Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Monopolistisk konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Monopolistisk konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Monopolistisk konkurrence
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Monopolistisk konkurrence På kort sigt Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger
Slide nr Opstilling af forudsætninger Slide nr Formulering Opstilling af model Slide nr. 9, Inddata til model Slide nr. 16 Løsning af model Løsning Slide nr. 9, 16 Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Slide nr. 16 Implementering Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 2

3 Lad os lige først se ud på virkeligheden omkring os:
1. For en masse varer, som vi køber i dagligdagen, er der en række substitutter til salg 2. Vi har alle vores præferencer, men egentlig kunne vi næsten lige så godt købe varen ”lige ved siden af” 3. Som eksempler kan nævnes dagligvarer i Brugsen (Fakta, Aldi etc.), tøj, bøger o.s.v. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Nogle eksempler fra Aldi d. 12/9 ’12:
Men jeg kunne lige så godt ha’ fundet de samme – eller lignende – varer i en anden dagligvarebutik. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 Vi kan nu opstille en erhvervsøkonomisk model, der kan
illustrere prisdannelsen ved monopolistisk konkurrence. I tillæg hertil vil jeg i den samme figur vise en række centrale indbyrdes sammenhænge. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ”
17/8/12 Oversigt, Pris/mængde optimering Én vare Flere varer Transfer pricing Ét marked Flere markeder Monopol Duopol Optimering 16 Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ” Oligopol Monopolistisk konkurrence anlæg Optimering 10 Fuldkommen konkurrence 1 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Forudsætninger, 1/2: 1. Vi er de eneste sælgere, som ændrer salgsprisen på vores produkter 2. Alle andre priser i markedet er altså konstante 3. Alle øvrige eksterne faktorer så som nationaløkonomi, smag, mode etc. er uændrede 4. Vi kalder også dette for ”alt andet lige” (”ceteris parabus” for latinere) 5. Optimeringsmodellen gælder for en given, defineret periode (uge, måned, år eller andet) 6. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Forudsætninger, 2/2: 7. Den producerede mængde bliver også solgt i samme periode; altså ingen lagerændringer 8. Der er mange sælgere, der alle er små (i forhold til de andre) 9. Der er mange små købere, der også alle er små (i forhold til de andre) 10. Køberne har præferencer overfor de udbudte varer, i.e. er altså ikke ligeglad med, hvem og hvad de køber fra 11. Det er nemt for udbydere at etablere sig på markedet – og nemt at forlade det igen. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Matematisk kan modellen udtrykkes som
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR - (TVC + FC)) => Max. Dækningsbidrag = Max.(TR - TVC). Løsningen: Ved differentiering får man i optimalsituationen, at dDB = d(TR - TVC) = => MR - MC = 0 dQ dQ Økonomisk tolkning: Ovenfor: MR - MC = => MR = MC Dette kan også formuleres som: Find P og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Monopolistisk konkurrence
Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for Monopolistisk konkurrence På kort sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Vi vil vise A. Optimering ved anvendelse af marginalbetragtningen
B. P-, MR- og omsætnings kurvens placering i koordinatsystemet C. Sammenhænge med priselasticiteten, Ep D. Sammenhænge mellem enheds- og totalbegreber for omsætningen E. Grænser for Po- og Qo-værdier F. Grafisk visning – som arealer – af omsætning og omkostninger Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Fremgangsmåde Jf. foran:
”Modellen kan også formuleres som: Find P og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P.” Fremgangsmåden bliver derfor: Etablér modellens enkelte elementer for markedet, P og MR (# 1 og 4 på næste slide) 2. Etablér modellens enkelte elementer for produktionen, MC (# 8) 3. Optimér ved anvendelse af marginalmetoden og find QO og PO (# 10 – 11). 4. Find resultatet (# 14 – 20). Vi går i gang! => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 12

13 10. Monopolistisk konkurrence
17/8/12 10. Monopolistisk konkurrence Afsætningsfunktion KR. 1. P = A * Q + B 2: EP => - uendeligt B 7: Tangent til Omsæt-ningsfunktionen 2. Priselasticitet = - Nedre/Øvre = - P/(B-P) 3: Omsætning = P * Q = A* Q2 + B * Q 3. Omsætning 4. MR 18. Dækningsbidrag = (P – AVC) * Q 5. Hvor MR = 0, er EP = - 1 2: -1 > EP > - uendeligt 19. Og som integralet af (P - MC) 6. Og her er P = B/2 13: B/2 < POptimum < B 7. Og Omsætning = Max. 11: POptimum 20. Og som integralet af (MR - MC) Omkostn. for produktionen 8. MC 9. AVC (har den halve hældning af MC) 2: EP = -1 Optimering marginalt 6. B/2 Oprydning – for overskuelighedens skyld 10. MR = MC => QOptimum 8: MC 11. POptimum 12. Grænser for opti-male værdier af Q 13. – og P 2: -1 < EP < 0 9: AVC Til slut findes resultatet 14. Omsætning, som areal 15. Og på Omsæt-ningskurven 1: P 16. TVC som integralet af MC 2: EP = 0 -B/2 A -B/A Q 17. Og som = AVC * Q 4: MR = 2 * A * Q + B 12: 0 < QOptimum < - B/2 A 10: QOptimum Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model.
Og herefter anvendes modellen i et konkret regneeksempel Det kan du selv gennemgå i det separate PowerPoint-show Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Så jeg vil sige ”Tak for nu.” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 10. Monopolistisk konkurrence
17/8/12 10. Monopolistisk konkurrence Afsætningsfunktion KR. 2: EP => - uendeligt Et opgaveeksempel: P = - 0,08 Q , MC = 0,05 Q + 150 1. P = A * Q + B B = 1.540 7: Tangent til Omsæt-ningsfunktionen 2. Priselasticitet = - Nedre/Øvre = - P/(B-P) ,10 3: Omsætning = - 0,08 Q Q 17. Og som = AVC * Q 3. Omsætning 4. MR 18. Dækningsbidrag = (P – AVC) * Q = kr. 5. Hvor MR = 0, er EP = - 1 2: -1 < EP < - uendeligt 6. Og her er P = B/2 13: B/2 (= 770) < POptimum < B (= 1.540) 19. Og som integralet af (P - MC) 7. Og Omsætning = Max. 11: POptimum = 1.010,48 EP = - 1,908 Omkostn. for produktionen 20. Og som integralet af (MR - MC) 8. MC 9. AVC (har den halve hældning af MC) 2: EP = -1 Optimering marginalt B/2 = 770 10. MR = MC => QOptimum 11. POptimum og EP 8: MC 12. Grænser for opti-male værdier af Q 480,95 13. – og P 2: -1 < EP < 0 9: AVC = 0,025 Q + 150 Til slut findes resultatet 315,48 14. Omsætning, som areal, ,10 150 15. Og på Omsætningskurven 1: P 16. TVC som integralet af MC = ,10 2: EP = 0 - B/2 A = 9.625 Q 4: MR = - 0,16 Q - B/A = 12: 0 < QOptimum < - B/2 A (= 9.625) 10: QOptimum = 6.619 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Monopolistisk konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google