Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Få styr på udgifterne! (eller ” Få styr på sagerne…)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Få styr på udgifterne! (eller ” Få styr på sagerne…)"— Præsentationens transcript:

1 Få styr på udgifterne! (eller ” Få styr på sagerne…)
9. august 2009

2 Hvad var udfordringen i 2007?
Løbende indmeldinger i forsommeren 2007 om forventede budgetoverskridelse. Dårlige prognoser, usikkert datagrundlag for prognoserne, ikke sikre redskaber der understøttede godt budget og prognosearbejde, forskellige tilgange til prognosearbejde. En række problemer og mangler i den decentrale økonomistyring. Væsentlige forskelle mellem teams Flere BFT har ikke de nødvendige økonomiske ressourcer og kompetencer til god økonomistyring og får ikke den nødvendige støtte fra de administrative enheder. Generelt anvendes systematiske styringsmetoder i meget begrænset omfang Vekslende praksis omkring buffere, der generelt er for små. Mange teams mangler ”handlemuligheder” i forhold til at reducere evt. merforbrug. ... det ustyrlige ... 9. august 2009

3 Hvad gjorde vi? - Initiativer og leverancer i 2007-2008
Seminar om budget- og prognosearbejde, ny budgetfordelingsmodel Periodiseret budget, risikoanalyser og beskrivelse af sikring af adfærdsændring. Månedlig møder med alle Bedre Match, incitament og støtte til netværkspleje, Controllerudddanelse planlægges, nye rapporter i SOFDW, vignette-undersøgelse Maj 08 December 07 Oktober 08 December 08 Alle centre afleverer budget-skabelon Rejsehold til udvalgte socialcentre, work-shop for chefer om spareadfærd SUD forelægges centrenes spareplaner. KPMG sættes på opgaven. Opstart af BOPA-projekt Ny budgetfordelingsmodel opstartes. ... det ustyrlige ... 9. august 2009

4 Hvad gjorde vi? - I tale sætte at der kan styres
Området/-erne skal i-tale-sættes som styrbare. Vi oplevede: ”Vi kan jo ikke kontrollere indtaget …” ”Vi vil ikke tage usaglige hensyn …” ”Nu har vi igen fået en meget dyr enkelt sag …” Skal vendes til: Faglighed og økonomi skal sammentænkes. Flyt fokus fra de få enkeltsager til de mange gennemsnitssager. Servicereduktioner er legitime (så længe det er individuelle konkrete afgørelser). ... det ustyrlige ... 9. august 2009

5 Hvad gjorde vi? - Få (gode) data
Data der kan overvåge om der sker fremgang. Datakvalitet: Fejllister. Lister der viser hvad der nu og fremtidigt skal følges op på. Hyppig opdatering af data …men data skal anvendes ellers er det ligegyldigt … ... det ustyrlige ... 9. august 2009

6 Hvad gjorde vi? - Sikre informationsflow
Økonomistyring drejer sig om informationsflow. Alle skal være engagerede i opgaven. God økonomistyring er lig med summen af 3 typer data: Eksisterende beholdning plus, Fremtidigt disponerede udgifter plus, Forventninger til til- og afgang plus. ... det ustyrlige ... 9. august 2009

7 Hvad gjorde vi? - Styrket dialog.
Styrk dialogen – det er beskæmmende hvor lidt chefer taler sammen! Medarbejdere syntes også det er sjovt at tale faglighed! Vignetteundersøgelsen. ... det ustyrlige ... 9. august 2009

8 BOPA Understøtte budget og prognosearbejde for hvert enkelt barn/unge på alle IMK grp. 2. Lovlig løsning med transaktionslogning og adgangskontrol så løsning lever op til datalovgivningens krav om behandling af personfølsomme data. Stabil og driftsikker platform, med dokumentation. Løsning for alle børnefamilieteams samt centralforvaltning. Løsning der muliggør vidensdeling og overdragelse ved medarbejderskift. ... det ustyrlige ... 9. august 2009

9 BOPA - rapporteringsmuligheder
... det ustyrlige ... 9. august 2009

10 BOPA - rapporteringsmuligheder
... det ustyrlige ... 9. august 2009

11 BOPA - rapporteringsmuligheder
... det ustyrlige ... 9. august 2009

12 Kontaktoplysninger Chefkonsulent Mikkel Damgaards, MR Børn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: Chefkonsulent Karsten S. Bjerre, MR Børn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: Børnefamilieteamchef Vibeke Ries, Socialcenter Nørrebro, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: ... det ustyrlige ... 9. august 2009


Download ppt "Få styr på udgifterne! (eller ” Få styr på sagerne…)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google