Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Borgere som ressource i miljøvurderingen Hvad skal der til for at opnå tillid? - En fælles oplevelse hos borgergrupperne Miljøvurderingsdag’13 d. 28. august.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Borgere som ressource i miljøvurderingen Hvad skal der til for at opnå tillid? - En fælles oplevelse hos borgergrupperne Miljøvurderingsdag’13 d. 28. august."— Præsentationens transcript:

1 Borgere som ressource i miljøvurderingen Hvad skal der til for at opnå tillid? - En fælles oplevelse hos borgergrupperne Miljøvurderingsdag’13 d. 28. august 2013

2 Sagen – kort fortalt 1950’erne Risø bygges til forskning i nuklear teknologi 1985 siger Folketinget nej til atomkraft 2000 DR 3-reaktoren taget ud af drift pga. mistanke om en utæt hed

3 Affaldstyperne Mængden er 5 – 10.000 m3 eller 250 lastbiler med anhænger Radioaktivt affald Kortlivet lav- og mellemaktivt affald Langlivet lav- og mellemaktivt affald 233 kg særligt affald som er blevet nedklassificeret Kemisk affald 2 tons ubestrålet uran 50 – 70 tons bly 200 kg cadmium 80 kg oliebaseret beryllium 40-50 tons olibaseret bitumen

4 Hvad skal vi gøre ved affaldet? 2003 folketingsbeslutning om afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø 2003 Igangsætning af udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot 2005 minihøring om emnet 2005 2007 høring over forslag til Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 2007 2009 beslutningsgrundlag præsenteres 2009 2009 Opstart forstudier Slutdepotkoncept Transport Geologi – 22 egnede lokaliteter 2011 Offentliggørelse af forstudier 2011 2013 Offentliggørelse af omegnsstudier 2013

5 Slutdepotet Depoter skulle have en levetid på 300 år. Efter denne periode vil der stadigt være affaldstyper tilbage i depotet, som indeholder væsentlig aktivitet”.

6 Slutdepotet Det er uundgåeligt at vand med tiden vil trænge ind i depotet. Derfor bør depotet konstrueres så vandtæt som muligt for at forsinke mulig udsivning af radioaktive og giftige materialer. Kilde: Geoviden nr. 2, 2011Geoviden nr. 2, 2011

7 Borgerinddragelse – hvad blev der sagt? Om hvordan pladsudvælgelsen bør ske ”Kodeordene er åbenhed og involvering af lokalbefolkningen og dens repræsentanter i planlægnings-, undersøgelses- og godkendelsesprocedurerne”. Citat af tidl. professor i reaktorfysik på RISØ/DTU, side 83 i rapporten International kernekraftstatus 1999, marts 2000.International kernekraftstatus 1999 ”Derfor vil han også appellere til alle involverede parter om at skabe »maksimal åbenhed« omkring problematikken”. Citat af Helge Sander fra artiklen Problemet i kernen i Berlingske d. 19. januar 2002Problemet i kernen

8 Borgerinddragelse – hvad blev der sagt? " Regeringen vil i denne proces udover de sikkerheds- og miljømæssige m.v. forhold også lægge stor vægt på åbenhed over for og medinddragelse af Folketinget, befolkningen samt kommunale og andre myndigheder. Citat fra Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, fremsat af daværende videnskabsminister Helge sander, 28. november 2002Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø

9 Borgerinddragelse – hvad blev der sagt? ” I processen frem til arealudpegningen tillige vil der Blive etableret et kontaktforum, bestående af relevante NGO’er, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner m.fl., der inddrages i arbejdet gennem høringer samt ´blive afholdt møder og udarbejdet særligt informationsmateriale til kommuner, befolkningsgrupper, udvalgte organisationer m.v.”. Fra side 47 i Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald, november 2008Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald,

10 Borgerinddragelse – hvad blev der sagt? "Jeg tror bare, vi skal se i øjnene, at spørgsmålet om inddragelse af befolkningen og inddragelse af hele Folketinget i den her proces er et afgørende parameter, og så må det tage den tid, det tager - efter min mening”. Citat Steen Gade, SF, under 1. behandlingen i af R4 Redegørelse om Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 29. januar 2009.1. behandlingenR4 Redegørelse om Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald "Det er også afgørende for regeringen, at hele processen mod et slutdepot foregår i åbenhed og enighed.” Citat Bertel Haarder i pressemeddelelse på dagen for offentliggørelse af resultaterne for forstudierne, 4. maj 2011pressemeddelelse

11 Borgerinddragelse – hvad blev der sagt? “Please briefly describe the main steps of the site selection process for the LILW repository, and in which step it is necessary to obtain public consent? What is the reason to choose a “Decide and Defend” approach, rather than a “Volunteer” or combine approach in achieving public acceptance?" Danmark svarer bl.a.: "The method of a parliamentary decision on the siting of the repository rather than seeking volunteers is a normal Danish way of siting necessary infrastructure projects such as railways, motorways, power lines, etc. Also, it is not expected that there will be volunteers for hosting the repository.“ Spørgsmål til Danmark via IAEA på baggrund af Danmarks 4. rapport fra 2011. Efterfølgende Danmarks svar.IAEA

12 Borgerinddragelse – hvad blev der gjort? Juni 2005 – indkaldelse med tre ugers varsel til minihøring om etablering af et dansk slutdepot. Afbud fra en række miljøorganisationer herunder DN, Det Økologiske Råd og WWF Juni 2005 - udsendelse af pjece om projektet og processen som blev sendt til samtlige kommuner samt andre interessenter Januar 2007 - 4 ugers høring over udkast til beslutningsgrundlag 4. Maj 2011 - offentliggørelse af forstudier med udpegning af de seks lokaliteter

13 Borgerinddragelse – hvad skulle man have gjort anderledes? Information Have været til stede på de seks lokaliteter 4. maj 2011 Have imødekommet borgmestrenes ønske om foretræde hurtigere end 1 år Oprettet informativ hjemmeside Oprettet informationssekretariat Respekt Have undladt at bore på visse lokaliteter, bare fordi det var nemt Have imødekommer anmodning om høring ”I vil jo alligevel ikke have det – hvorfor skal vi komme ud…”

14 Borgerinddragelse – hvad skulle man have gjort anderledes?

15

16 Borgerinddragelse og tillid Blev udleveret til ministeren, hendes embedsmænd, SIS, GEUS og Dansk Dekommissionering på ministermødet d. 18. marts 2013

17 Hvad nu – hvad skal det til for at opnå tillid? Udgangspunkter må være frivillighed Udgangspunktet må være vi stilles lige med Sverige angående sikkerhedskriterier Åbenhed og involvering – vi har opbakning fra Roskilde Nedsæt et atomaffaldssekretariat under Indenrigsministeriet der samler informationen på én hjemmeside og styrer borgerinddragelsesprocessen Tidlig involvering i kommende SMV Nedsættelse af kommission med forbillede i Sverige og Tyskland Atomaffaldsfond der kan finansiere borgerinddragelsen. Det bør ikke være borgernes opgave. DET ER IKKE FOR SENT!

18 Læse mere om sagen Foreningen MORADS www.morads.dkwww.morads.dk Atomaffald klarhed www.atomaffaldklarhed.dkwww.atomaffaldklarhed.dk Dansk Dekommissionering www.ddcom.dkwww.ddcom.dk De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland www.geus.dkwww.geus.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse www.sum.dkwww.sum.dk Eller prøv på Google med ”atomaffald”

19 Tak for ordet!


Download ppt "Borgere som ressource i miljøvurderingen Hvad skal der til for at opnå tillid? - En fælles oplevelse hos borgergrupperne Miljøvurderingsdag’13 d. 28. august."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google