Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KLIMATILPASNINGSPLANER & DEN POLITISKE PROCES ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KLIMATILPASNINGSPLANER & DEN POLITISKE PROCES ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune."— Præsentationens transcript:

1 KLIMATILPASNINGSPLANER & DEN POLITISKE PROCES ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune

2 Agenda Hvad betyder klimaændringerne? Hvordan ser processen ud?
Hvad er det konkrete indhold? Hvordan kan vi gribe processen an? Mulig tidslinje for processen

3 Hvad betyder klimaændringerne?
Klimaudfordring Vi får mere regn (årsnedbør) Vi får flere ekstreme regnhændelser Ekstremregn bliver kraftigere Vi får længere tørvejrsperioder Kloakudfordring Vi kan ikke anlægge veje, der altid forhindrer bilkø! Det samme gælder vores kloakker! Vi skal tænke nyt

4 Hvad betyder klimaændringerne?
Krav om politisk behandlet udkast til klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013 Kortlægning af risiko for oversvømmelser Overblik over prioritering af indsatser Indeholdt i eller tillæg til Kommuneplan

5 Hvad betyder klimaændringerne?
Er vi ikke i gang, skal vi i gang nu Vi skal hjælpe hinanden – derfor har vi KLIKOVAND

6 Hvordan ser processen ud?
Fra analyse til planlægning

7 Hvordan ser processen ud?
Fra den mere grove kortlægning raffinerer og detaljerer vi gradvist og danner grundlaget for den egentlige klimatilpasningsplan Vi kommer til at lave revisioner dels hvert fjerde år, dels når vi bliver klogere

8 Hvad er det konkrete indhold?

9 Hvad er det konkrete indhold?
Analysesporet: Kortlægning af oversvømmelser Kortlægning af oversvømmelsestruede områder Modelvalg Der er en vis usikkerhed i modeller – det er ikke eksakt videnskab Forudsætninger for regnhændelser og klimaforandringer

10 Hvad er det konkrete indhold?
Analysesporet: Værdikortlægning Økonomi (boligområder, industri, skoler, kulturarv m.m.) Minimum ejendomsværdien fra BBR Vi har anvendt forsikringsbranchens opgørelse af skadesomkostninger

11 Hvad er det konkrete indhold?
Analysesporet: Risikokortlægning Risikokortlægning – kombination af værdikortlægning og kortlægning af oversvømmelser - Dette er nok til at opfylde vejledningen Vi har i Gladsaxe valgt efterfølgende at prioritere ud fra andre parametre end økonomi

12 Hvad er det konkrete indhold?
Analysesporet Valg: prissætte gener og andre påvirkninger eller gennemføre en ren økonomisk risikokortlægning og efterfølgende prioritering Sammen med vurdering af politiske hensyn danner de baggrund for en prioritering. Her er den politiske prioritering af hvad man skal vælge

13 Hvad er det konkrete indhold?
Planlægningssporet

14 Hvad er det konkrete indhold?
Planlægningssporet Løsningsmuligheder Investeringsbehov Synergier med andre planlagte projekter (byomdannelse, renovering af veje mm.) Valg af serviceniveau

15 Hvad er det konkrete indhold?
Plansporet munder ud i Overordnet valg handlinger Overordnet investeringsbehov de næste fire år

16 Hvordan kan vi gribe processen an?
Kommuner og forsyninger skal udføre de praktiske løsninger og har derfor behov for at trække på hinandens erfaringer for at skabe bedre løsninger Vi skal inddrage borgere og virksomheder i selv at udføre klimatilpasning Vi skal arbejde på tværs i kommunen Vi skal arbejde på tværs mellem kommuner

17 Hvordan kan vi gribe processen an?
KLIKOVANDs bidrag til processen: Tværkommunalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden Sikrer netværk som er fundament samarbejde og vidensdeling Sikrer innovation mellem kommuner og forsyningsselskaber Skaber kosteffektiv klimatilpasning

18 Mulig tidslinje for processen

19 Hvordan kan vi gribe processen an?
Klimatilpasning er en lang proces, der kommer til at tage årtier Vi bliver klogere og får mere viden og skal tilpasse vores planlægning derefter Klimatilpasningsplanen kommer til at køre i fire-årscykluser med tillæg ind imellem

20


Download ppt "KLIMATILPASNINGSPLANER & DEN POLITISKE PROCES ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google