Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 4. Lektion 2008-04-10 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 4. Lektion 2008-04-10 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 4. Lektion 2008-04-10 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen

2 Глаголът ” имам ” — verbet ”at have” Nutid (husk: der er ingen navnemåde på BG) ’ има - м /’imam/”jeg har” ’ има - ш /’imaš/”du har” ’ има -/’ima/”han/hun/den/det har” ’ има - ме /’imame/”vi har” ’ има - те /’imate/”I har” ’ има - т /’imat/”de har” Betydninger ”jeg har”: Имаме телефон ”Vi har en telefon” ”der er”: Има ли хляб ? /’ima li ’hljab/ ”Er der brød?” Men: Той има ли хляб ? /’toj ’ima li ’hljab/ ”Har han brød?”

3 Глаголът ” нямам ” — verbet ”ikke at have” Nutid ’ няма – м /’njamam/”jeg har ikke” ’ няма – ш /’njamaš/”du har ikke” ’ няма –/’njama/”han har ikke” ’ няма – ме /’njamame/”vi har ikke” ’ няма – те /’njamate/”I har ikke” ’ няма – т /’njamat/”de har ikke Betydninger ”jeg har ikke”: Нямаме бира ”Vi har intet øl” ”der er ikke”: Тук няма учители ”her er der ingen lærere”

4 Øvelse — Упражнение Lav øvelse 1

5 Tallene 1-10 0Нула/’nula/ 1Един, една, едно/e'din, ed'na, ed'no/ 2две/'dva/, /'dve/ 3три/'tri/ 4четири / ‘ četiri/ 5пет/'pet/ 6шест /' š est/ 7седем/'sedem/ 8осем/'osem/ 9девет/'devet/ 10десет/''deset/

6 Navneordenes køn og tal BG: hankøn, hunkøn, intetkøn DA: fælleskøn, intetkøn DA: ental, flertal BG: ental, flertal, (tælleform), (kollektiver)

7 Ental Hankøn: Ø-endelse, altså konsonant, параход /para’hod/, автобус /avto’bus/, телефон /tele’fon/ Hunkøn: – а /a/, – я /ja/, altså a-lyd: книга /’kniga/, стая /’staja/. Desuden særlige ord på konsonant Intetkøn: – о, – е, – у /u/, – ю /ju/, – и /i/, altså alle andre vokal-bogstaver: огледало /ogle’dalo/, дете /de’te/, марабу /mara’bu/, интервю /inter’vju/, такси /tak’si/

8 Flertal for hun- og intetkøn Hunkøn: – а > – и /a > i/ ; – я > – и /ja > i/ Hunkønsord på konsonant får også – и. Баба /’baba/ > баби /’babi/ Intetkøn: - о > – а ; - ие /ie/ > - ия /ija/ огледало /ogle’dalo/ > огледала /ogle’dala/; събрание /s ă ’branie/ > събрания /s ă ’branija/ ”forsamling” De fleste andre får - та /ta/ føjet på til sidst такси таксита,

9 Flertalsendelser for hankøn Ord med 2+ stavelser: -Ø > - и /i/ автобус /avto’bus/ > автобуси /avto’busi/, контакт /kon’takt/ > контакти /kon’takti/ Fleste ord på 1 stavelse: -Ø > - ове /ove/ ключ /klju č / > ключове > /klju č ove/ ”nøgler” En lang række undtagelser, fx мъж /’m ăž / > мъже /m ă ’ ž e/ ”mand”

10 Lektier til 5. Lektion 2008-04- 15 tirs Send en SMS om dig selv til mig på +45 40134133 (Erik Thau-Knudsen). Læs mere om opgaven i øvelsespapirerne.

11 Kolofon: Forfatteren Dette materiale er udarbejdet af Erik Thau-Knudsen Erik Thau-Knudsen Skolegade 2A, 2. Sal DK-8600 Silkeborg Erik @ slavoglotta.dk, Skype: erikthau Mobil (+45) 40 13 41 33 Fremstillet i 2008 Materialet ligger på: slavoglotta.dk/index.php?id=53slavoglotta.dk/index.php?id=53


Download ppt "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 4. Lektion 2008-04-10 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google