Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceudvikling og fastholdelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceudvikling og fastholdelse"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudvikling og fastholdelse
Infomøder om den personalepolitiske værktøjskasse

2 at vi vil stå på hovedet for dem”
”De skal vide, at vi vil stå på hovedet for dem” Citat fra fagchef i forbindelse med drøftelse af status på S og A´s jobbank En praksisnær fortolkning af personalepolitikken. S og A har øvet sig. Meget er blevet løst decentralt. Eksempler fra Jobbanken: pædagog skiftede til job indenfor skoleområdet. Handicaphjælper fik ved samarbejde mellem de 2 forvaltninger mulighed for at gå i gang med Sosu-hjælper uddannelsen.

3 Det vil jeg komme ind på Principper for efteruddannelse og jobrotation
Nogle eksempler – fra praksis og tegnebrættet Der køres med det brede plovskær. Og der er en masse finmekanik inden i alle ordningerne. Eksempler: Noget der allerede sker, noget der vil ske, og noget, der kan komme til at ske.

4 Udvikling og fastholdelse – trods besparelser
Der er 2 hovedspor: 1: Kompetenceudvikling som fastholdelses – og omstillingsredskab 2: Jobrotationsordninger med egne medarb. som vikarer med tidligere ledige som vikarer Der skal ikke herske tvivl om, at det er det kvalitative og indholdsmæssigt relevante, som er afgørende. Hjælp til at aflive udsagnene om., at folk ”sendes” på kursus.

5 Principper for efteruddannelse og rotation
Jo højere uddannet des færre muligheder og jo højere udgifter Der er muligheder for tilskud såkaldt løntabsgodtgørelse 2 hovedordninger a) VEU: Voksenerhvervsuddannelses-godtgørelse b) SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte Der skal påregnes en vis deltagerbetaling Tilskudsmuligheder vedr. vikarerne Meget firkantet!

6 Hvilke kompetenceudviklingsforløb
VoksenErhvervsUddannelse Kortere opkvalificerende kurser Diplomuddannelser Merit-uddannelser Masteruddannelse

7 Medarbejderdemografien som et vilkår - Ældreområdet
Oversigt pr. juli Hjælpere og assistenter m.f.. Randers Kommune - 7

8 Sådan gør de i Sundhed og Ældre 1: Jobrotation for husassistenter
Vikar 6 ugers opkvalificering+ 4 ugers praktik 5uger i job med l løntilskud 12 mdr. som vikar Ansat Arbejde+ FVU test 3 dage arbejde 2 dage FVU pr. uge 12 mdr. uddannelse til serviceassistent. Veksler mellem skole og praktik Økonomi: - Uddannelsesaftale for de ansatte, AER og bonus + præmie - SVU mens de ansatte er på FVU-uddannelse - Løntilskudsperiode er udgiftsneutral - Vikarperioden: jobrotationsydelse Voksenerhvervsuddannelse til serviceassistenter. Aktiviteterne er startet i august 2010 og kører til november 2011. Randers Kommune - 8

9 Sådan gør de i Sundhed og Ældre 2: Kompetenceløft for Sosu. hjælpere m
Sådan gør de i Sundhed og Ældre 2: Kompetenceløft for Sosu.hjælpere m.fl 6 ugers kursus for alle medarbejdere indenfor en overskuelig årrække Behov for styrkelse af almene kompetencer I udgangspunktet et jobrotationsprojekt med 23 vikarer 184 ansatte Aktiviteterne kan også gennemføres som fastholdelsesforløb Pilotprojekt – i første omgang planlægges aktiviteter af 1 års varighed Økonomi: - VEU-godtgørelse som lønkompensation/ jobrotationsydelse til vikarer - Deltagerbetaling: kr. pr medarbejder

10 Dette påtænkes i flere forvaltninger: Ejendomsserviceteknikere
Tværgående uddannelses -og jobrotationsprojekt for teknisk serviceledere og medarbejdere Samarbejde privat-offentlig Merituddannelse til ejendomsservicetekniker Uddannelsen varer som regel 1 år for erfarne medarbejdere Økonomi: - Uddannelsesaftale vedr. de ansatte, AER og bonus+præmie - Vikarer: jobrotationsydelse

11 Dette kunne man gøre - Diplomuddannelse for mellemlangt uddannede
Diplomuddannelse på fuld tid 6 moduler svarer til et års fuldtidsstudium Eventuel vikardækning Økonomi: Deltagerbetaling i alt ca for 6 moduler Løntabsgodtgørelse: SVU

12 Det kommer ikke af sig selv
Vær klar til at investere tiden til at få aktiviteterne planlagt ordentligt Både medarbejdere, medarbejderrepræsentanter og ledere skal være med på ideen Der skal være nogle trækheste Vær forberedt på, at der skal et vist ”salgsarbejde” til Økonomiberegninger skal der til Der er et vist bureaukrati, som skal tilgodeses

13 Men fordelene skulle gerne
overstige bøvlet…


Download ppt "Kompetenceudvikling og fastholdelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google