Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 1 National konference d. 21. november 2011 - Workshop III Systematisk rekruttering til telefonrådgivning – et eksempel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 1 National konference d. 21. november 2011 - Workshop III Systematisk rekruttering til telefonrådgivning – et eksempel."— Præsentationens transcript:

1 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 1 National konference d. 21. november 2011 - Workshop III Systematisk rekruttering til telefonrådgivning – et eksempel på, hvordan kommunen og sociale institutioner kan tænke tobaksforebyggelse ind i det daglige arbejde v./ Birgit Munk, Tine Gomard og Lene Krusaa

2 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 2 Ny kommunal strategi Hvordan kommunen med en systematisk rekrutteringsform kan  nå udsatte borgere  give udsatte borgere omsorg Hvordan kommunen ved at anvende STOPLINIEN kan tilbyde  en meget kosteffektiv indsats  en individuel rådgivning

3 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 3 Udsatte borgere og tobak  87 % af udsatte borgere ryger, mod 21 % af befolkningen  51% af rygerne blandt udsatte borgere ønsker at holde op mod 61% af rygerne i befolkningen  Udsatte borgere opsøger ikke rygestoprådgivning  Udsatte borgere kan rekrutteres systematisk

4 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 4 Omsorg – sundhed eller samvær? Omsorg som samvær: gennem samvær, relationer og fælles aktivitet kompenseres for handicap, manglende sociale relationer, misbrug og andre faktorer, der begrænser borgeren i hverdagen. Omsorg som sundhed: indeholder et tydeligt mål om udvikling. Fra sygdom, lidelse, smerte til rask, velfungerende, velvære.

5 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 5 Omsorg: hvad og hvordan?  At tage vare på andre mennesker som værdifulde og uerstattelige, og hvis behov vi ønsker at imødekomme  Den professionelle skal bidrage til, at borgeren får mulighed for at leve et godt liv

6 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk National telefonrådgivning  12 års erfaringer/bygger på best practice  Åbent alle hverdage plus en aften  Gennemfører knap 10.000 samtaler årligt  Gratis at ringe for rygestopperen  Finansieret via Finansloven  Styregruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Folkesundhed København

7 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk Rådgivere på STOPLINIEN  Efteruddannet i rådgivning af hjemløse, psykisk syge og misbrugere  Særlig viden om sammenhæng mellem abstinenssymptomer og overdosering af psykofarmaka  Løbende faglig opdatering  Supervision med psykolog  Rådføre sig med psykiater 7

8 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk Proaktive rådgivningsforløb -Fleksibelt rygestopforløb – 8 samtaler -Kan suppleres med at borgeren selv ringer op til STOPLINIEN -Undersøge, identificere og mobilisere rygestopperens indre motivation for ændring - Særlige opmærksomhedspunkter kan være  at abstinenser pga. rygestopstoppet, kan forveksles med abstinenser fra misbruget/symptomer på psykisk sygdom  vejledning i brug af farmakologiske hjælpemidler 8

9 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk Proaktive rådgivningsforløb (2)  Orientering af egen læge kan være nødvendigt  Fortrolig behandling af oplysninger  Kun problemstillinger vedrørende rygning/rygestop 9

10 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 10  Koncept udviklet på baggrund af erfaringer fra modelprojekt Røgfrihed for alle, i samarbejde med STOPLINIEN At rekruttere udsatte borgere til Proaktiv telefonisk rygestoprådgivning via personalet på sociale institutioner

11 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 11 Rundt om  Projektets formål  Koncept for det opsøgende arbejde  Erfaringer som kan bruges af andre www.rogfrihed.dk

12 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 12 Projektets formål Systematisk opsøgende indsats  få institutioner til at påtage sig den forebyggende indsats og integrere tobaksforebyggelse i den daglige praksis Rekruttering gennem andre  giver kontakt til flere borgere  skaber lokal forankring Proaktiv telefonisk rygestoprådgivning  et godt tilbud til sårbare borgere

13 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 13 Koncept for systematisk opsøgende arbejde  Udvælg og opsøg sociale institutioner  Kompetenceudvikling af personalet  Fastholdelse og sparring

14 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 14 Udvælg og opsøg sociale institutioner  Udvælg relevante institutioner - systematisk tilgang og fastholdelse  Skab nysgerrighed og interesse - Salgsarbejde, skab god kontakt - Anerkendende og lyttende, respekter deres rammer  Aftal første korte møde - Viden om tobak og socialt udsatte - STOPLINIENS tilbud - Giv plads til holdningsdiskussion

15 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 15 Kompetenceudvikling af personalet At opnå tryghed ved at tale med borgeren om tobak og henvise til tilbud om rygestop.  Tobakkens farlighed  Fordele ved rygestop  Viden om socialt udsatte og rygning  Håndtering af dialogen, motiverende samtale - Spørg til tobaksforbrug - Anbefal rygestop - Henvis til STOPLINIENS proaktive telefonrådgivning  Spot og skab anledninger  Plads til holdningsdiskussioner  Støt løbende borgeren i at blive røgfri

16 www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 16 Fastholdelse og sparring  Opfølgning, ros og sparring  Netværksdannelse holder fokus  Holdningsændring tager til  ”Den gode historie”, giver energi  Myter kan aflives med fakta  Borgerne vil og kan og har brug for hjælp  Vær vedholdende og tro på det


Download ppt "Www.sund-by-net.dk www.rogfrihed.dk 1 National konference d. 21. november 2011 - Workshop III Systematisk rekruttering til telefonrådgivning – et eksempel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google