Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Antal to-sprogede på ML fordelt på etniske grupper 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vestlig1829144614 Gl.Østeuropa814219172322.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Antal to-sprogede på ML fordelt på etniske grupper 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vestlig1829144614 Gl.Østeuropa814219172322."— Præsentationens transcript:

1 Antal to-sprogede på ML fordelt på etniske grupper 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vestlig1829144614 Gl.Østeuropa814219172322 Tyrkisk1611252431373823 Arabisk15 242944414865 Somalisk027102526 Pakistansk71181214264 Iransk127643687 Vietnamesisk151110977 Irakisk161716 Afghansk65 Andre021027127 Sum 917511198147169199196 Samlet elevtal 744555 634773786817805 % af elevtal12,213,52015,51921,524,4 24,3

2 De sidste 3 år 2007-082008-092009-10 Vestlig4614 Østeuropæisk2322 Tyrkisk373823 Arabisk414865 Pakistansk2626 Iransk687 Irakisk161716 Somalisk26 Afghanistan065 Vietnamesere710 Diverse7127 Sum169199196 Samlet elevtal786817805 % af elevtal21,524,424.3 2

3 Antal tosprogede elever på ML fordelt efter køn. Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole ÅrTo- sprogede elever DrengePigerElevtal% pr. årgang 2000-0 175363955513,5 2003-03101396262016.3 2004-05137469176018 2005-06147529577319 2006-071424110178718 2007-081694912078621,5 2008-091995914081724,4 2009-101966413280524,3

4 To-sprogede elever fordelt på årgange og køn Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole Samlet elevtal Antal to- sprogede PigerDrenge% af årgang 1.g25763422124,5 2.G20746361022,2 3.G21647331421,8 1.hf551761130,9 2.hf702315832,8

5 Hvor ligger udfordringerne? Primært hos mellemøstlige, tyrkiske og somaliske elever. Mest synligt hos drengene Pigernes problemer er mere skjulte Valg af ungdomsuddannelse Valg af studieretninger Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

6 Oplevelser ved optagelsesprøver på Mulernes Legatskole Kun to-sprogede kommer til optagelsesprøver De to-sprogede elevers konklusion: Danskerne kommer bare ind Meget ubehagelige konfrontationer med de unge og deres familier. Uforstående overfor systemet. Der er jo frit gymnasievalg. Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

7 Adfærd i klasserummet Forlang der tales et sprog alle forstår Forlang respekt og lydhørhed for alle Dan om nødvendigt faste makkerpar Konsekvens og respekt (at lære dansk er nødvendigt) Ingen berøringsangst Introskrift Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

8 Hvad kan forældre til to-sprogede elever desuden gøre? Gymnasiet stiller store krav til elevernes forståelse af dansk sprog og kultur, en forståelse, der er meget større end bare det at kunne klare sig godt sprogligt i hverdagen. det er derfor vigtigt at arbejde aktivt på at udvide sit ordforråd og sit kendskab til danske vendinger og formuleringer. For at få udvidet sit ordforråd og sin viden om dansk historie og kultur bør eleven gøre følgende: læse en dansk avis hver dag læse danske blade og magasiner læse danske bøger - også gerne ældre bøger se dansk tv hver dag, specielt kulturelle og historiske udsendelser og/eller høre dansk radio se danske film - også de gamle film gå i teatret være medlem af en dansk klub komme sammen med danske venner Hvis eleven støttes af sine forældre i at arbejde på at udvide sit danske ordforråd og sit kendskab til dansk kultur- og samfundsliv, vil eleven ikke blot klare sig bedre i sin uddannelse og sit senere liv, men også blive interesseret i at få en større bevidsthed om sin egen families kulturbaggrund. Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

9 Mulig løsning Kontakt til netværk Orienteringsmøder med tolk Orienteringsmateriale på mange sprog. Film om det at gå i gymnasiet. (elevproduceret) Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

10 Værdisæt Vestligt Respekten for det enkelte individ Demokratisk adfærd Ligestilling mellem kønnene ”Østligt” Respekten for familien, slægten, gruppen Demokrati ikke nødvendigvis udgangspunkt Ligestilling mellem kønnene er ikke på dagsordenen. Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

11 Succeskriterier At give et bredere kendskab til det danske uddannelsessystem og dets muligheder. Færre ”fejlvalg” og dermed personlige nederlag Mindre frafald på baggrund af bedre muligheder for at ”knække koden” på de enkelte uddannelser. En eksamen på 2 kan være en solstrålehistorie, et mønsterbrud, hvis forældrene er analfabeter. At få inkluderende undervisning til at lykkes Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

12 Inkluderende undervisning Dansk (folkeviser, romantikken) Idræt (danse og sportsgrene) Religion Historie AT AP Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

13 Indsatsområder i forhold til elever Studiecafe Screeninger Læsekurser Bevidst indsats for at få to-sprogede elever i elevråd, udvalg mm Besøg af rollemodeller (gl. elever) Besøg på uddannelser Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

14 Indsatsområder i forhold til kolleger Efteruddannelse / kurser Orienteringseftermiddag for nye kolleger Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

15 Indsats i forhold til området Samarbejde med ”lokale organisationer (Ungdomsrådet) Samarbejde med UUO Skolen som kulturcenter i lokalområdet Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

16 Litteratur: Sort og hvidt –om to-sprogede elever på Avedøre Gymnasium og hf. Red: Ole Thorup m.fl 2000 Multikulturel vejledning. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr 2 -2002 Gymnasiernes tiltag for to- sprogede elever. Evalueringsrapport EVA. 2006 Magasinet Vejlederforum sommer 2005. Studie og erhverv Integration. Tidsskriftet Uddannelse nr 5 maj 2005 Muligheder for mønsterbrud i ungdomsuddannelserne. Mønsterbryderprojekt 2004-06. Arbejdsrapport om social mobilitet og intergenerationel uddannelsesmobilitet. Red: Steen Elsborg, Ulla Højmark og Peter Seeberg. Syddansk universitetsforlag 2006 (rapport 1) ”At skabe succes” Mønsterbryderprojekt 2004-06. Anbefalinger vedrørende mønsterbrud i ungdomsuddannelser-ne. Red: Steen Elsborg, Ulla Højmark og Peter Seeberg. Syddansk universitetsforlag 2006 (rapport 2) Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole

17 Litteratur: Ulla Vendelbo ogForum for tosprogethed og Laila Kjærbæk Hansen:integration. Tosprogede i Danmarkhttp://2sprog.acu-vejle.dkhttp://2sprog.acu-vej (BA-projket i sprog og kommunikation SDU 2002) ”UddannelsesmønstretGymnasiepædagogik s. Blandt mandlige nydanskere”453-65 Udarbejdet af LG Insight Ministeriet for ligestilling januar 2007 Hanne-Grete Lund Mulernes Legatskole


Download ppt "Antal to-sprogede på ML fordelt på etniske grupper 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vestlig1829144614 Gl.Østeuropa814219172322."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google