Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- i et strategisk og sundhedsøkonomisk perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- i et strategisk og sundhedsøkonomisk perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 - i et strategisk og sundhedsøkonomisk perspektiv
Ergoterapi og FAM - i et strategisk og sundhedsøkonomisk perspektiv

2 Ergoterapi og FAM “Jeg interesserer mig ikke specifikt for hverken ergoterapi eller fysioterapi, men for hvordan vi sikre effektive og sammenhængende sundhedsydelser til patienterne” Ole Thomsen, direktør for sundhed og IT i Region Midt

3 Ergoterapi og FAM Ergoterapi og FAM Patient/borger perspektiv
Ergoterapeut Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

4 Ergoterapi og FAM – Fælles Akut Modtagelse
Patient/borger perspektiv Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

5 Ergoterapi og FAM – Fælles Akut Modtagelse
Visionen En’ indgang til hospitalet Både ambulante og indlagte funktioner Alle patientkategorier Hovedsymptomer fremfor diagnoser Triagering Triage ud fra vitalparametre Rød, orange, gul, grøn og blå Hovedsymptomer f.eks. Åndenød, traume, mavesmerter

6 Ergoterapi og FAM – patient/borger perspektiv
Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

7 Ergoterapi og FAM – patient/borger perspektiv
Forventninger til FAM: Livreddende behandling Hurtig og korrekt behandling De rette kompetencer tilstede på det rette tidspunkt Samarbejde mellem specialister og faggrupper Samarbejde på tværs af sektorer Ingen unødige indlæggelser

8 Ergoterapi og FAM – i et fagligt perspektiv
Patient/borger perspektiv fagligt perspektiv Ergoterapi Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

9 Ergoterapi og FAM – i et ergoterapeut fagligt perspektiv
Krav til kompetencer – den erfarne ergoterapeut Relatere vores kompetencer til hovedsymptomer Definere hvilke patienter ergoterapeuten skal se Fokus på enkle screeningsredskaber Fokus på overgange – internt og på tværs af sektorer Ledelse og organisering af terapeuterne Tilgængelighed og arbejdstider Ikke et job for den nyuddannede – behov for udarbejdelse af en kompetenceprofil Hvilke hovedsymptomer har vi særlige kompetencer inden for Screeningsredskaber – hvilke er anvendelige og realistiske ift tidsperspektiv, hvor er vores særlige kompetencer? Funktionsevne, aktivitet, hjælpemidler Ledelse – sikring af de faglige kompetencer. Central terapeutfaglig forankring og stærk decentral daglig/faglig forankring i FAM Egen kultur og opfattelse

10 Ergoterapi og FAM – det tværfaglige samarbejde
Patient/borger perspektiv Ergoterapi Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

11 Ergoterapi og FAM – det tværfaglige samarbejde
“Som ergoterapeuter og fysioterapeuter skal I gøre jer lækre og attraktive” Annemette Digmann, leder af innovationsafdelingen MidtLab I Region Midt Hvordan defineres tværfagligt – speciallæger, sygepl Styrke i at vi er vant til at forholde os til netop vores rolle og funktion i et patientforløb, at et tæt koordineret samarbejde er nødvendigt for at det lykkes Besøg af vores centerchefer Tro på at vi med vores fokus på aktivitet og funktionsniveau hverdagsliv og hjælpemidler kan bidrage i det tværfaglige forløb Hvorfor ergoterapeuter – og ikke kun fysioterapeuter Læger og spl efterspørger vores viden og kompetencer – hvad er det nyeste inden for vores fagområder Erfaringer fra OVITA THG

12 Ergoterapi og FAM – det tværfaglige samarbejde
“Samarbejde” – hvorfor anvender terapeuter det begreb så meget! Hvad opnåes med en tværfaglig sammensætning I FAM Byde ind med faglighed og nyeste viden Være et “hængsel” mellem FAM og sengeafdelinger og mellem FAM og kommunen Hvordan defineres tværfagligt – speciallæger, sygepl Styrke i at vi er vant til at forholde os til netop vores rolle og funktion i et patientforløb, at et tæt koordineret samarbejde er nødvendigt for at det lykkes Besøg af vores centerchefer Tro på at vi med vores fokus på aktivitet og funktionsniveau hverdagsliv og hjælpemidler kan bidrage i det tværfaglige forløb Hvorfor ergoterapeuter – og ikke kun fysioterapeuter Læger og spl efterspørger vores viden og kompetencer – hvad er det nyeste inden for vores fagområder Erfaringer fra OVITA THG

13 Ergoterapi og FAM – i et sundheds-økonomisk perspektiv
Patient/borger perspektiv Ergoterapi Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

14 Ergoterapi og FAM – i et sundheds-økonomisk perspektiv
“Det skal kunne betale sig at have med ergoterapi og fysioterapi at gøre” Ole Thomsen, direktør for sundhed og IT i region Midt Nødvendigt at vi som terapeuter bliver bedre til at fokusere på det sundhedsøkonomiske perspektiv, når vi vil argumentere for vores faglighed.

15 Ergoterapi og FAM – i et sundheds-økonomisk perspektiv
På hospitalsniveau: Løse opgaver på lavest mulige omkostningsniveau Terapeuter løser lægeopg. Hindre indlæggelser “vende patienten i døren” Mindske indlæggelsestid Særligt ift den medicinske patient Hindre genindlæggelser Hvordan gør vi det? Kvalitetsudviklingsprojekter Beregninger på lønomkostninger – takster for ambulatoriebesøg Gennemgang af patientforløb Patientinventioner

16 Ergoterapi og FAM – i et sundheds-økonomisk perspektiv
Screening af funktionsniveau og daglige aktiviteter hos ældre patienter på medicinsk afdeling, AUH Kvantitative og kvalitative metoder Litteratur studie Randomiseret studie Sundhedsøkonomisk vurdering Patientperspektiv Formål: Screeningsredskab til screening af funktionsniveau og daglige aktiviteter Betydning for genindlæggelse Er det omkostningseffektivt at screene patienterne Samarbejde: AUH, VIA videnscenter, Aarhus Kommune fra folkesundhed i midten Evt kobles med et Ph.d. studie

17 Ergoterapi og FAM – i et sundheds-økonomisk perspektiv
På samfundsniveau: Sundhedsøkonomiske analyser MTV – økonomisk vurdering inden nye behandlinger Costeffective analyser Hvad får vi for vores indsats, effekt og økonomi? Costutilety analyser Hvor meget livskvalitet får vi for pengene? Kvalitetsjusterede leveår Cost diary, selvrapportering af omkostninger Hvordan gør vi det? Kvalitetsudviklingsprojekter Forskningsprojekter Samarbejde på tværs af sektorer og institutioner

18 Ergoterapi og FAM – i et strategisk perspektiv
Patient/borger perspektiv Ergoterapi Fagligt perspektiv Tværfagligt perspektiv Sundheds-økonomisk perspektiv Strategisk perspektiv

19 Ergoterapi og FAM – i et strategisk perspektiv
Hvordan gør vi os “lækre” og “attraktive”? Koble os på lægerne ift FAM Invitere os selv med I udviklingen Satse – være dristige! Prøvehandlinger - prototyper Strategisk kompetence nødvendig på alle niveauer: Basisterapeuten Funktionsleder Afdelingsledelse Foreningen Vi er vant til at gå på tværs – træde ind i andre specialer og sammenhænge Med i diagnostiseringen Sværere at ”sælge” ergoterapi end fysioterapi – de skal mærke det på egen krop Bruge genoptræningsplanerne og DDKM om rehabiliteringsstandard som løftestang Omlægge vores ydelser – hvis vi tror fremtiden er i FAM DYRKE RELATIONERNE Basisterapeut: sælge sig i de daglige faglige sammenhænge, være obs på nye tiltag, hvor vi skal på banen Funktionsleder: godt samarb med funkt led i de kliniske afd, sparring med tp, rammer og vilkår Afd led: hosp niveau, se mulige indgange, dele viden mellem hosp ETF: politisk arb, understøtte kompetenceudvikling, forskning, kval udv, samle viden og gøre det tilgængeligt, temadage som dd.

20 FAM - Et fagligt udviklingsområde for ergoterapeuter?
Har vi det der skal til?


Download ppt "- i et strategisk og sundhedsøkonomisk perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google