Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde eksternt/Netværk Et inspirationsværktøj Det er ikke, hvad du ved, men hvem du kender, der tæller!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde eksternt/Netværk Et inspirationsværktøj Det er ikke, hvad du ved, men hvem du kender, der tæller!"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde eksternt/Netværk Et inspirationsværktøj Det er ikke, hvad du ved, men hvem du kender, der tæller!

2 Netværk Praktiske tips  At skabe netværk er et ofte undervurderet, men meget vigtig punkt for virksomheden i forbindelse med bestræbelserne på at skabe vækst  Det gælder på alle niveauer. Det har stor betydning for udveksling af erfaringer og videndeling  Netværk ligeledes med personer fra andre brancher  I forbindelse med udarbejdelse af vækststrategien bør det overvejes, om ikke ”det at netværke” og skabe relationer til centrale personer, skal ind som en aktiv handling. Det bør vurderes, hvilke bekendtskaber, der kan gøre det nemmere for virksomheden at opnå sine mål.  Når den/de personer er identificeret så undersøg, om de personer på en eller anden måde - måske helt ude i 3-4 led – har relationer i virksomheden.  Er det ikke tilfældet, så læg en plan for hvem og hvorledes, man kommer i kontakt med disse personer.  Overvej, om det ikke er formålstjenligt at bede medarbejderne om at oplyse om deres netværk.  Under alle omstændigheder kan aktivt arbejde med netværk skabe resultater, som næsten ikke ville kunne nås ad anden vej.  Brug ”det at netværke”. Læg en plan. Men misbrug det ikke.  Husk også, at internettet er et glimrende sted at deltage i eller skabe netværk.

3 Netværkets 10 bud 1.Sørg for at netværk med ”de rigtige” set i forhold til dit behov/målsætning 2.Brug netværket, men misbrug det ikke 3.Du skal være parat til at give og yde, før du får noget igen 4.Vær interesseret og engageret 5.Vær konkret og tillidsvækkende 6.Lyv aldrig og vær høflig 7.Spørg om hjælp – de fleste er glade for at hjælpe 8.Sig altid tak for hjælpen og følg op 9.Husk, at det ikke kun er dit netværk, der er i spil. Også dit netværks netværk, som kan åbne døre 10.Netværk er langsigtet – vær tålmodig

4 Mit netværk – Arbejdsskema Navn:__________________ Primære netværk Dem, man har ofte kontakt med Sekundære netværk De personer/organisationer som personen enkelte gange har kontakt med Fjernere netværk De personer, som er meget fjerne i netværket, men som man alligevel forventer at kunne tage kontakt til og blive venligt modtaget af. De kan være uddannelseskammerater, kolleger fra tidligere job, medkursister etc.

5 Samarbejde internt - Teamtest Virksomheden skal kunne etablere innovationsteams og projekt- grupper med: Nødvendige kompetencer (Link) Der passer til hvert element og trin i innovationsprocessen (link) Medlemmerne fra alle de centrale funktioner/fagområder i virksomheden. Kemi og personlighed (Link til teamtesten), der spille sammen.

6 Teamtest Et analyseværktøj  En teamanalyse har til formål at kunne sammensætte optimale projektgrupper til - i dette tilfælde - innovation.  For at kunne komme frem til dette mål, er følgende trin nødvendige:  Kortlæg hver enkelt persons:  Faglige kompetencer  Personlige kompetencer/profil  Kortlæg teamet som helhed  Dette kan gøres på flere måder og til forskellig pris. De dyre analyser giver et nuanceret billede og kommer mere i dybden, men her på startvaekst.dk forefindes en mindre opfattende analyse, som vi vil opfordre jer til at gennemføre  Teamtesten bygger på både personlighedstesten og erfaringstesten, så for at kunne tage teamtesten skal alle teammedlemmer altså have gennemført personligheds- og erfaringstesten først.  Efter analyserne er besvaret, kan I se en samlet oversigt over jeres kompe- tencer og personligheder. Der kan herefter vurderes, om innovationsgruppen er optimalt sammensat/hvem der skal indgå i den.  Desuden gives en række gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdsfordeling og definition af rollerne an. Til testene TeamtestTeamtest


Download ppt "Samarbejde eksternt/Netværk Et inspirationsværktøj Det er ikke, hvad du ved, men hvem du kender, der tæller!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google