Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye højder Mod Drømmen om fremtidens frikirke i Danmark Alene – eller en del af det større fællesskab?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye højder Mod Drømmen om fremtidens frikirke i Danmark Alene – eller en del af det større fællesskab?"— Præsentationens transcript:

1 nye højder Mod Drømmen om fremtidens frikirke i Danmark Alene – eller en del af det større fællesskab?

2 Drømmen om fremtidens frikirke Min primære motivation »At flere bliver mødt evangeliet om Jesus!

3 Drømmen om fremtidens frikirke Min primære motivation »At flere bliver mødt evangeliet om Jesus!

4 Drømmen om fremtidens frikirke Min primære motivation »At den frikirke (Frikirkenet) må medvirke til at udruste de lokale menigheder i at blive bedre til at nå deres Gudsgivne mission!

5 Drømmen om fremtidens frikirke Min primære motivation »At den frikirke (Frikirkenet) må medvirke til at udruste de lokale menigheder i at blive bedre til at nå deres Gudsgivne mission!

6 Drømmen om fremtidens kirke Fra vores historie ved vi at: De teologiske sandheder vi hver for sig ”opdagede” ønskede vi skulle blive almene for ”alle” kristne Først senere blev vi ”etablerede” kirkesamfund

7 Drømmen om fremtidens kirke Charles Wesley (metodismen = grupper)

8 Drømmen om fremtidens kirke Charles Wesley (metodismen = grupper) Charles Spurgeon (Baptist = frelse og dåb)

9 Drømmen om fremtidens kirke Charles Wesley (metodismen = grupper) Charles Spurgeon (Baptist = frelse og dåb) Andre

10 Fremtidens kirke Grænserne er i dag flyttet fra: »Mellem kirkesamfundene til: »Mellem kirker i fællesskab og en sekulær verden »Mellem kirker i fællesskab og andre religioner »Mellem kirker i fællesskab og kampen om værdier/ismer

11 Motivet for samarbejde? Motivet for at gøre noget sammen: »Missionalt: vi forkynder Guds rige mere effektivt og flere mennesker kommer til tro »Sammen kan vi gøre mere end hver for sig »Sammen når vi længere ud og kan påvirke kredse vi aldrig har været i berøring med før

12 Socialområder som udfordrer os i fællesskab Aktuelle socialområder: »Rehabilitering af misbrugere og voldsramte »Rådgivning på forskellige områder »Integration af nydanskere »Nødhjælp og udviklingshjælp »Journalistik og medier »Besøgsordninger »Skole og uddannelsestilbud/børn og unge »Kunst »Politik

13 Migrantkirker i Danmark Bredeste undersøgelse nogensinde 2009

14 Udkomme 212 migrantmenigheder (ultimo 2008) 60 nye migrantmenigheder på 4 år Mere end én ny menighed om måneden Stor vækst i antal nydanske kirkegængere, alt 15.000 +, på en given søndag www.Migrantmenigheder.dk Umiddelbare resultater

15 Medier skriver om det

16 Fuld opmærksomhed fra mange

17 Fordele ved et tættere samarbejde med FrikirkeNet Ved fælles kommunikation »domino – når længere ud »Pressetjeneste »Damage control »Hjælp til udfærdigelse af indlæg til lokalaviserne »Fælles branding

18 Med hvad så med Apostolsk kirke? Velkommen til at deltage på en spændende rejse! »Vær med til at forme fremtidens kirkelandskab med dine Gudsgivne gaver

19 Fremtidige behov Fremtidens kirkelandskab i Danmark »Sekretariat/administration (flere til at løse opgave) »International Mission (koordination af opgaver, ekspertise) »Kommunikation (Mere end blad – mange medier i dag!) »Kurser og undervisning (lægfolk og ledere) »Lokal menighedsudvikling (Inspiration/konsulentfunktion)

20 Fordele ved et tættere samarbejde med FrikirkeNet Ved fælles International Mission

21 Situationen fremover Fremtidens Kirkelandskab »Trends i hele verden: kirker går sammen »Fra kirkesamfund til netværk »Lokale menigheder finder sammen om fælles udfordringer »Fra tradition til relevans »Større administrative enheder (EB, Politikken/JP) »(Amt, kommuner, Regioner, virksomheder)

22 Situationen frem til dag BiD som kirkesamfund (Historisk) »Uddannelse (Tølløse) »Sekretariat (administration) »Ydremission (Rwanda/Burundi) »Hjemmemission »Blad/Information (Baptist)

23 Situationen frem til dag Apostolsk kirke som kirkesamfund (Historisk) »Uddannelse (Kolding) »Sekretariat (administration) »Ydremission (Zambia) »Hjemmemission »Blad/Information (Evangeliebladet)

24 Fremtidige behov Ved at fælles Servicekontor (sekretariat) »Bedre service niveau »Stærkere kompetencer »Mere ekspertise »Højere effektivitet »Best practise »Besparelse på lønudgifter, husleje og IT »Tilbud om lønudbetalinger, bogføring, regnskabsaflæggelse osv. »Servicekontors primære funktion er at lette de administrative byrder i den lokale menighed.

25 Fordele ved et tættere samarbejde med FrikirkeNet Ved fælles kurser og undervisning »Højskoler »Fælles præste og ledersamlinger »Regionale samlinger »Præsteforening/coaching netværk »Krisehjælp »CV for præster »Retningslinier og etiske regler


Download ppt "Nye højder Mod Drømmen om fremtidens frikirke i Danmark Alene – eller en del af det større fællesskab?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google