Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et refleksivt perspektiv på de socialpædagogiske område v. Jan Jaap Rothuizen d. 17-1-2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et refleksivt perspektiv på de socialpædagogiske område v. Jan Jaap Rothuizen d. 17-1-2012."— Præsentationens transcript:

1 Et refleksivt perspektiv på de socialpædagogiske område v. Jan Jaap Rothuizen d. 17-1-2012

2

3 SocialPædagogisk tilgang i DemensOmsorg (SPiDO) Tilgodese den andens selvbestemmelsesret og forebygge magtanvendelse Meningsfuld samspil Deltagelse Så den anden kan være subjekt Sml. Recovery, medborgerskab, handicapkonvention, servicelov

4 Socialpædagogikkens tilgang Bidrage til at rettigheder realiseres At give børn barnekår At give mulighed for deltagelse og få skabt et dynamisk forhold mellem individ og fællesskab Inklusion

5 Socialpædagoger Har en tilgang (approach) Improviserer / indgår i samspil Udøver en profession: Professionernes viden består ikke så meget i kendskab til regler og principper, men snarere i rådigheden over et tilstrækkelig stort antal komplekse rutiner, som kan bruges i uklart definerede situationer (Luhmann)

6 Pædagogik og socialpædagogik Temaerne om individ og fællesskab, om mening og dømmekraft og selvstændighed er almene i pædagogikken, og vi bruger de samme teorier til at forstå hvad der er på spil.

7 Fra fem til tre til én….. Et fælles teoretisk grundlag En fælles tilgang En fælles uddannelsesmæssig udfordring § 3: Uddannelsen skal bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling, herunder de studerendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund

8 Undersøgelse af pædagoguddannelsen Der er et akademisk niveau, som måske nok bruges mere normativt end analytisk (undersøgende). I praktikinstitutioner henter praktikvejleder og studerende identitet i styrede situationer - den etiske refleksion og den personlige udvikling italesættes i mindre grad (planlægge, gennemføre, dokumentere, evaluere/ mål, metoder, handleplaner)

9 Undersøgelse af pædagoguddannelsen Den normative brug af teorier på uddannelsesstedet modsvares af instrumentel brug af teorier i praktikken Et svagt grundlag for udvikling af de komplekse rutiner der anvendes i uklart definerede situationer

10 resumé Essensen i en socialpædagogisk tilgang Socialpædagogogikken er også en disciplin og et teoretisk analytisk perspektiv - som har sit ståsted i almenpædagogikken og er relevant for hele pædagoguddannelsen En undersøgelse der peger på at hverken den personlige udvikling eller det analytiske niveau er stærk nok repræsenteret i uddannelsen

11 konklusion Der er brug for at styrke de studerendes almene kompetencer, dvs. deres analytiske evne og deres personlige udvikling. Dette, plus de mange komplekse rutiner som linjefagene er med til at udruste de studerende med, er væsentlige pædagogkompetencer. Får de så specifikt kendskab nok til alle områder i det brede pædagogiske felt?

12 konklusion Hele ”udsatte voksne”-området er reelt svagt repræsenteret Øget specialisering må ikke trække uddannelsen fra hinanden, da det nemt kan indebære en styrkelse af de instrumentelle og normative tilgange, og ikke af de analytiske og etiske.

13


Download ppt "Et refleksivt perspektiv på de socialpædagogiske område v. Jan Jaap Rothuizen d. 17-1-2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google