter__ scrib__ Marcus og Sextus hører Julia - Marc__ et Sext__ Juli__ audi___ Jeg har store gårde - vill__ magn__ habe__ De flittige slaver arbejder - serv__ industri__ labora__ Vi elsker familien - famili__ ama__ Øvelsestyper

8 2. Omsæt følgende danske sætninger til passiv og oversæt dem til latin med de rigtige endelser Marcus ser Sextus - Sext__ a Marc__ vide__ Cornelius roser den flittige slave - serv__ industri__ a Corneli__ lauda___ Romerne fører mange krige - mult__ bell__ a Roman__ ger__ Marcus roser os - a Marc__ lauda___

9 Politiker dræbt af væltende vindmølle Væltende vindmølle dræber politiker

10 II. Ludus (pars secunda) magister pueris de imperio Romano narrat: olim Roma oppidum parvum erat. Romani solum circum Romam colebant. multa oppida in Latio erant. saepe Romani bellum cum oppidis vicinis gerebant. Romani semper ad ultimum vincebant. primum Romani domini Latii erant, deinde Italiae. Denique Romani paene totum mundum subigebant: Hispaniam, Galliam, Britanniam, Daciam, Graeciam, Asiam, Syriam, Aegyptum, Africam… multa bella gerebantur. Hodie Roma domina mundi est. Roma semper domina mundi erit. Roma semper mundo imperabit. mundus totus Romae parebit.

11 Hispania Gallia Britannia Graecia Asia Syria Aegyptus Africa Dacia

12 Opgaver: find de landområder, som læreren nævner hvad hedder de enkelte landområder i dag? hvilket sprog tales der i det enkelte landområde i dag? find ved hjælp af sprogtræerne ud af hvorfra disse moderne sprog stammer (Under opsamlingen diskuterer vi, hvorfor fx engelsk er et germansk sprog og ikke et romansk sprog, når romerne nu har været der)

13 VI. Graeci et Romani Horatius poeta sic scribit: ”Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio” (Hor Ep. II, 1, 156-157) ”Det erobrede Grækenland betvang sin vilde besejrer og gav kunsten og videnskaben til det bondske Latium” Vergilus poeta sic scribit: ”excudent alii spirantia mollius aera (credo equidem), vivos ducent de marmore vultus, orabunt causas melius, caelique meatus describent radio et surgentia sidera dicent: tu regere imperio populos, Romane, memento (hae tibi sunt artes), paci imponere morem parcere subjectis et debellare superbos” (Verg. Aen. VI, 847-853) ”Andre, med blødere hænder, får bronze og ler til at ånde - det tror jeg gerne – og skaber portrætter i sten eller taler bedre for retten end vi, beregner planeternes vandring med deres passer og ved at fortælle om konstellationer: dit kald, Romer, er det at lede og byde i verden - husk det er din kunst – at pålægge folkene freden, skåne enhver der bøjer sig for dig, og knuse den stejle”

14 Opgave Læs følgende græske ord højt og skriv det rigtige danske ord ved siden af: Φιλοσοφία Πολιτεία Δημοκρατία Φυσις Νόμος Οίκος Ανθρωπος Οικονομία Λόγος Γράφω Find det rigtige danske ord: regering, fornuft, menneske, hus, natur, beskriver, lov, økonomi, filosofi, demokrati

15 Disciplina sollerti fingitur ingenium Denne sentens står skrevet på Metropolitanskolen i København. Det er den skole, der er rammen om Hans Scherfigs roman ”Det forsømte forår”. Scherfig ”oversætter” sentensen således : ”Øretæver er godt for den åndelige udvikling”, men hvad betyder den egentlig? d. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende ord på dansk og engelsk : vir/femina/servus/dominus/magnus/bonus/industrius e. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende ord på dansk, engelsk og tysk: villa/familia/video/voco/littera/scribo

16 Andre mindre seriøse pædagogiske indslag og indfald c. repeter bøjningen af verbet sum ved at synge følgende sang: pollex, pollex! 6. Digit’ omnes! Ubi es tu? Ubi estis? Hic,hic sum! Hic sumus! Salve, salve! (I 2-5. strofe udskiftes pollex med hhv. index, medius, medicinalis og minimus)

17 Verbernes personendelser: AktivPassiv 1.p. sing. -o -or 2 -s -ris 3 -t -tur 1 p plur. -mus -mur 2 -tis -mini 3 -nt -ntur ”Talekor”

18 Elev God ap-uv Kammerater Andre lærere/ studievejleder/ skolekultur Forældre Anden god uv Tendenser i tiden


Download ppt "Kan god AP-undervisning rekruttere elever til sproglige studieretnin- ger/sprog som valgfag? ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google