Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af Tværsektorielle teams Team integreret indsats Borger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af Tværsektorielle teams Team integreret indsats Borger."— Præsentationens transcript:

1 Organisering af Tværsektorielle teams Team integreret indsats Borger

2  Effektivisering  Specialisering  Stigning i antal borgere med dobbeltdiagnoser/ eller bliver vi bedre til at få øje på dem ”Det højeste man kan nå i det tværsektorielle samarbejde er at være enige om at være uenige” (Viktor Arno Nielsen).

3 3 årigt satspuljeprojekt under socialstyrelsen Deloitte- 4 kommuner og 2 regioner  Fælles styregruppemøder  Projektlederne samarbejder  Tværsektorielt team  Projektsygeplejerske PSE.

4  At udvikle metoder til en tværsektoriel koordineret og integreret indsats  At borgeren oplever indsatsen sammenhængende og konsekvenserne af sindslidelsen og misbruget minimeres.

5 Borger Myndig hed Social psykiatr i/ bosted Rus middel centret Projekt leder Region Projekt leder Kommun e Projekt sygeplejer ske Nøgle person/ egen læge/ O.a. Fælles udredning Fælles planer Fælles indsats

6  Vores mulighed for at undersøge, hvordan vi kan lære at samarbejde på tværs. o Vi arbejder med barrierer og opbygger en fælles kultur og praksis i teamet. o Teammedarbejderne bliver bevidste om egne organisationskulturer og praksisser.

7  Vi kender borgerne i forvejen  Skaber uro – tidskrævende – ”vilde problemstillinger.”  Den gode historie  Menneskelige omkostninger- dyre foranstaltninger - mange personale ressourcer.

8  Optimering af ressourcer.  Sikre en effektiv og evidensbasseret behandling  Medarbejdere opnår nye kompetencer Yder bedre og mere effektiv behandling.  Har større forståelse og respekt for samarbejdet på tværs af sektorerne.  Borgeren oplever indsatsen sammenhængende og konsekvensen af sindslidelse og misbrug minimeres

9  Specialiseret samarbejde på tværs 1+1=3  Fleksibilitet - Individuelle løsninger o Brobyggerfunktion Lægefaglige smidighed-PSE udredning Kommunale enheder  Tid til tværsektorielt samarbejde som kerneydelse

10  Om kort tid kommer regeringens psykiatriudvalg med anbefalinger til en handleplan for psykiatrien  Vores bud er at det Tværsektorielle samarbejde er i fokus.  Hvordan sikrer vi, at vores erfaringer fra dette projekt lever videre efter 2014?


Download ppt "Organisering af Tværsektorielle teams Team integreret indsats Borger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google