Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: http://foto.ucc.dk/lightbox/2981/1261053 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Praktiktemadage August 2014 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

2 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Velkommen Praktisk Program 1.dag - 26.august2.dag – 27.august Kl. 9-12 Modul 1 Velkommen fra praktikledelsen Orientering om ny LU og praktikfaget Læreruddannelsen overordnet set Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer Rammer for praktiksamarbejdet – udstrakt praktik til forskel fra 3.årg. med blokpraktik Modul 3 Uddannelsesplan Studieaktivitet Bedømmelse og eksamen Aktionslæring og video - øvelser Kl. 13-16Modul 2 Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier, vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog Undervisningsiagttagelse Trepartssamtalen - øvelse Modul 4 Samarbejdsmøde om praktik niveau I, 2.årg.: Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UCC-undervisere, der skal samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af trepartssamtalen. August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

3 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ny læreruddannelse – LU13 ”Mere skole i læreruddannelsen – mere læreruddannelse i skolen” - Skolen som uddannelsessted Praktikfaget skal styrkes:  Nye måder at tænke og organisere praktik på  Nye kompetenceområder  Eksamen i faget På UCC: praktikfag både på uddannelsesstedet og på praktikskolen August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

4 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Fingeraftryk på praktikfaget August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC Bekendtgørelse for LU13Aftale mellem FIVU & KLPartnerskabsaftale mellem kommune og UCC

5 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Praktikfaget kompetenceområder, kompetencemål August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning. Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

6 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ 3 praktikmoduler – 2., 3. og 4. studieår  3 niveauer formuleret via forskellige videns og færdighedsmål  3 x 30 hele praktikdage  Udstrakt praktik  Blokpraktik  3 x eksamen – mere om det i morgen. August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

7 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Dokumenter omkring de studerendes arbejde med praktikfaget Den studerende praktikplan & praktikmappe Modulram- meplan Uddannelses- plan Studie- ordning August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

8 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Udstrakt praktik – 2 hele dage om ugen i 15 uger i praktik på niveau I At følge lærerarbejde over tid At følge elevers læring og udvikling over tid At følge forældresamarbejde over tid At arbejde med undervisningssekvenser  Fællesplanlægning, vejledning August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

9 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Videns og færdighedsmål indenfor de 3 kompetenceområder på praktikmodul I August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kan DIDAKTIK folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen, KLASSELEDELSE klasseledelse,lede elevernes deltagelse i undervisningen, RELATIONSARBEJDE kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, skole-hjemsamarbejde,kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

10 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Øvelse: ”Hvad skal de studerende inddrages i?” 1.Find ideer og drøft i gruppen, hvad de studerende skal arbejde med og inddrages i på praktikskolen de to dage om ugen i 15 uger 2.Lav en helt konkret plan for et praktikforløb 3.Skitsér den på et ark papir som hænges op her i 6-kanten Materiale: Praktikpjecen som fælles samarbejdsdokument, se studieaktivitetsmodel Praktikplan aftalepapir mellem studerende og skole August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

11 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

12 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

13 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ ONSDAG det formelle fra uddplan til eksamen Forudsætning for at arbejde med forløb fra vejledning til afvikling af eksamen August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

14 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ og inddragelse af videoklip August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

15 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Studieaktiviteter i forbindelse med praktikfaget Forventningsafstemning med praktiklærer og med studerende - Se praktikpjecen: praktikplan side 7 + studieaktivitet side 14 - 15 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

16 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Afslutning af alle 3 praktikmoduler Modulgodkendelse På LU – samme procedure som ved andre moduler På skolen Modulafslutning Mundtlig eksamen med 1 praktiklærer og 1 UCC-praktikunderviser som eksaminatorer Karakter efter 7-skalaen. Ekstern censur ved modul 2 og 3. - se praktikpjece side 23 + en skriftlig eksamensvejledning, som kommer senere August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

17 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Godt råd i et evaluerings- og udviklingsperspektiv Lav en log over, hvordan I bruger timerne. Interesse for at følge vores måde at have timer til UCC-praktikundervisere med i praktikmoduler  Følgegruppe  Praktikråd  National faggruppe August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

18 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Praktik – på hjemmesiden: Praktikinformation og link til praktiksystem Praktikteamets arbejdsfordeling Studiezonen: Hvert hold har deres eget rum, som UCC-praktikunderviserne indretter Praktikmappe mm August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

19 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC


Download ppt "Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google