Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UUURS 3.05.12 – Vurdering af uddannelsesparathed Refleksion over strategi og daglig praksis  CV……….. & Intro vedr. work-shop.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UUURS 3.05.12 – Vurdering af uddannelsesparathed Refleksion over strategi og daglig praksis  CV……….. & Intro vedr. work-shop."— Præsentationens transcript:

1 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk11 UUURS 3.05.12 – Vurdering af uddannelsesparathed Refleksion over strategi og daglig praksis  CV……….. & Intro vedr. work-shop  Det formelle: lov, nationale mål, målgrupper, ungepakker m.v.  Rundt om UUs myndighedsopgave i forb. med uddannelsesparat- hedsvurdering (upv) og pligt til uddannelse (ptu)  Stigmatisering eller skulderklap ?  Succeskriterier for UU i forb. m upv ?  Skolens, kommunens, UUs og forældre/elev rolle og forpligtigelser  Nytter det noget med en upv? Erfa fra år 1 og år 2 Carsten.boetker@uu-vestegnen.dk Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene

2 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk2 Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene Nationale mål & vejledningsfokus I uddrag Vejledningen skal være sektor- og institutionsuafhængig Vejledningen skal være til gavn for såvel individet som samfundet Vejledningen skal mindske frafald og omvalg Vejledningen skal sikre at flere unge får en ungdomsuddannelse Vejledningen skal målrettes børn og unge der uden en særlig vejledningsindsats tænkes at ville have vanskeligheder med at vælge, fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse

3 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk3 Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene Differentieret vejledning  En særlig vejledningsindsats iværksættes på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder  psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser  utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde  misbrug af rusmidler  isolation eller anden adfærd, der udspringer af faglige, personlige og/eller sociale forhold. Overensstemmelse med upv & ptu

4 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk4 Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. 01.08.10 Vurdering af uddannelsesparathed  Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed).

5 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk55  4 generelle kriterier for at være uddannelsesparat:  1. At ville deltage og have lyst til læring og uddannelse.  2. At have kendskab til uddannelsen og have deltaget i intro, brobygning, visitationssamtaler mv.  3. At have et relevant fagligt fundament og basale læringsfærdigheder.  4. At kunne møde op have lyst til at bidrage til fællesskabet på uddannelsesinstitutionen. DE 4 SØJLER Faglige forudsætninger:  Et basalt læringspotentiale & læringsfærdigheder  Specialundervisning og specialpædagogisk støtte  Karakterer & standpunkter (dansk & matematik)  Aflagte prøver folkeskolen  Fritagelse for prøve  Sociale & relationelle forudsætninger:  Samarbejdsevner  Indgå i skiftende grupper  Agere i sociale sammenhæng  Familiemæssig opbakning  Kropslige og verbale attituder Personlige forudsætninger:  (Selv)ansvarlighed  Bevidsthed om og selverkendelse af egne evner  Personligt engagement  Selvstændighed  Stabilitet /mødestabil  Vedholdenhed  Mobilitet/fleksibilitet  Fremtoning  Hygiejne  Motivation:  Lyst til læring og uddannelse  Viden om uddannelseslivet  Karriereplaner  Konkrete personlige forudsætninger (familie/økono/bolig)  Vurdering af uddannelsesparathed i UU perspektiv Opmærksomhedspunkter Konsensus for grundskole, UU og ungdomsuddannelserne

6 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk66 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i forb. med UPV  Definitionen for ”uddannelsesparathed” skal tage udgangspunkt i en række overvejelser, der er afstemt i fællesskab af grundskolen, uddannelsesaktør og UU.  At vurdere de unge uddannelsesparathed skal være en proces, der starter allerede i 7./ 8.kl., således at den unge over tid og i overensstemmelses med uddannelsesplanen bliver afklaret og i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse ved grundskolens afslutning.  At vurdere de unges uddannelsesparathed skal til en hver tid udgangspunkt i en anerkendelse af den unges potentialer og muligheder.  De nævnte begreber skal til enhver tid betragtes som opmærksomhedspunkter og kan ikke anvendes som en screeningsmodel eller et scorekort. Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene

7 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene Lov: Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven har behov for personlig støtte for at blive uddannelsesparat, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleven den nødvendige personlige støtte BEK: Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen vurderer, at en elev har øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, skal der tilbydes personlig støtte gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb ved overgangen til ungdomsuddannelse.

8 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk Tilbud i forb. m ”uddannelsesparathed” & ”pligt til uddannelse”. UU-tilbud: Praktik, intro/brobygn., afklaringsforløb, mentor, pro.skole….. OG……………..? Kommunale tilbud: 10.klasse, erhvervsklasse, praktik og mentor jf. LAB, foranstaltninger jf. LAS. OG……………………….? Hvad kan/burde grundskolen tilbyde som proaktiv / foregribende indsats ? Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene

9 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk Virkeligheden på Vestegnen – 5 kommuner giver 5 modeller  Praktik med arbejdsdusør  Ordblindekurser  Psykologhjælp  Misbrugsbehandling  Coaching  Transportordning  Delbetaling for pro.skoleophold  Efterskole, ungdomshøjskole  Husk respons-tid for ptu 5/30

10 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk10 Karakteristika for ”mønsterbrydere” For unge er er ”rundet af familie med beskeden baggrund  Brugt flere timer på lektier.  Unge der her været indstillet på at yde lidt ekstra (især pigerne).  Flere har oplevet diskrimination/racisme, men har været gode til at ryste det af sig.  Har været i stand til at tage bevidste valg og fravalg på grundlag råd fra lærere, venner og andet familienetværk.  Kontinuitet i viljen til forandring og ønsket om bevægelse og udvikling samt evnen til at holde fast i visse værdier mens man tager nye til sig. Det har mange af de unge lært af deres forældre.  Arbejdet aktivt på insisterende på at identificere sig som medborgere. CEFU & SFI jf. SEBI notat 2011 Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene

11 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk11 Hvad virker ? Nye metoder og midler under afprøvning af UU  Samarbejde med grundskolen og kommunen fra 7/8. kl. vedr. faglige og soc. forudsætninger i forb. m. upv.  UEA opgraders i folkeskolen  Fokuselever håndholdes i overgange  Øget brug af rollemodeller  Etniske familievejledere / coach  Flere og tidligere uddannelsesmentorer  Partnerskaber / Virksomhedspraktik, Træningsbaner  Individuelle forløb med coaching  Særligt tilrettelagte og intensive afklarings- og vejledningsforløb Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene

12 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk12 Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene 12 Den blinde makker i uddannelsesforløbet ! Den kulturelle og sociale kapital Grundskoleforudsætninger & læringspotentiale Alder, modenhed og køn Overgangen & koblingen EUD ? Organisering af uddannelserne (vekseluddannelse, 5-60 uger, soc.liv osv) Pædagogik / værdier / menneskesyn Praktikplads

13 carsten.boetker@uu-vestegnen.dk

14  Har UU-vejlederen de fornødne kompetencer for at kunne vurdere om de unge har up forudsætningerne i orden ?  Er upv en bedømmelse af uv kvalitet i grundskolen ?  Har din kommune/UU noget ekstraordinært at byde ind med til de ikke up elever i 8.-10. kl. Hvad har du gjort for at påvirke dette ?  Er upv en yderligere stigmatisering eller en støtte til de unge ?  Hvorfor er der kun få der bliver erklæret ikke up til eud?  Er det sandt at UU sender de ”ukloge” på eud ?  Hvordan forebygger vi, at UU reduceres til et ekspeditionskontor for upv ?  Har jeres UU en politik, der sikrer at vejlederen bliver bakket op, hvis forældrene klager til kommunen, skolelederen, ungdomsuddannelsen osv ? Uddannelse til alle er målet Vejledning er et af svarene


Download ppt "UUURS 3.05.12 – Vurdering af uddannelsesparathed Refleksion over strategi og daglig praksis  CV……….. & Intro vedr. work-shop."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google