Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Vejlednings- opgaven v. projektleder Martin Finderup Andersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Vejlednings- opgaven v. projektleder Martin Finderup Andersen."— Præsentationens transcript:

1 1 Vejlednings- opgaven v. projektleder Martin Finderup Andersen

2 Vejlederopgaver Vejlede på -selve analysemodellen -kommunikationen i LP gruppen -indholdet i casen -formen på LP-mødet -fagspecifikke udfordringer Anbefaling: 3-4 vejledninger pr. år 2

3 Fra samarbejde til lærende team Lærersamarbejde - Samarbejder omkring bekendtgørelser Udvidet lærersamarbejde - Samarbejder omkring udviklingsmål for eleverne Lærerteam - Samarbejder omkring udviklingsmål for eleverne og for lærerrollen Det lærende team - Samarbejder omkring udviklingsmål for eleverne, lærerrollen og teamet i sig selv 3

4 Tovholderens opgave Struktur, loyalitet overfor modellen, kommunikation Lede og facilitere (at gøre det let for dem, man har ansvar for, at nå frem til fælles mål) -starte mødet og sætte konteksten -fokusere, styre mod målet og lukke diskussioner – skabe resultater og værdi -høre og inddrage alle – skabe mening og relevans for deltagerne 4

5 Struktur o Gennemgår dagsordenen o Strukturerer arbejdet og disponerer tiden o Sikrer at arbejdet munder ud i konkrete forslag o Opsummerer beslutninger og sikrer en fælles forståelse af de opretholdende faktorer og tiltag o Gennemgår mødereferatet og tegner konturerne af det næste møde 5

6 Loyalitet overfor modellen o Sikrer at principperne i analysemodellen bliver fulgt o Overholder rækkefølgen i modellens trin og faser o Sikrer at kontekst-, aktør- og individperspektiv tænkes ind i modellens trin o Sikrer en tidsfastsættelse af evaluering/redigering 6

7 Kommunikation o Tilstræber at alle i gruppen føler sig fagligt og kollegialt ligeværdige o Understøtter en åben, respektfuld og anerkendende atmosfære o Støtter og udfordrer kolleger gennem reflekterende og udfordrende spørgsmål (symmetrisk og komplementær kommunikation) o Arbejder på at udvide og ændre fastlåsende forståelser o Motiverer til at finde fælles løsninger og svar på kollegers udfordringer og spørgsmål o Skaber refleksion over samtaler, diskussioner og arbejdsproces (metakommunikation) o Forsøger at holde ”den røde tråd” i arbejdet og skaber overblik 7

8 Involveringsteknikker Tavs refleksion: tænke selv, notere pointer (1-3 min) Summe: snak to og to (4-10 min) Runde: høre kort fra alle – helst efter tavs refleksion (introvert – ekstrovert) Plukke: høre det, der har energi Udpege én eller to til oplæg/indput: videndeling (Ravn 2010)

9 Case – LP-gruppers besvarelser på E-læringsforløb Vejledningsøvelse 1.Vælg en tovholder (holder tid og faciliterer) 2.Læs casen igennem individuelt (5 minutter), noter vejledningspunkter. 3.Foretag en cirkelsamtale (2 minutter pr. deltager), hvor du fremlægger dine vejledningspunkter for gruppen 4.Reflekter og diskuter i fællesskab. Bliv konkrete og vejled i forhold til den konkrete case (30 minutter) 5.Plenum med opsamling 9


Download ppt "1 Vejlednings- opgaven v. projektleder Martin Finderup Andersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google