Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 1 Teoretisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 1 Teoretisk."— Præsentationens transcript:

1 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 1 Teoretisk klinikpatient FORMÅLOPGAVERKOMMUNIKATIONJOURNALREGLERARBEJDSSKABELON B1 B2 B3 B4 Teoretisk klinikpatient Velkommen til Teoretisk Klinikpatient. Det teoretiske klinikpatient forløb består af 3 aktiviteter: En klinisk del hvor i laver undersøgelse, en online periode hvor vi diskuterer her i Absalon og en fremlæggelse på en klinisk konference I denne mappe kan du finde alle nødvendige oplysninger om forløbet. I menupunkterne ovenfor kan du se hvad opgaverne er, information om journalregler og meget mere. I den tilknyttede metakonference vil overordnet information og diskussion foregå. Nedenfor er en søgefunktion indbygget. Du vil dermed have mulighed for at søge i hele klinikpatientforløbet. Du kan f.eks. søge på begreber, diagnoser og meget mere. SØG Søg i forløbet Metakonference

2 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 2 Metakonference B1 B2 B3 B4 Teoretisk klinikpatient Metakonference ´TASJA (Jørn P. Døi 16.3.2010 1530) I forbindelse med opdatering af servere vil TASJA være nede i morgen, fredag mellem 100 og 1300. Man vil altså ikke kunne tilgå journaler eller Rtg-billeder i det tidsrum. Ny vejledning (Anette Schrøder 15.3.2010 1230) Hej Alle. Vær opmærksom på at PARO –afd. d.d. har lagt en ny vejledning i enkelttandsdiagnostik ud på severen, og at der i den er andre bedømmelseskriterier end i den tidligere vejledning. - RE. Ny vejledning (Lisa Simpson 15.3 1924) Hvad med os der allerede har lavet enkelttands- diagnostik efter de gamle regler, men ikke har fremlagt endnu? - RE2. Ny vejledning (Rigmor Mortis 15.3.2010 2230) Der er ikke den store forskel, men det ser ud til at være blevet mere simpelt, og så vidt jeg kan se… Velkommen til metakonferencen. I denne konference vil meddelelser som vedrører hele årgangen blive slået op. Det vil også være her vi kan diskutere overordnede principper som vedrører alle, ligesom diskussioner om kommunikationen vil have sin plads her. (Se i øvrigt punktet Kommunikation i hovedmappen.)

3 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 3 B1 Grp. 1 B2 Teoretisk klinikpatient Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 Grp. 6 Vejledningsrum Velkommen til Hold B1s konference. Her kan i finde kalender for forløbet, gruppeinddeling, hvornår i skal være opponent og meget mere. I vejledningsrummet foregår kommunikation og diskussion inden for holdet, f.eks. specifikke teoretiske diskussioner i forhold til begreber vi har været inde på i fremlæggelserne, procedurer ved diagnostik mv. Det vil ligeledes være her i skal skrive til jeres vejleder. I er blevet delt op på følgende måde: 1.Sussi og Leo. Patientnummer Q2363. Opponenter: Anne og Sanne. Fremlæggelse ¼- 2010 2.Maj og June. Patientnummer B7482. Opponenter: Anna og Lotte. Fremlæggelse: 8/4 -2010 3.Marc og Ronnie. Patientnummer Z9378 Opponenter: Lotte og Gry. Fremlæggelse:15/4 -2010 4.Etc. Metakonference

4 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 4 Vejledningsrum B1 B1 Grp. 1 B2 Teoretisk klinikpatient Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 Grp. 6 Vejledningsrum Metakonference Velkommen i B1s vejledningsrum. Det er her vejledning vil foregå, ligesom det er her vi vil have overordnede diskussioner som ikke er patientspecifikke (f.eks. diskussioner om principper for diagnostik, indikationer for rtg-optagelser mv. Vejledning (Sussi Skov, 15.3.2010 1250) Hej Jørn. Vi sidder med et problem som vi ikke kan komme videre med: Vores patient oplyser i anamnesen at han ikke indtager nogen former for syreholdige drikkevarer eller fødeemner, eller tidligere har gjort det.. Ved den intraorale undersøgelse ses der store erosioner med tilhørende stort slid, og små frakturer af emaljen hvor den står tynd. Vi kan ikke få det kliniske billede til at stemme med de oplysninger vi får. Har du en ide til hvad det kan være? RE. Vejledning (Jørn p. Døi, 15.3.2010 1530 Hej Sussi. Erosioner kan jo skyldes andet end indtagelse af føde og drikke. Har i undersøgt f.eks. arbejde og fritidsinteresser? Læs evt. U. Pallesens artikel om erosioner (www.odont.ku.dk/) Deri er en række årsager nævnt.www.odont.ku.dk/ RE2 Vejledning (Karina Kruse, 15.3.2010 2235) Har i overvejet om han evt. er Svømmer? Jeg læste en artikel i Tandlægebladet januar nummeret som beskrev at svømmere…

5 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 5 Gruppe 1 (Sussi og Leo) B1 Grp. 1 B2 Teoretisk klinikpatient Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 Grp. 6 Vejledningsrum Patientnummer: Q2363 40 årig mand som selv henvender sig i hovedvisitten gr. problemer vs uk. Almen tilstand: Diabetes Mellitus type 1 Anamnese: i forbindelse med spisning opleves….. Intraoralt: ved den intraorale undersøgelse – ses både keratinisering af Palatum Durum og Mucosa på kindslimhinderne. Det synes mærkeligt at …. Parodontalundersøgelse: I approksimalrummet -5,6 ses klinisk kraftig fordybning af pochen, med udpræget patologi. Radiologisk ses vertikal defekt, og man kunne forestille sig at…. På den baggrund ville det være nærliggende at … Metakonference Diskussioner

6 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 6 Diskussioner grp. 1 B1 Grp. 1 B2 Teoretisk klinikpatient Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 Grp. 6 Vejledningsrum Metakonference Diskussioner grp.1 1.Parodontal Diagnostik (Pia Prankster 17.3.2010 1130) - I forbindelse med den overordnede parodontaldiagnose skriver i at der ses fæstetab op til en trediedel af rodens længde generelt. Dog kan man i parodontalundersøgelsen se at der i approksimalrummet -5,6 ses pochedybde på 9mm. Da roden ikke er over 27 mm lang må der vel være tale om fæstetab større end en trediedel? - RE. Parodontal Diagnostik (Sussi Skov 17.3.2010 1545) Vi har valgt at betragte det overordnede fæstetab rent radiologisk….

7 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 7 Formål I dette menupunkt vil formålet med det teoretiske klinikpatientforløb ligge. Dette tages direkte fra Fagbeskrivelsen for Tandplejeruddannelsen.

8 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 8 Opgaver Det teoretiske klinikpatient forløb består af 3 aktiviteter: En klinisk del hvor i laver undersøgelse, en online periode hvor vi diskuterer her i Absalon og en fremlæggelse på en klinisk konference. I den forbindelse er der forskellige opgaver som skal udføres. Nedenfor er de enkelte opgaver beskrevet. Patientkasuistikken udarbejdes i makkerpar, og i har fået tildelt en patient som skal danne grundlaget for forløbet. I skal selv indkalde patienten, og optage grundjournal med tilhørende analysematerialer (Rtg-staus, kliniske fotos samt studiemodel laves i alle tilfælde). Derudover skal i selv sørge for at udføre yderligere undersøgelser som i måtte finde nødvendige på baggrund af anamnese og kliniske undersøgelser. Arbejdsgruppen (makkerpar): Minimum en uge før i skal fremlægge, skal den den færdigt udfyldte journal være tilgængelig i TASJA, og jeres refleksioner omkring valgte undersøgelser, diagnoser, klinisk behandlingsplan og pædagogisk handlingsplan, samt prognose skal ligge i jeres gruppemappe. Brug gerne skabelonen. Det er vigtigt at jeres valg er begrundede, og at i medtager de refleksioner der har været i forbindelse med de enkelte valg og beslutninger. Vejledning foregår i holdets vejledningsrum, hvor i kan skrive til mig. Jeg vil kigge en gang dagligt. HUSK: Der er intet galt i at spørge sin vejleder!! Man kan ikke få svar på spørgsmål som man ikke tør stille. Opponenterne til jeres journal og refleksioner vil i ugen op til fremlæggelsen stille spørgsmål til jeres journal samt fremlagte refleksioner. I forventes at følge op på disse spørgsmål inden fremlæggelsen. Såfremt jeres svar afføder nye spørgsmål fra opponenterne eller andre holdmedlemmer, er det ikke et krav at i når at svare (men i må naturligvis meget gerne svare). Disse spørgsmål vil derefter kunne danne baggrund for diskussioner i plenum ved fremlæggelsen. Opponenter: I ugen op til fremlæggelsen skal i formulere 2 spørgsmål hver til gruppen. Spørgsmålene skal tage udgangspunkt i patientjournalen eller gruppens fremlagte refleksioner over patientforløbet. I forventes dermed at have gennemlæst journalen samt de fremlagte refleksioner. I forventes også at have sat jer ind i svarene fra gruppen. Det er ikke et krav at i skal stille nye spørgsmål til svarene, men i må naturligvis meget gerne formulere yderligere spørgsmål, som efterfølgende kan danne baggrund for diskussioner i plenum ved fremlæggelsen. Resten af holdet: De holdmedlemmer som ikke er arbejdsgruppe eller opponenter forventes at have sat sig ind i journalen, arbejdsgruppens refleksioner samt de spørgsmål som opponenterne stiller og de efterfølgende svar. Resten af holdet kan kommentere spørgsmål og svar. Såfremt de skulle have andre spørgsmål til journal eller refleksioner medtages disse til fremlæggelsen i plenum.

9 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 9 Kommunikation Dialogen vil i onlineperioden udelukkende foregå her i Absalon. Dette, at kommunikationen kun foregår skriftligt, stiller nogle krav til hvordan vi kommunikerer. Nedenfor er opstillet nogle retningslinier som gerne skal sikre at vi får en konstruktiv dialog i en god tone. Spørgsmål bør formuleres som åbne spørgsmål. (Det vil sige at spørgsmål ikke bør formuleres således at de ikke fordrer et ”ja” eller et ”nej” svar, men åbner for en dialog. ”Hv-ord” er gode i denne type spørgsmål). Spørgsmål og kommentarer bør være begrundede og konstruktive. (Man bør altså ikke skrive: ”det mener jeg er forkert”, eller ”hvorfor gjorde i sådan?” men begrunde på hvilken baggrund man finder at noget kunne være gjort anderledes). Den skriftlige dialog. Skriftlig dialog virker stærkere end det verbale sprog, og det skrevne forsvinder ikke igen på samme måde som det talte ord – det kan læses igen og igen. Derfor er der nedenfor skitseret nogle retningslinier for kommunikationen: Giv respons på baggrund af de 3 k’er: Kritisk, konstruktivt og kærligt Husk at i er i dialog. Monologer fører ikke i samme grad til ny forståelse Husk at det er refleksionen som er interessant. Skriv derfor uformelle, kortere indlæg. Brug ikke ironi. Den kan være svær at afkode i det skriftlige sprog, og dermed virke stødende. Vent med at svare hvis du finder et indlæg stærkt stødende eller provokerende. Det er i sådan en situation nemt at komme til at reagere ureflekteret og uhensigtsmæssigt. Brug evt. smileys mv. til at understøtte din tekst.

10 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 10 Regler for føring og opbevaring af Journaler. I dette menupunkt vil der være et link til de til enhver tid gældende, af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler vedrørende føring og opbevaring af journaler: Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) http://www.skt.ku.dk/media/tandplejer-1/studieordning-2009 Derudover vil der i kort, opsummerende form være angivet hvad disse regler betyder i netop dette forløb – dvs. hvad de studerende må skrive her, hvordan data skal være anonymiserede og hvad der dermed ikke må skrives i Absalon.

11 Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 11 Arbejdsskabelon Nedenfor finder i en arbejdsskabelon til brug i forbindelse med fremlæggelse af overvejelser og diskussioner i gruppens diskussionsrum. Skabelonen indeholder alle journalens hovedpunkter. Det er dog ikke sådan at alle punkter skal udfyldes, det er de tanker og refleksioner i gør jer i forbindelse med valg af undersøgelse, diagnostik og behandlingsplanlægning som i skal skrive ind. I kan flytte skabelonen over i jeres diskussionsrum ved at åbne filen nedenfor, og kopiere den over i jeres mappe. (Ctrl+C for at kopiere, Ctrl+v for at indsætte) Skabelon.doc


Download ppt "Bilag 8, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU – Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 1 Teoretisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google