Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommune: Længde af undervisningen: Målgruppe af frontpersonale:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommune: Længde af undervisningen: Målgruppe af frontpersonale:"— Præsentationens transcript:

1 Temadag/kursus om tidlig opsporing af borgere med uhensigtsmæssige alkoholvaner
Kommune: Længde af undervisningen: Målgruppe af frontpersonale: Kontaktoplysninger til kommunens medarbejder

2 Rammen for dagen – udfyld selv
Bla… Indsæt egne kontaktoplysninger

3 Danskernes alkoholvaner – hvor stort er problemet?
Forbrug og salg af alkohol liter per voksen Skønnet grænsehandel 2010: 1,2 liter ren alkohol Kilde: Danmarks Statistik (www.dst.dk)

4 Hvad drikker vi? Alkoholsodavand (<1%) Spiritus Vin Øl
Danmarks Statistik

5 Så meget drikker vi pr. måned
eller eller Unge og gamle !!

6 Hvornår har man et problem? - stigende sværhedsgrad
Storforbrug Man drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser Skadeligt forbrug Fysisk og psykisk skade Skaden er klart påviselig Varighed mindst 1 måned eller gentagne gange indenfor et år Ikke afhængig Misbrug/afhængighed Forsømmer fx arbejde, uddannelse eller familie Farlig adfærd fx promillekørsel Kriminalitet fx pusher eller tyveri Sociale og interpersonelle problemer fx slagsmål eller familiære Klar sammenhæng med brug af stoffet Sund By Sekretariatet

7 Hvor stort er problemet?
Storforbrug 20% af 16+ årige Skadeligt forbrug 13% af 16+ årige Afhængige 3% af 16+ årige i behandling/år Hvidtfeldt UA et al. Alkoholforbrug i Danmark. SIF 2008

8 Unge og alkohol Drikker fordi de bliver i bedre humør
Stigende problemer med fokusering med stigende promille Det er rusen der tæller Drikke sig i hegnet Drikke for at brække sig Hvis ikke bliver man nemt marginaliseret Andelen af unge der drikker er faldende Stadig blandt de førende i Europa Det er forældrenes problem Information og undervisning i skolen dur ikke Forældreaftaler dur 9. klasse med – eller kan det være lige meget

9 Konsekvenser af alkohol Alkohol er en vigtigere årsag til helbredsproblemer og tidlig død end fx sukkersyge og astma (WHO) Negative effekter Kronisk leversygdom Kronisk betændelse i bugspytkirtlen Nervebetændelse Diaré Apopleksi (hjertetilfælde) Cancer Hypertension (forhøjet blodtryk) Skadelig ift. graviditet Hormonforstyrrelser Afhængighed Socio-økonomisk deroute Positive effekter Stemnings-øgende Angst-dæmpende Forbedrer social funktion Reducerer stress Anti-depressivt Mindre hjertesygdom Generelt bedre helbred

10 Alkoholrelaterede dødsfald pr
Alkoholrelaterede dødsfald pr. år (alkoholisme + skrumpelever + betændelse i bugspytkirtel + forgiftning) Antal (M 2.161, K 851) % af alle dødsfald (M 7,6%, K 2,9%) Juel K et al. Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark Statens Institut for Folkesundhed 2006

11 Hvad betyder alkoholdødsfaldene?
Danmark mister middellevetid Mænd: 1 år 4 måneder Kvinder: 6-7 måneder Individet mister levetid Mænd: 23 år Kvinder: 24 år Juel K et al. Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark Statens Institut for Folkesundhed 2006

12 Fysiske fordele ved at holde op med at drikke
Alkoholisk psykose: delvis bedring (♂) Vækst af bryster: delvis bedring Søvnforstyrrelser: flere måneder Forgiftning: 1-2 dage Abstinenser: ½-2 uger Kramper og delirium tremens: 1 uge Kræft i mundhule, svælg og strube: bedret forløb Forhøjet blodtryk: 1-2 uger Forstyrrelse af hjerterytmen: 4 uger Forstørrelse af hjertet: delvis bedring Svag hjertemuskel: 1-3 måneder Mavekatar og -blødning: 1-2 uger Bugspytkirtelbetændelse og sukkersyge: delvis bedring Diaré: 1-3 dage Nerveskader: mange måneder Knogleskørhed med brud: < 6 måneder Svækkelse af muskler: flere måneder Lungebetændelse og tuberkulose: bedre forløb Fedtlever: ½-3 måneder Leverbetændelse: delvis bedring Skrumpelever: delvis bedring Pseudocushing: dage til uger (♀) Menstruationsforstyrrelser: delvis bedring Nedsat fertilitet: delvis bedring Fosterskader: mindske udvikling af skader og bedre vækst Katar og blødning: 1-2 uger Åreknuder: delvis bedring Demens: delvis bedring efter mange måneder Epilepsi: delvis bedring (♂) Nedsat potens, nedsat sædkvalitet: delvis bedring Væske i bughulen: delvis bedring Færre og mindre ulykker Svækket immunforsvar: ½-2 måneder Blodmangel: 1 måned Øget stressreaktion: 1-4 uger Dårlig sårheling med betændelse og blødning: 2 måneder Flere komplikationer ved operation: 1 måned Vitaminmangel og proteinmangel: flere uger afhængig af kost Tegningen viser de fysiske fordele, der kan opnås hos kvinder og mænd, der holder op med at drikke. Hvor det er muligt, er der efter skaden angivet den tid, det tager, før tilstanden normaliseres. Nogle skader vil aldrig normaliseres, men der kan opnås en delvis bedring. Fysiske fordele ved at holde op med at drikke - og den tid det tager før tilstandene normaliseres Alkohol - forebyggelse på sygehus, 2003.

13 Sociale konsekvenser ved uhensigtsmæssig alkoholforbrug
Hyppige kortere sygemeldinger Sygedagpenge Pension Arbejdsløshed Kontanthjælp Økonomiske problemer Skilsmisse Boligproblemer Kriminalitet Spirituskørsel Social deroute Signaler på arbejde Ringe arbejdsindsats, småfejl Fravær uden forklaring / Fravær mandage og fredage Fantasifulde forklaringer Samarbejdsvanskeligheder Forlængede pauser, passer ikke tider / møder for sent Forlader arbejdet for at købe alkohol /drikker i smug Rastløs, nervøs, skaber uro Lugter af alkohol – dækker over det med pastiller Byder på alkohol Skandaler på kurser og møder

14 Passiv druk Familien 600.000 danskere er vokset op i alkoholfamilier
børn vokser op i alkoholfamilie børn bor I en familie hvor én forælder har alkohol-relateret indlæggelse Der foregår vold i 19% af alkoholfamilier 10% af årige fortæller, at alkohol i familien har haft negativ indflydelse Trafik 64 dræbt i trafikulykker med alkohol uheld 9.779 promillesager Danskerne 64% mener aldersgrænsen skal hæves til 18 år 55% er blevet råbt efter eller generet 54% har haft skænderier pga. andres drikkeri

15 Udgifter til alkoholrelaterede kontakter - Kommuner
Det koster kassen !!!! og det er absolut minimumstal ! Udgifter til kommunal alkoholbehandling – 2010: 284 millioner kroner Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, Sundhedsstyrelsen og DSI 2013

16 Udgifter til alkoholrelaterede kontakter
Sundhedsstyrelsen. Kommunerapporter og regionstal ; 2013

17 Alkoholbehandling – organiseret
Sundhedsloven dikterer, at kommunen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Hvad er kommunens praksis (udfyld med egen praksis)… Alkoholbehandling er offentlig finansieret Kommunale ambulatorier Døgnbehandling Oftest private Kræver godkendelse

18 Redskaber til systematisk opsporing
Danskerne synes følgende er ok: At blive spurgt om alkoholvaner Egen læge (77%) Sygehuspersonale (59%) At blive konfronteret med alkoholvaner af Pædagoger (67%) Arbejdsplads (39%) ID ved køb af alkohol (87%) 18-års aldersgrænse (65%) Forbud mod alkohol ved sportsarrangementer (59%) Forbud mod alkopops (57%) Højere afgifter (45%)

19 Setting for at spørge ind til alkoholvaner
Helbredsundersøgelser (fx i forbindelse med kørekort, livsforsikring m.v.) Forebyggelseskonsultationer Første samtale med nye patienter Helbredssamtaler i øvrigt Ved planlægning af graviditet og ved første graviditetsundersøgelse Symptomer eller sygdom, hvor alkohol kan være medvirkende årsag eller kan forværre tilstanden Henvisning til operation Formodning om alkoholproblem Tegn på alkoholskade Traumer (vær særlig opmærksom på unge og ulykker) Uddyb selv med hvad der er relevant for den gruppe I underviser…

20 Opsporing Snak med folk!
Åbne spørgsmål fx Hvordan har du det med alkohol? På en skala fra 1 til 10 hvor stort et problem er alkohol for dig? Har du selv nogen fornemmelse af hvad årsagen er til det problem du kommer her for? Hvordan bruger I alkohol derhjemme? Hvor tit sker det hjemme hos dig at I deler en flaske rødvin til maden? Hvad ved du om hvordan alkohol påvirker kroppen? Tabu / berøringsangst Undervisning/uddannelse Screenings instrumenter Spørgeskemaer AUDIT (mere herom senere) CAGE-C (mere herom senere) Blodprøver

21 Alkoholproblem: AUDIT-score ≥ 8
8-15 storforbrug 16-19 skadeligt 20+ afhængig Findes også på: Sundhed.dk - lægehåndbogen

22 CAGE-C Yderligere forklaring..???
Har du inden for det sidste år følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? Er der nogen der inden for det sidste år har ”brokket” sig over, at du drikker for meget? Har du inden for det sidste år følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? Har du inden for det sidste år jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at ”berolige nerverne” eller blive ”tømmermændene” kvit? Hvor mange dage om ugen drikker du alkohol? Drikker du alkohol på hverdage uden for måltiderne? Ja til to eller flere af spørgsmålene 1- 4 og 6 eller ja til et af spørgsmålene 1-4 og 6, samt at der i spørgsmål 5 svares, at der er drikkes minimum 4 dage om ugen Zierau F et al. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 615–622


Download ppt "Kommune: Længde af undervisningen: Målgruppe af frontpersonale:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google