Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Forældremøde 10. juni 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Forældremøde 10. juni 2014."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Forældremøde 10. juni 2014

2 Skolebestyrelse Henrik Bomholt Christel Sølvhjelm Niels Munck Marina Oldenburg Gordon (suppl.) Sofie Skjold Halkjær Peter Jeppe Grønholt To medarbejderrepræsentanter To eksterne repræsentanter Skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder er sekretærer Skolebestyrelsen konstitueres og formand vælges den 16. juni

3

4 Ledelsestilgang Ledelse gennem mission, vision og værdier
Lærernes og pædagogernes motivation har en direkte effekt på elevernes læring Motivation skabes gennem involvering og professionelle successer Vi kan altid blive bedre Vi ønsker ikke en 0-fejlkultur Målstyring, refleksion og dialog er bærende

5 Vi vil skabe de bedste læringsoplevelser
Mission Vi vil skabe de bedste læringsoplevelser

6 Vision Sammen skaber vi passende faglige udfordringer for alle, med udgangspunkt i den enkeltes styrker og potentialer - Fordi læring ikke foregår i takt! Sammen skaber vi mangfoldige og varierede fællesskaber - Fordi ingen skal stå alene!

7 Værdier Etablering af skolens værdigrundlag er et af næste skoleårs indsatsområder…………

8 Den røde tråd gennem skolen…………
Skolens struktur er 7+3 Primærlærere Morgenbånd med tæt kontakt til primærlærere og individuel undervisning Holddannelse på tværs af årgangen (omfanget varierer) Frokostbånd med pause og korte undervisningsmoduler, som eleven vælger efter lyst Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger Bevægelse hver dag Målstyring

9 Indskoling SFO og skole er i samme hus
Flydende overgange mellem skole og fritid (Flex) De samme voksne går igennem hele den sammenhængende dag Udeskole Udvikling af fantasi og kreativitet Tryghed Venskaber

10 Mellemtrin Fokus på ”Skolen i virkeligheden”
Metode: Design to Improve life/Entreprenørskab Problem- og udfordringsorienteret tilgang til læring

11 Udskoling Fokus på elevernes motivation
Eleverne har en høj grad af medbestemmelse på baggrund af refleksion over egen læring Projekter og specialer Samarbejde med Hellebæk Skolens lærere og elever

12 Ændringer på støtteområdet (1)
INKLUSION 2016 Inklusion er en indsats i folkeskolen, som sættes i værk for at undgå, at mennesker bliver ekskluderet fra sociale og læringsrelaterede fællesskaber. Viden om inklusion peger på, at alle børn lærer og udvikler sig bedst, når de indgår i inkluderende fællesskaber. Det gælder både børn uden særlige behov og børn med faglige, indlæringsrelaterede og/eller sociale udfordringer. Aktiviteter i og organisering af den almene pædagogik i undervisningen skal derfor tilrettelægges således, at alle elever stilles de udfordringer og får den støtte, inden for fællesskabet, som de har behov for, for at kunne udvikle sig fagligt og socialt. Nogle få elever har så store udfordringer, at der er behov for at tage dem ud af det fællesskab, som findes i folkeskolen, og i de tilfælde kan der tilbydes undervisning på specialskoler i et andet fællesskab.

13 Ændringer på støtteområdet (2)
Ekstra dansklærer på alle årgange Ekstra matematiklærer indskoling og udskoling samt på 4. årgang Holddannelse på årgangen Pædagoger med inklusionsopgaver er en del af årgangsteamet/afdelingen Fortsat mulighed for individuel undervisning, men fremover skal det primært foregå imens de øvrige elever har individuelle opgaver eller er på hold på årgangen.

14 Målstyring Nye fælles mål (ændring fra emner til læringsmål)
Elevplan – ny vejledning fra ministeriet er på trapperne Fokus på elevernes progression (alle skal være i udvikling uanset standpunkt) Læringsmål skal tænkes sammen med den generelle forældrekommunikation

15

16 Byggeprojekt (1) SFO og indskoling samles i C-fløjen
Udskolingen samles i F-fløjen Læringscenter etableres på nuværende lærerværelse Personalearbejdspladser i fløjene Stillezone + frokoststue etableres til medarbejdere i nuværende personalerum Modernisering af håndarbejde (to funktioner fremover: kunst og håndarbejde) Viben, Bikuben og Bivognen overgår til daginstitution Plejehjem bygges selvstændigt

17 Byggeprojekt (2) Skolen har en udfordring i forhold til bemanding af SFO (følge af faldende børnetal) Besparelse for kommunen på ca. 7 millioner

18 Byggeprojekt (3) Proces: Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at anbefale Byrådet om at vedtage projektet på Byrådsmøde i juni måned. Gennemført i 2016 (skoledelen måske før)

19 Styrket skole-hjemsamarbejde
Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for et styrket skole- hjemsamarbejde Kontaktforældrenes rolle skal tænkes mere aktivt ind Vi har en særlig udfordring i udskolingen, hvor klasserne er ophævede Vi ønsker input på efterfølgende afdelingsmøder – hvad er forældrenes behov


Download ppt "Velkommen Forældremøde 10. juni 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google