Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overordnede bemærkninger til høringsudkastet A.Udgifterne til køb af tjenesteydelser og ekstern bistand udgør 41 % af de samlede udgifter – og det er alt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overordnede bemærkninger til høringsudkastet A.Udgifterne til køb af tjenesteydelser og ekstern bistand udgør 41 % af de samlede udgifter – og det er alt."— Præsentationens transcript:

1 Overordnede bemærkninger til høringsudkastet A.Udgifterne til køb af tjenesteydelser og ekstern bistand udgør 41 % af de samlede udgifter – og det er alt for meget. B.Der er ikke balance mellem det lokale og det nationale. C.Der er ikke balance mellem udgifterne til DN’s organisatoriske enheder. D.Opgørelsen over årsværk er ikke retvisende mht. personalets størrelse. E.Alle direkte eller indirekte tilskud til Danmarks Naturfond og andre organisationer skal fremgå af særlige poster. 1

2 Konkrete bemærkninger/forslag tilknyttet det overordnede 1/2 A.Vedr. tjenesteydelser m.m.: Poster uden specifikation bør ikke forekomme. B.Skab balance mellem det lokale og det nationale:  Fredningsarbejdet bør ledelsesmæssigt opprioriteres, således at de opstillede mål nås. Målene skal nås, og det nødvendige personale må tilføres området.  Projekterne mangler alle start- og slutdato. Det må være et krav, at udgifter i forbindelse med projekter skal være specificerede.  effekten af lobbyarbejdet bør vurderes.  Arbejdet med forbrugerorienterede emner bør udgå. Når emner er kommet på den politiske dagsorden kan de overlades til andre med særlig indsigt.  Mål om ”aktivering” af medlemmerne bør undgås. 2

3 Konkrete bemærkninger/forslag tilknyttet det overordnede 2/2 Skab balance mellem de organisatoriske enheder  Det er påfaldende at der ikke er noget indbyrdes rimeligt forhold mellem udgifterne til medlemsvalgte eller åbne enheder (netværk) under pkt. 3.2  Særlig grelt er studenterafdelingen (SA), hvortil der i SEK er knyttet en lønnet student i 15h/uge i 45 uger. DN’s bemanding skal fremgå klart og entydigt.  68 personer (65,5 Årsværk) i aktivitetsplanen  78 personer iflg. hjemmesiden  91 personer iflg. telefonlisten  (Antallet af årsværk er steget med 20 % siden 2006 og mere end 40 % siden 2005). Der skal være klare finansielle skillelinjer til Danmarks Naturfond o.a.  tilskud til fonden bør fremgå af et særligt punkt. – Det samme bør selvfølgelig være tilfældet for andre – af DN uafhængige – foreninger/fonde.  FUs forslag om ikke at yde tilskud i 2012 - pga. REP’s beslutning i 2010 om ekstra tilskud i 2011 - er i sin argumentation en grov tilsidesættelse/omgåelse af REP’s beslutning. 3

4 Udgifter til DNs Organisatoriske enheder 4

5 5

6 Mål med fredningsarbejdet 6 De overordnede mål med DN’s fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks vigtigste naturværdier gennem en varig beskyttelse, og at sikre befolkningens adgang til naturen. De konkrete mål for fredningsarbejdet er de formulerede mål i den til enhver tid gældende aktivitetsplan.

7 DNs fredningspolitik Fredningsstrategi 2010-2015 Sikre 13 værdier. Modvirke negative konsekvenser. Ikke direkte konflikt med Natura 2000 men supplere.  19 kriterier Fredninger i samfundsperspektiv Finde balance. Holde fredningsredskabet aktivt. Ikke for mange. Ikke belaste økonomi så meget at … … Erfaringsmæssigt rejse 4-8 nye sager om året. 7

8 Fredningssager i samfundsperspektiv 8 FU 22.-23. september 2011:

9 Hovedstadsområdets problem Første – og måske sidste - spørgsmål lyder: Er området truet? Hvis ikke, så glem sagen!  Men trusler kommer hos os pludseligt og magtfuldt.  Der sker en snigende og løbende ændring og ”privatisering” af landskabet.  Bevaring kræver handling i tide. 9

10 Hegn plantes. Udsigten over landskabet fjernes 10 Sjælsø til venstre

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Hvad venter vi på? 17


Download ppt "Overordnede bemærkninger til høringsudkastet A.Udgifterne til køb af tjenesteydelser og ekstern bistand udgør 41 % af de samlede udgifter – og det er alt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google