Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Fra produktionsskole til ungdomsuddannelse Dokumentation af læring og kompetencer Produktionsskoleforeningen, 27. april 2012 Hanne Kristensen Paustian.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Fra produktionsskole til ungdomsuddannelse Dokumentation af læring og kompetencer Produktionsskoleforeningen, 27. april 2012 Hanne Kristensen Paustian."— Præsentationens transcript:

1 1 Fra produktionsskole til ungdomsuddannelse Dokumentation af læring og kompetencer Produktionsskoleforeningen, 27. april 2012 Hanne Kristensen Paustian Uddannelsesvejleder, UU-Nordvestjylland hkp@uunvj.dk

2 2 5 kernemålgrupper De unge med utilstrækkelige formåen i læsning, skrivning, regning, og engelsk…….og måske IT-anvendelse De usynlige unge uden mod, mål og drive (og venner) De ustabile, opfarende og overreagerende unge De unge uden erfaring med og begreb om arbejdslivet De potentielle EGU’er…STU’er… Fælles kendetegn: Er ikke afklaret i deres uddannelses og/eller Er ikke uddannelsesparate

3 3 Fælles opgave, fælles ansvar Ungdomsuddannelse til alle. Produktionsskolen skal forberede eleverne til ungdomsuddannelse jf 95%-målsætningen. Fra arbejdstræning til uddannelsestræning. Fra uafklaret & uparat til uddannelsesparat Produktionsskolen som vigtig(ste) træningsbane til EUD. Stk. 3. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

4 4 Kompetencebevis Kompetencebevis, øh for hvad? Kompetencebeviser hænger sammen med formelle centrale læringsmål Grundskolen, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser har centrale læringsmål, formelle kompetencer og kompetencebeviser Højskoler og produktionsskoler har ingen centrale læringsmål og har ikke egne formelle kompetencer at give bevis for RKV giver kun mening ind i formaliserede uddannelser

5 5 Centralt læringsformål Afklare (og afprøve) uddannelsesvalg Træne uddannelsesparathed Giver kompetencer for: Varighed Deltagelse i faglige, personligee, sociale aktiviteter Kombinationsforløb Praktikker ”beviselige faglige færdigheder” fx certificerede eller dokumenterede/forevigede

6 6 Lokale faglige kompetenceområder Produktioner Værksteder/projekter Almen undervisningsforberedelse Afklaringspraktikker Kombinationsforløb EUD, VUC

7 7 Lokale personlige kompetenceområder Introduktionssamtale Opfølgningssamtaler Mentor og voksenstøtte Forebyggelsesindsats Motions- og sundhedstjek Bo-selv-træning Livsmestring Social mestring Samfundsforståelse Demokratiforståelse

8 8 Lokale sociale kompetenceområder Events Ekskursioner Temadrøftelser Kulturelle arrangementer Fælles motion Fællesspisning Tilbagevendende faste tilbud & aktiviteter

9 9 Uddannelsesparathed Jeg kan Jeg vil Jeg kommer Jeg er til at omgås Hvilke 2 mener erhvervsuddannelserne er vigtigst?

10 10 Uddannelsesparathed Formål: Afklare uddannelsesmål og afprøve Træne uddannelsesparathed, forberede sig Skal tilbyde: Passende undervisning/aktiviteter Fællesskab Et kærende miljø Rettidig og ordentlig overdragelse

11 11 Lære uddannelsesparathed på en produktionsskole? Ja, i allerhøjeste grad. Det er bare ærgerligt, at der er så få, der finder ud af, at de har lært noget, set i en uddannelsessammenhæng. Problemet for de unge og jer opstår, når de unge ikke kan udtrykke om omsætte, hvad de har lært! Hvis I mener, at I lærer de unge noget, så skal I sørge for, at de forstår, at de har lært noget, og at de kan sprogliggøre/vise det og bruge det videre fremad.

12 12 Dokumentation af læring Giv eleverne billeder og sprog – ikke flere skemaer! Fremkald og fremhæv alle fremskridt (Ligesom forboldtræneren før og efter en kamp) Dagens kollega Ugens tænkehat Fredagshyldesten Ugens ørn Dagens detalje Dagens kommentat Dagens trøster Italesæt helte-historierne

13 13 At blive en anden Elevens udspænding mellem at være god nok <> at skulle ændre sig Underviserens udspændingen mellem involvering <> holde nallerne væk (holde kæft)

14 14 At undgå ”damage-kontrol” Forberedelse Udførelse Evaluering (forforståelses- (situation) (feed back) fortykning) Når produktionen/produktet bliver vigtigere end læringsprocessen, er der høj risiko for ”damage-kontrol” Tænke _______ mærke efter _______ handle Hvad gør I selv, når I møder en udfordring?

15 15 At fremkalde og lagre læring Vi skaber en ny fortælling, når vi får øje på egne successer og får dem bevidnet Se hvad jeg kan Se hvem jeg er Hør mine successer Ja, jeg har en ny fortælling Ja, jeg er blevet til en anden De bedste råd er dem, vi giver os selv Danner vores fremtidskonstruktion

16 16 Bruge kombinationsmulighederne Læg planken ud til ungdomsuddannelserne. Skabe den bedste træningsbane til hver enkelt elev via: Praktik med evaluering af udbytte (fremkaldelse af læring) Forlagt undervisning til VUC Kombinationsundervisning til EUD Forlagt grundforløbsundervisning til produktionsskolen Højskole, flytte-hjemmefra-træning Kontakt til mulige EUD-lærepladser (godkendte praktiksteder) Starte via virksomhedsvejen eller via EGU

17 17 Fokusér på rolle og berettigelse Få styr på jeres placering & rolle Få styr på jeres opgave Styrk jeres samarbejde med de øvrige uddannelsesaktører Forklar omverdenen, hvad I har gang i Vær synlige, lav nytte-produktioner/projekter Bliv rustet til den kommende flex-uddannelse…

18 Tak for jeres opmærksomhed :D Har I mon nogle spørgsmål?


Download ppt "1 Fra produktionsskole til ungdomsuddannelse Dokumentation af læring og kompetencer Produktionsskoleforeningen, 27. april 2012 Hanne Kristensen Paustian."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google