Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktikmøde 10. semester Forår 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktikmøde 10. semester Forår 2015"— Præsentationens transcript:

1 Praktikmøde 10. semester Forår 2015
Emil Aarestrup 31. oktober 2014 Kl Cecilie Bræmer-Jensen, faglig vejleder Kirsten Zeuthen, praktikkoordinator U&K

2 4 praktikperioder fordelt på 2 hold
Medicinsk (4 uger) Kirurgisk (4 uger) Kommunikation (automatisk tilmelding) Almen praksis, psykiatri og pædiatri (2x2x2 uger) Elektiv (4 uger)

3 Praktikrul med angivelse af uger
PRAKTIKRUL 10. SEMESTER FORÅR UGERNE 6-15 1A Medicin uge 6-9 Kirurgi uge 10-13 Studerende på hold 1A og 1B tilmeldes automatisk den tilhørende kommunikationsundervisning, der afvikles i uge 1B Kirurgi uge 6-9 Medicin uge 10-13 2A Elektiv uge 6-9 2-ugers klinikophold uge 10-11 2-ugers klinikophold uge 12-13 uge 14-15 2B 2-ugers klinikophold uge 6-7 Elektiv uge 8-11 2C 2-ugers klinikophold uge 8-9 Elektiv uge 10-13 2D Elektiv uge 12-15

4 Indskrevet på kandidaten før 1.september 2011?
Elektivt rul: du skal IKKE have 2 ugers klinik i pædiatri -> du har fri Medicin og kirurgi: du skal ikke have kommunikationsundervisning -> du har fri Du skal på dine prioriteringsskemaer huske at skrive, at du er indskrevet på den gamle kandidat studieordning!

5 Regler og procedurer Indgangskrav:
Indgangskrav til 10. semesters praktik er fjernet Kun elektiv praktik kan tages i udlandet Det er ikke muligt selv at arrangere praktik i Danmark, ej heller at flytte sin praktikperiode For regler om praktikophold – se sdu.dk

6 Praktikprioritering Alle studerende skal indsende forside med kontaktoplysninger og oplysning om særlige forhold. Dokumentation for særlige forhold vedhæftes. Prioriteringsskema: Indsend prioriteringsskema for hold 1 eller hold 2 afhængig af hvilket hold du mangler. Ophold koblet i rul, se prioriteringsskema. Prioriter mindst 25 rul, gerne flere. Hvis det mod forventning ikke lader sig gøre at fordele blandt de første 25 prioriteringer, vil du blive kontaktet. Studerende med særlige forhold vil blive ”håndfordelt”. Prioriter ud fra elektivt ophold. Det kan blive nødvendigt at ændre elementer i rul for at få pladser nok til studerende med særlige forhold, dog sådan at den elektive prioritering søges bevaret.

7 Elektivt ophold i udlandet i praktikperioden
Hvis du har planlagt elektivt ophold i udlandet inden for praktikperioden, skal der vedlægges dokumentation for aftalen ved tilmelding, så de øvrige ophold kan fordeles rundt om det elektive ophold. Et elektivt udlandsophold kan planlægges når som helst inden for perioden, dog sådan at det er muligt at lægge 2-ugers ophold uden om det elektive ophold, uden at perioden overskrides.

8 Elektivt ophold i udlandet i sommerferien
Det er muligt at tage den elektive praktik i udlandet uden for almindelig praktikperiode, fx i sommerferien. I så fald planlægges øvrige ophold, hvor der er pladser. Man kan kun få fri i en bestemt periode, hvis der foreligger studienævnsbeslutning.

9 Praktiksteder Findes i hele Region Syddanmark.
Afdelinger repræsenterende mange forskellige specialer. Se listen på sdu.dk

10 Prioriteringsrækkefølge ved praktikfordelingen
Så mange som muligt får opfyldt deres 1. prioritet Universitetet er forpligtet til at fordele jævnt på alle regionens sygehuse Der tages så vidt muligt særlige geografiske hensyn til studerende med følgende særlige forhold: Studerende med studienævnsbeslutning Studerende med børn og studerende med termin i perioden (kommende fædre i den sidste måned). Til pladser helt tæt ved bolig prioriteres i rækkefølge: - Eneforsørgere med børn op til 5 år - Eneforsørgere med børn i skolealderen - Par med børn op til 5 år - Par med børn i skolealderen For de to sidste kategorier kan der fordeles lidt længere væk (typisk inden for Fyn)

11 Praktikstedsprioritering
Skema til praktikstedsprioritering findes på hjemmesiden under professionssporet → Klinikophold → Klinikfordeling

12 Bolig Får man praktikplads i Esbjerg Sønderborg Augustenborg Aabenraa
Dianalund Øvrige Vest- og Sønderjylland - vil man få tilbudt bolig under opholdet.

13 Praktiksteder uden bolig
På følgende sygehuse stilles der ikke bolig til rådighed Vejle Middelfart Svendborg Slagelse Kolding

14 Ungdomskort Hvis du skal i praktik uden for Odense er det en god ide at bestille et ungdomskort. Praktik på Fyn  bestil dit ungdomskort til dit primære uddannelsessted. Kortet gælder til al offentlig transport på Fyn. Praktik uden for Fyn  Først skal du søge om ungdomskort til dit primære uddannelsessted; SDU. Dernæst skal du søge om at få et kort til et sekundært uddannelsessted; dit praktiksted. Bestil kortet i god tid (senest 3 uger før praktikopholdets start) Spørgsmål til ungdomskort skal rettes til SU-kontoret på Campus eller til SU-styrelsen. Find svar på Fra 1. juli 2014 kan alle studerende uanset SU-status modtage ungdomskortet.

15 Tilskud til transport Fakultetet yder tilskud til transportudgifter i forbindelse med klinikopholdet. Der ydes et tilskud på 587 kr. pr. fire uger til studerende, der skal i praktik uden for Odense. Hvis man har flere praktikophold uden for Odense, kan der blive tale om tilskud til flere ungdomskort, hvis praktikstederne ligger på forskellige strækninger eller perioden overskrider fire uger. Når praktikopholdet er slut modtager I mail med link til elektronisk blanket, der skal udfyldes. Dokumentation SKAL vedhæftes – ellers ingen tilskud.

16 Tilskud til kørsel i egen bil
Der kan gives tilskud til kørsel i egen bil. Tilskud til kørsel i egen bil opgives til SKAT. Der skal udfyldes rejseafregning på papir – I får den hos Kirsten Zeuthen, WP 19, 3. sal. Fakultetet må kun udbetale tilskud uden dokumentation, hvis det er jeres egen eller ægtefælle/samlevers bil, I har benyttet. Hvis I låner en anden bil, vedlægges dokumentation for egne udgifter på bilen, fx benzinboner fra den relevante periode i kombination med bankudskrift.

17 Kommunikation Kun i forbindelse med Medicinsk- Kirurgisk ophold
Husk at den er obligatorisk Deltag aktivt i undervisning, for at få det bedste udbytte! God mulighed for at øve sig, ”dumme sig” og stille spørgsmål

18 Evaluering af studerende
Den kliniske lektor forestår evalueringen af de studerende Evalueringen sker via portfolio Materiale tilsendes afdelingen Du kan selv se portfolio på Det er en god ide at bede om en kopi af den udfyldte portfolio Tages den elektive klinik i udlandet, skal man selv medbringe en blank portfolio, der efterfølgende indsendes til studiesekretariatet! Engelsksproget portfolio findes på hjemmesiden. Afdelingerne har modtaget instruktion i at evaluere via portfolio.

19 Portfolio De 10 mål: Læs dem på nettet!
Det er dit eget ansvar, at sørge for at portfolien udfyldes, og at I får udført det, der skal til for at bestå!

20 Hvordan består jeg? Medicin/kirurgi: Du bedømmes i de 10 mål gange, og skal min. Bestå hvert hvert mål én gang. Pæd./AP/psyk.: Du bedømmes i de 10 mål gange, og skal min. bestå hvert hvert mål to gange. Elektivt: Du bedømmes i de 10 mål én gang, og skal min. bestå 7 af de 10 mål.

21 Evaluering af praktikken
Evaluering af alle praktik ophold foregår via mail. Du får tilsendt en mail i den sidste uge af dit ophold! Det er obligatorisk og det nytter!!

22 Feedback på afdelingerne
Du kommer ud i en travl hverdag på afdelingerne, og det er dit eget ansvar at få feedback på det arbejde, du udfører. Det er helt ok at efterspørge feedback. Men forvent ikke at få det i nævneværdig grad ud over hvad du selv lægger op til.

23 Hvis uheldet er ude Hvis du kommer til skade, når du er i praktik, svarer det til en arbejdsskade Hvis du i forbindelse med arbejde/praktik kommer til skade, vil den behandling der kræves, være dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring Kontakt også SDU (Kirsten Zeuthen)

24 Tidsplan 31. oktober: Praktikmøde 10. november kl. 12.00:
Frist for tilmelding til Ultimo december: Besked om fordeling sendes pr. mail

25 Hvad skal jeg have med, og hvordan skal jeg se ud?

26 Husk Det er nu, du skal anvende alle dine tillærte færdigheder. Afdelingen regner med dig! At afhente diktafon forud for klinikophold (ved medicinsk-kirurgisk ophold) At evaluere dit klinikophold At aflevere diktafon efter klinikophold (ved medicinsk-kirurgisk ophold)

27 Nyd det! Vi ønsker jer et rigtig godt klinikophold!
Vi håber I vil nyde det, og få så meget ud af det som muligt! Husk: det er ofte hvad du gør det til!


Download ppt "Praktikmøde 10. semester Forår 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google