Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læge- håndbogen Hurtig adgang til opdateret faglig viden NÆSTE 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læge- håndbogen Hurtig adgang til opdateret faglig viden NÆSTE 1."— Præsentationens transcript:

1 Læge- håndbogen Hurtig adgang til opdateret faglig viden NÆSTE 1

2 Baggrund Lægehåndbogen ejes af Danske Regioner og de 5 regioner
er tilgængelig via blev skabt i årene med udgangspunkt i Norsk Elektronisk Legehåndbok er målrettet alment praktiserende læger spiller sammen med Patienthåndbogen, som er målrettet borgere

3 Formål At tilbyde professionelle i primærsektoren kvalificeret, troværdig og fælles sundheds- og sygdomsinformation sikre fælles informationsgrundlag mellem professionelle og borgere ved parløb med Patienthåndbogen

4 Fordele 1 Frit tilgængelig for alle Uden login
Overskuelig Hver sygdomsenhed eller symptom følger samme skabelon Evidensbaseret I det omfang, der eksisterer dokumentation Opdateret Alle artikler opdateres mindst hvert 2½ år Uafhængig Ingen kommercielle interesser

5 Fordele 2 Hurtig adgang til opdateret faglig viden med få klik
Indholdet redigeres af almen medicinere Beslutningsstøtte i det daglige kliniske arbejde Patientinformation sikrer fælles forståelse, bidrager til øget egenomsorg og kendskab til egen sygdom

6 Fordele 3 Kvalitetssikring af det daglige arbejde
Mulighed for at søge efter artikel på ICPC2-kode direkte fra lægesystem - eller via linkportalen på sundhed.dk Mulighed for at søge ekstra info på ICPC2-kode i den enkelte artikel Løbende efteruddannelse

7 Indhold 1 Ca artikler - fordelt på sundhedsfaglige og patientinformationer Over illustrationer (tegninger, fotos, animationer og billeddiagnostiske illustrationer) Alt indhold er kvalitetssikret 7

8 Indhold 2 Baseret på princippet om et traditionelt, medicinsk opslagsværk med 31 kliniske og 11 parakliniske kapitler Alle faglige artikler følger den samme struktur, så den relevante information altid let kan findes

9 Indhold 3 Det er muligt at foretage søgninger med ICPC2-koder, ICD10-koder og via nøgleord Der er faste retningslinjer og instrukser til redaktørerne

10 FORRIGE NÆSTE 10

11 Redaktionen Redaktører tilknyttet 4 alment praktiserende læger
Ca. 50 speciallæger (1-2 pr. fagområde) Peer review – hvor det er relevant To redaktørgrupper Primær redaktionsgruppe – med chefredaktør, 3 alment praktiserende læger og 2 fagspecialister Redaktionen – hvor alle ca. 50 lægefaglige redaktører deltager 11

12 Sekretariatet Varetager den daglige administration, redaktionelle projektledelse og drift Består af 1 chefredaktør 1 redaktionskoordinator 2 sekretærer 2 kommunikationsfaglige medarbejdere Er placeret i Lægeforeningen i samme hus som Ugeskriftet 12

13 FORRIGE NÆSTE 13

14 Yderligere formål At understøtte udbredelse af ny faglig viden til sundhedsprofessionelle understøtte den diagnostiske proces i konsultationen understøtte valg af undersøgelser og behandling facilitere relevant patientinformation understøtte patientforløb generelt - især overgange mellem primær- og sekundærsektor

15 Tip: Link fra patientjournal
I nogle praksissystemer kan der via diagnosekoden linkes til Linkportalen Lægehåndbogen Her er to eksempler fra praksissystemmet MedWin. Eksemplerne bygger på casen: Lægen har besøg af en kvinde, der har følt en knude i brystet. Lægen skriver et journalnotat i sit praksissystem.

16 Eksempel: Praktiksystemet MedWin
Højreklik på den diagnosekode, som du ønsker mere viden om / eller en konkret artikel om, i dette tilfælde X19 klik

17 Fra MedWin… Højreklik på den diagnosekode, som du ønsker mere viden om / eller en konkret artikel om, i dette tilfælde X19 Højreklik på Link-portalen, hvor X19 fører til… klik

18 …til Linkportalen

19 Fra MedWin… Højreklik på den diagnosekode, som du ønsker mere viden om/eller en konkret artikel om, i dette tilfælde X19 Højreklik på Link-portalen, hvor X19 fører til… Højreklik på Læge-håndbogen, hvor X19 fører til… klik

20 …til Lægehåndbogen

21 FORRIGE NÆSTE 21

22 Sundhedsfaglig artikel
Artiklerne er opbygget efter samme struktur Underoverskrifter og bulletpoints sikrer overskuelighed Artikelnavigation sikrer hurtig adgang til relevant indhold Alle artikler er indekseret med ICPC-2 og ICD10 koder Links til relevante referencer og artikler Links til relevant patientinformation og illustrationer

23 Eksempel: Sundhedsfaglig artikel

24 Flere måder at søge på Søg via fritekst i søgefelt
Søg via venstremenuen Søg via diagnosekoder Søg via A-Å-søgning

25 Søgning via fritekst i søgefelt
Skriv det ønskede ord i søgefeltet Klik <Søg> Influenza

26 Søgning via fritekst i søgefelt
Skriv det ønskede ord i søgefeltet Klik <Søg> Klik videre…

27 Søgning via venstremenuen
Klik på det ønskede emne i menuen til venstre klik

28 Søgning via venstremenuen
Klik på det ønskede emne i menuen til venstre Vælg mellem Symptomer og tegn Tilstande og sygdomme Undersøgelser Patientinformation Illustrationer klik

29 Søgning via venstremenuen
Klik på det ønskede emne i menuen til venstre Vælg mellem Symptomer og tegn Tilstande og sygdomme Undersøgelser Patientinformation Illustrationer Klik videre…

30 Søgning via diagnose koder
Skriv den kendte diagnosekode i søgefeltet Klik <Søg> K74 klik

31 Søgning via diagnose koder
Skriv den kendte diagnosekode i søgefeltet Klik <Søg> Klik videre…

32 Søgning A-Å søgning Klik på ”Artikler A-Å” klik 32

33 Søgning A-Å søgning Klik på ”Artikler A-Å” Klik videre… 33

34 FORRIGE NÆSTE 34

35 Visualisering: animationer
Lægehåndbogen indeholder over 300 animationer, som bl.a. kan bruges til visualisering af emner over for patienten Animationerne er opdelt efter de samme sygdomsområder som i menuen

36 Visualisering: animationer
Klik på ”Animationer” i kvik-menuen til venstre klik

37 Visualisering: animationer
Klik på ”Animationer” i kvik-menuen til venstre Vælg den ønskede animation klik

38 Visualisering: animationer
Klik ”Animationer” i kvik-menuen til venstre Vælg den ønskede animation Klik på knappen i midten klik

39 Visualisering: billeder
Lægehåndbogen indeholder fotos og tegninger, som bl.a. kan bruges til visualisering af emner over for patienten Illustrationerne findes under de enkelte terapigrupper som et undermenupunkt Link til eksemplet på laegehaandbogen.dk

40 Visualisering: billeder
Klik på et terapiområde i kvik-menuen til venstre Klik på ”Illustrationer” Klik på den ønskede illustration – i dette tilfælde ”Rygsøjlen ..” klik FORRIGE NÆSTE LÆGEHÅNDBOGEN · MARTS 2012 0:00 14:30

41 Visualisering: billeder
Klik på et terapiområde i kvik-menuen til venstre Klik på ”Illustrationer” Klik på den ønskede illustration – i dette tilfælde ”Rygsøjlen ..” Klik på forstørrelsesglasset klik

42 FORRIGE NÆSTE 42

43 Patienthåndbogen I september 2011 blev en borgerversion med titlen Patienthåndbogen gjort tilgængelig på patienthaandbogen.dk Den har et let og tilgængeligt sprog Alle artikler har en patientudgave Samspillet med Lægehåndbogen sikrer ensartet information – se følgender

44 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Fødevareaktion
Patient med mistanke om fødevarereaktion: Lægen søger på ”Fødevarereaktion”

45 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Fødevareaktion
Patient med mistanke om fødevarereaktion: Lægen søger på Fødevarereaktion Lægen vælger fødevarereaktion

46 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Fødevareaktion
Symptom artikel: Lægen vælger artikel om Laktoseintolerans i Lægehåndbogen

47 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Fødevareaktion
Symptom artikel: Lægen vælger artikel om laktoseintolerans i Lægehåndbogen I artikelmenuen vælges Diagnosen og dernæst klikkes videre til Patientinformation

48 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Fødevareaktion
Patientinformation om laktose (mælke) intolerans med diætråd findes længere nede i artiklen

49 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Borrelia
Lægen sidder med patienten. Hvilket antibiotika skal der gives – og hvor meget? Søg på ”Borrelia” i Lægehåndbogen

50 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Borrelia
Lægehåndbogens artikel om borrelia - hvad skal man tænke på osv.

51 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Borrelia
Lægehåndbogens behandlingsvejledning ved borrelia

52 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Borrelia
Lægehåndbogens Patientinformation om borrelia

53 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Borrelia
Patienthåndbogens artikel om borrelia med foto og animation

54 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: MR-skanninger
Lægen overvejer MR- skanning af columna lumbalis – søger i Lægehåndbogen

55 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: MR-skanninger
Lægefagligt tjek: Er indikationen i orden? Klik videre til Patientinformation om MR af ryggen Lægefagligt tjek: Er indikationen i orden?

56 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: MR-skanninger
Klik direkte videre til Patienthåndbogen for at vise animation af MR- skanning

57 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Søgning på ”astma” i Lægehåndbogen

58 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Lægehåndbogen: Diagnostiske kriterier?

59 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Lægehåndbogen: Hvad bør vi som læger informere patienten om?

60 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Lægehåndbogen: Righoldige mængder af illustrationer, der vælges plancher eller tegninger

61 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Og man er direkte videre i Patient-håndbogen. Her tegning af trakea, bronkier og alveoler. Klik på linket ”animationer” i menuen for yderligere informationer

62 Samspil Lægehåndb./Patienthåndb. Eksempel: Astma
Patienthåndbogen: For yderligere information, klik på animationer - og vælg astma

63 Hvordan bliver en ny artikel til?
Behov for ny artikel identificeres Fagredaktører skriver artikel Den almene medicinske redaktør gennemgår indholdet Dialog mellem fagredaktør og almenmediciner Peer review efter behov Sekretariatet gennemgår artiklen sprogligt, tilføjer evt. illustrationer og publicerer den 63

64 Sundhedsfagligt 1 Retningslinjerne skal sikre, at indholdet bliver
troværdigt og af høj faglig standard Indholdet skal tage udgangspunkt i relevante kliniske og epidemiologiske forskningsresultater anerkendte danske standarder, metoder og procedurer samt eksisterende kliniske og almene medicinske vejledninger inden for det offentlige danske sundhedsvæsen på nationalt niveau

65 Sundhedsfagligt 2 Hvor det er relevant, skal indholdet også tage
udgangspunkt i anerkendte internationale standarder, metoder, procedurer og kliniske vejledninger Der skal henvises til eksisterende DSAM kliniske vejledninger SST referenceprogrammer UfL Kliniske procedurer Institut for Rationel Farmakoterapi The Cochrane Library Nationale guidelines fra de videnskabelige selskaber

66 Hvad kan Lægehåndbogen tilbyde almen praksis? 1
Et opslagsværk målrettet almen praksis Hurtig adgang til opdateret faglig viden med få klik Indhold redigeres af almen medicinere Beslutningsstøtte i det daglige kliniske arbejde Patientinformation sikrer fælles forståelse, bidrager til øget egenomsorg og kendskab til egen sygdom

67 Hvad kan Lægehåndbogen tilbyde almen praksis? 2
Kvalitetssikring af det daglige arbejde Mulighed for at søge efter artikel på ICPC2-kode direkte fra lægesystem - eller via linkportalen på sundhed.dk Mulighed for at søge ekstra info på ICPC2-kode i den enkelte artikel Løbende efteruddannelse

68 FORRIGE NÆSTE 68

69 Lægehåndbogens fremtid
Alt indhold opdateres mindst hvert 2½ år Samarbejde med de faglige selskaber udbygges for at kvalitetssikre indhold Der sker yderligere integration i sundhed.dk Lægehåndbogen kommer i en udgave til mobile platforme

70 ” Lægehåndbogen opfattes af læger som et troværdigt opslagsværk med
mange informationer… Fra brugertest 2011 FORRIGE AFSLUT 70


Download ppt "Læge- håndbogen Hurtig adgang til opdateret faglig viden NÆSTE 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google