Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde 13. april 2011. Informationsmøde 12. april 2011 Studenterforskning Århus: København: Odense:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde 13. april 2011. Informationsmøde 12. april 2011 Studenterforskning Århus: København: Odense:"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde 13. april 2011

2 Informationsmøde 12. april 2011 Studenterforskning Århus: København: Odense:

3 Informationsmøde 12. april 2011 Prægraduat forskningsår n 1-årig fuldtids forskeruddannelse n Gennemført bachelordelen n Kontakt til forskningsansvarlig på afdeling/institut n Hjulpet i gang med projekt n Afsluttes med afhandling og forsvar n Merit for kandidatspecialet n Finansieres via fonde eller fakultetet n Stipendium på 10.000kr/måned til aflønning n Skal ikke bruge SU-klip

4 Program Velkommen Introduktion til den prægraduate forskeruddannelse Præsentation af prægraduat projekt ved Kristian Lundberg Gitte Halling, fortæller om al det praktiske Anne Dorte Viberg fortæller om kursus-tilbud Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Forskningsenhed for Medicinsk Gastroenterologi Pause, kaffe & kage Uffe Holmskov, Institutleder for Institut for Molekylær Medicin (IMM) Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning Spørgsmål, afslutning Informationsmøde 13. april 2011

5 Kristian Lundberg Stud. med. 9.-10.semester Prægraduat forsker på øjenafdeling E OUH

6 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Hørt om det n Kende nogle som har gjort det

7 Informationsmøde 12. april 2011

8

9 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

10 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

11 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

12 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

13 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

14 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jan. 2010: Elektiv klinik på 8. semester på øjenafdeling E

15 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Var med til et Ph.d. forsvar n Specialet og forskningen var ikke til at stå for…

16 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Jeg søgte information fra fakultetet n Et dokument om muligheder, regler, hvordan man starter, økonomi, mv. n Jeg kontaktede den forskningsansvarlig på afdelingen n Det var klart en mulighed n Jeg fortalte hvad jeg vidste om det prægraduate forskningsår n Jeg fortalte hvad jeg gerne ville have ud af året n Jeg undersøgte alternative muligheder n Øjenafdelingen i Glostrup n Overvejede helt andre projekter n Reseach  kun fantasien sætter grænser

17 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Tilbage i Odense n Afgørende var især vejleders engagement, glæde ved min interesse. n Selve forskningsprojektet blev mindre væsentligt. n Mit projekt n Mine ønsker n De gav mig flere idéer at vælge mellem

18 Informationsmøde 12. april 2011 Hvordan startede jeg n Forberedelserne n Ville starte i sep. 2010 n Være med til at gøre projektet klart n Ansøge fakultetet n Økonomi n Projektbeskrivelse, En beskrivelse af: n baggrund, hvad ved vi, hvad ved vi ikke n hvad vil vi undersøge n metoden anvendt ved undersøgelse, udstyr, journaler mv. n tid, etik, økonomi, andet n Reseach, prøve selv, få al den hjælp jeg ville

19 Informationsmøde 12. april 2011 Prægraduat forskningsår n Startede 1. sep. 2010 n Læst videnskabelige artikler n Ph.d. kurser n Selv forsket løs n Få hjælp og sparret med andre forskere n Lært om statistik, dataark og andre nødvendigheder n Mulighed for at præsentere resultater for andre forskere n Kongres n Artikler n Præsentationer n Undervist n Blevet en del af afdelingen n Kunne følge med i klinikken og lært om øjensygdomme generelt

20 Informationsmøde 12. april 2011 Prægraduat forskningsår n Når jeg har gennemført mit prægraduate forskningsprojekt: n Indsatsen klinikken og ved tasterne munder ud i en afhandling. n Efterfølgende arrangerer vejlederen mundtlig eksamen med censor udefra, hvor man får mulighed for at fremvise forskningsresultaterne

21 Informationsmøde 12. april 2011 Kristian Lundberg – Øjendagen 2011 21 Hvad jeg forsker i

22 Informationsmøde 12. april 2011 Kristian Lundberg – Øjendagen 2011 22 Hvad jeg forsker i

23 Informationsmøde 12. april 2011 Kristian Lundberg – Øjendagen 2011 23 Hvad jeg forsker i

24 Informationsmøde 12. april 2011 Kristian Lundberg – Øjendagen 2011 24 Hvad jeg forsker i

25 Informationsmøde 12. april 2011 Kristian Lundberg – Øjendagen 2011 25 Hvad jeg forsker i n Vi kender ikke den præcise virkemåde af laserbehandling ved væskehævelse i nethinden (Makulopati), men vi ved at det hjælper patienterne n Jeg undersøger effekten af laserbehandling n Kan følge pt. gennem alle trinene

26 Informationsmøde 12. april 2011 Prægraduat forskningsår n En anden side af studiet n Et år med tid til fordybelse og et indgående kendskab til et specialefelt n Den prægraduate forskningsuddannelse giver mulighed for at skille sig ud fra mængden som studerende og pynte på CV’et. n Medvirke til en videnskabelig publikation n Bliver bedre til at forstå forskningsresultater, når man er færdig som læge

27 Informationsmøde 12. april 2011 Prægraduat forskningsår Flere informationer Prægraduate forskeruddannelse: http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/ Din_uddannelse/Phduddannelse_Sundhedsvidenskab/P raegradforsk.aspx SDUs Organliste: http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidens kab/studerende/organlisten.aspx Hjemmeside: ssf.sdu.dk/ E-learn: Send en mail til ssf.sdu@gmail.com og bliv koblet til vores e-learn communityssf.sdu@gmail.com Facebook: Bliv medlem af vores gruppe Sundhedsvidenskabelige StudenterForskere og få som de første information om nye arrangementer


Download ppt "Informationsmøde 13. april 2011. Informationsmøde 12. april 2011 Studenterforskning Århus: København: Odense:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google