Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Info-aften på HTX Vibenhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Info-aften på HTX Vibenhus"— Præsentationens transcript:

1 Info-aften på HTX Vibenhus 07.06.2012

2 Informationsaften for nye elever samt forældre
PROGRAM: Velkomst v. studierektor Mie Heinfelt Struktur og studieture v. Mie Heinfelt Uddannelsesstruktur mm v. Jesper Rasmussen Årgangsleder v. Carsten Pedersen Støttemuligheder v. Anders Munk Jensen Muligheder gennem studievejledningen v. Jesper Rasmussen Sociale aktiviteter v. Jesper Rasmussen Forventninger v. Mie Heinfelt

3 Profil HTX Vibenhus: Bred naturvidenskabelig uddannelse
Mange muligheder studiemæssigt Forberedelse til både uddannelse og arbejdsmarked Faglige og sociale kompetencer Fokus på trivsel Engagement og kvalitet

4 Struktur Elev Studierektor Mie Heinfelt Årgangsleder Carsten Pedersen
Studievejledere Line Høyer & Jesper Rasmussen Klasselærer

5 Vigtige begivenheder Introtur august (girokort sendes ud i juli) Idrætsdag i august Introfest i start september Forældreaften i november Studieretningsvalg 1. december Årsprøver og eksaminer Studieture i 2.htx og 3.htx uge 40

6 Studieture 2. og 3. htx Studieturene er en del af pensum
Studieturene indeholder stof, som indgår ved den obligatoriske eksamen i SO (studieområdet) i 3. htx. Meget vigtigt med deltagelse i studieturene – ikke bare for det faglige, men også det sociale. Pris 2. htx: Kr. 2700,- Pris 3. htx: Kr. 3700,- Rater: Marts: Depositum (tilbagebetales ikke). Beløb varierer efter hvad rejsebureauet opkræver. Maj: Rate 1: Kr. 1000,- /kr. 1500,- August: Rate 2: Restbeløb

7 Ferier Skoleåret 12/13 Efterårsferie oktober (uge 42) Juleferie 21. december – 4. januar (uge 52-1) Vinterferie februar (uge 7) Påskeferie 28 marts– 1. april (uge 13) Sommerferie fra den 28. juni

8 PC-ordning Skoleåret 12/13
Depositum betales ved skolestart kr. 500,- Halvårlig leje á kr. 875,- i oktober og februar Ved afslutning af 3htx to muligheder: Computer tilbageleveres og depositum udbetales Computer beholdes og depositum bortfalder Computer kan ikke købes ved frafald undervejs i uddannelsen Service på computer lejet af skolen: IT-support tilstede alle dage Kan også kontaktes på telefon, hvis det haster OBS. Ikke service på batteri.

9 Uddannelsesstruktur

10 Grundforløb Fra sommerferien til jul (1. semester)
HTX faget SO (Afsluttes med obligatorisk eksamen i 3htx.) Afsluttende portfolioeksamen i december – deleksamen. Endeligt valg af studieretning og valgfag Tysk og fransk på HTX

11 Årgangsleder Carsten Pedersen Samlende funktion Kontaktperson
Afleveringer Fremmøde Karakterer Lektiecafé

12 Skitur til Kläppen 17-20. januar 2013 Tilmelding den 1. oktober
Pris kr. Socialt samvær

13 Støttemuligheder på skolen
Fælles lektielæsning Lektiecafé Specialpædagogisk støtte Opgaveværksted Elevcoach

14 Fælles lektielæsning Fælles lektielæsning og gruppearbejde:
Brug og hjælp hinanden Tradition for samarbejde på skolen Gruppearbejde spiller naturligt en stor rolle på HTX

15 Lektiecafé 2 gange om ugen (2-3 timer) Hjælp og vejledning
Faglig hjælp ved gamle elever Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Hjælp og vejledning Opgaver, afleveringer og lektier Struktur og planlægning Altid et åbent tilbud Der kan pålægges tvungen brug af lektiecaféen, hvis der vurderes at være særligt behov

16 Specialpædagogisk Støtte (SPS )
Ved særlige omstændigheder kan der søges om specialpædagogisk støtte Eks. sproglige vanskeligheder (ordblindhed) Særlige hjælpemidler Støttetimer / studiekreds Særlige forhold til eksamen Der ansøges om SPS ved at rette kontakt til studievejlederen eller den SPS-ansvarlige Evt. støtte bevilges på baggrund af en samtale og en screening Støttemulighederne følger eleven gennem hele skoleforløbet Udfyld evt. blanket i aften

17 Opgaveværksted Ved manglende afleveringer indkaldes til Opgaveværksted
3 timer om ugen Støtte fra en af skolens lærere Fokus på struktur og planlægning af arbejdet med manglende afleveringer Opgaveværkstedet er til for at sikre, at en elev ikke kommer voldsomt bagud med manglende afleveringer

18 Elevcoach I særlige tilfælde kan skolen tildele en personlig coach
Personlige samtaler og støtte Opfølgning på faglig og social trivsel Tildeling af elevcoach varetages af Studievejledningen

19 Muligheder gennem Studievejledningen
Råd og støtte til at gennemføre gymnasiet Eksamensangstkursus Kontakt til UU- og Studievalgsvejleder Studievejledningen er åben alle ugens dage, og elever og forældre kan altid kontakte os på eller mobil.

20 Sociale aktiviteter Fester (fire gange om året)
LAN-party (to gange om året) Fredagscafé hver måned Morgensamling hver måned Pigeaften/drengeaften Aktiviteterne foregår på skolen Der er altid lærere tilstede

21 Forventninger elever En god uddannelse kræver: Aktiv deltagelse Aflevering af opgaver Ansvar for tilstedeværelse Ansvar for forberedelse (herunder lommeregner og ordbøger) Ansvar for at holde sig informeret Ansvar for skolen

22 Forventninger forældre
For at hjælpe jeres unge mennesker: Forståelse for at det kan være krævende Anerkendelse Rummelighed Støtte HTX er ikke en folkeskole – ændret syn på eleven

23 Forventninger skolen Eleven kan forvente: Faglig kvalificeret undervisning Sociale aktiviteter Evalueringer Faglig støtte – f.eks. lektiecafé Struktur på elevens skolehverdag Støtte på individuelle områder – f.eks. studievejleder

24 Gode råd Alt er nyt for alle Giv tid og spørg endelig
I vil være forvirrede i starten I skal nok få overblik Vær bevidste om hvordan I anvender den ”nye” frihed PC Fravær Fokus på ikke at komme bagud Gode studievaner fra start Kontakt klasselærer hvis der er det mindste – vi ved alle, hvor svært det kan være og har fokus på den første periode. Trivselssamtale i september – men kom gerne før hvis behov Døren er altid åben

25 ?

26 Tak for i aften God sommer og på gensyn den 14. august


Download ppt "Info-aften på HTX Vibenhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google