Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social færdighedstræning i Gruppe

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social færdighedstræning i Gruppe"— Præsentationens transcript:

1 Social færdighedstræning i Gruppe
Lotte Sønderby Team for misbrugspsykiatri – Risskov Social færdighedstræning i gruppe v. ’Misbrugspsykologernes årsmøde Odense 1. og 2. oktober 2009

2 Rigdom Den nye rigdom er sundhed.
I SUSY 2005 er en stikprøve af danskere spredt over hele danmark. Der er blevet spurgt ud om en række spørgsmål vedr. deres helbred SUSY er et selvadministreret spørgskema uddelt til socialt udsatte på 120 væresteder, herberger etc i mere end 40 danske byer – 1290 mennesker har besvaret det.

3 Sundhed…. …..er et spørgsmål om ;
følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Sundhed er en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Jensen og Johansen 2004 ). Ulighed i sundhed handler i dag om, at man har fundet en skrevvridning af sundheden, hvor der er en socialt tung gruppe mennesker, der uanset hvor mange præventive tiltag der bliver kastet i nakken på dem ikke synes at blive sundere. Her er et citat af to cand polit’er trror jeg – de er inspireret af antroponovsky – denne siger at de mennesker, der holder sig sunde bemærkede sig ved i særlig grad at have denne evne til at kunne begribe, håndtere og se mening. Jeg har tilføjet bandura – fordi jeg tænker at det er metoden. Ved hjælp af….. Troen på egne evner til at håndtere fremtidige udfordringer og vanskeligheder Albert Bandura

4 Selvværd Troen på egne evner til at organisere og udføre de handlinger der skal til for at opnå et bestemt resultat…… …..troen på egne evner til at håndtere fremtidige udfordringer og vanskeligheder

5 Sociale færdigheder Når to mennesker står tæt sammen og taler sammen meget stille har de en privat samtale…… Generelt skal du ikke gå hen og deltage i samtalen uden at have spurgt først. Hvis de to er nogle af dine meget gode venner kan du måske deltage i samtalen. Hvis du er i tvivl er det en god ide at spørge først….. (the hidden curriculum) De sociale færdigheder kendes måske bedste, når de ikke er der – det er der hvor man altid føler sig forkert….. 5

6 Sociale færdigheder? The kindergarden-connection
At dele : at tage tur - indgå kompromis - dialog Spille efter reglerne : at kende dem og følge dem Slå ikke andre mennesker : konfliktløsning Sæt tingene på plads: Tag et personligt ansvar for dig og dit Tag ikke noget, der ikke er dit: Modstå fristelser Sig undskyld: Tag ansvar Vask hænderne inden du spiser: Personlig Hygiejne Varm mælk og kager er godt for dig: Giv dig selv omsorg. Find ud af hvad du kan lide og gør det Sov til middag: Sænk farten, pas på dig selv Når du går ud i verden, pas på trafikken, hold de andre i hånden og bliv sammen: Du kan komme til skade, hvis du ikke passer på. Find mennesker du kan lide og har tillid til Tro på mirakler: vær indstillet på forandring – håb på noget godt – lær at se tingene på nye måder Denne liste er hentet fra en bog omkring håndtering af adhd – kvinden skrev i forordet, at alt hvad hun har lært i sit liv har hun lært i børnehaven – og her er rationalet. Disse er tænkt som argumenter for hvorfor bedre liv er nødvendigt. 6

7 På vej til et bedre liv ”….et gruppebaseret, praktisk og struktureret trænings- og rehabiliteringsprogram for personer med alvorlige psykiske lidelser, og som i tillæg har rusproblemer” Hentet fra forordet

8 Program for: Personer med alvorlige psykiske lidelser med funktionssvigt og en rusmiddelproblematik med et ønske om forandring i deres liv Undervisning i en social adfærd og håndtering livets små og store problemstillinger Praktisk færdighedstræning Struktureret samvær Meningsfulde samtaler

9 Rammerne - 6 – 10 personer Overvejelser på køn, alder, diagnose og dynamikken i gruppen krav: et ønske om forandring 1 gang om ugen, samme tid og sted ca. ½ - 1 år. Nogle individuelle samtaler Dette er ikke en erstatning for andre tilbud, men et supplement 2-4 gruppeledere (1-2 co-terapeuter)

10 Elementerne Gruppe – læring omkring andre mennesker
Inde i trygheden – ud og prøve det af Kognitivt fokus – i modsætning til indsigt Motiverende samtale Sociale færdigheder – hvad der virker Selvværdstræning – det der lykkedes Harm reduktion Mål om succes

11 Mine personlige mål for kurset…. Eksempler
Undgå indlæggelser Ikke drikke hver dag At blive mere robust psykisk Undgå at isolere mig på dårlige dage Sætte grænser overfor andre mennesker Ikke sætte for ambitiøse mål i forhold til misbruget – være realistisk

12 Indholdet Færdighedsområde 1: grundlæggende kommunikationsfærdigheder
Ja og nej signaler Hvordan starter man en samtale? Færdighedsområde 2: Selvhævdelse – mestring af vanskelige situationer Selvhævdelse Mestring af ubehagelige følelser At sætte grænser Spørge om hjælp, modtage kritik Færdighedsområde 3: Modstå ruspres og rustrang Rusbrug og psykiske lidelser Fordele og ulemper ved rus Kriseplan (risikosituationer, varselssignaler) Hindre slip i at blive et tilbagefald Færdighedsområde 4: Fritid og venner Gode fritidsaktiviteter Venskaber

13 Fokus på færdigheder til:
At fungere bedre socialt Få nye og OK venner Finde meningsfulde og sunde daglige aktiviteter Forstå risikoen ved rusmidler Mestre et liv med større egenkontrol over rusmidler (skadereduktion) Få et bedre behandlingsforhold til social- og sundhedsvæsenet

14 Læringsprincipper: Modellæring (fx ved at se og høre ligesindede, via rollespil og videooptagelse samt observation af kursusledere eller anden rollemodel) Belønning (positiv forstærkning via ros giver et lystbetonet og trygt læringsmiljø også overraskelser og privilegier) Adfærdsformning (gradvise forandringer, observere små skridt med positiv omformulering) Repetition og gentagne øvelser (flere sanser) Generalisering (genbruge færdigheder i andre situationer, små-justere færdigheder) Brug af Motiverende Samtale Redskaber fra Kognitiv terapi

15 Tips til kursusledere:
Giv meget ros og accepter alle bidrag Aktiver deltagerne (ikke forelæse): spørg om deltagernes mening, forslag, eksempler, læse højt, … Vær gerne personlig (ikke privat) – bed om konkrete eksempler Tjek deres forståelse og opmuntre deltagerne til at hjælpe hinanden Hav det sjovt og hyggeligt og grin af dig selv Vær entusiastisk og optimistisk Tag skylden på dig hvis deltagerne ikke har forstået noget eller ikke har gjort det de skulle Vælg opgaver og øvelser der er aktuelle for deltagerne

16 Den 2.10. Repetition Siden sidst Hjemmearbejde
Nyt emne: Risikosituationer Nyt hjemmearbejde Evaluering


Download ppt "Social færdighedstræning i Gruppe"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google