Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gadepiloternes organisation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gadepiloternes organisation"— Præsentationens transcript:

1 Gadepiloternes organisation

2 Gadepiloternes Samarbejdspartnere
SSP Pædagogiske konsulenter Fritids- og Fritids/ungdomsklubberne Skolerne (kommunale, private og specialskolerne) Socialdirektoratet Ungdomspensionerne Familie unge rådgivningen FKRC Bøgen Boligsociale medarbejdere Politiet (lokalpolitiet og KPS) Opsøgende medarbejdere samt rådgivningstilbud fra andre kommuner

3 Gadepiloternes distriktsinddeling
1. Kontaktperson Rico Carlos Nambino. Back up person Peter Viborg Skoler: 3 Falke Lindevangsskolen La Cour Vejens skole Klubber: Cassiopeia SFO: SFO Firkløveren v.- L.C skolen SFO Lindetræet Boligområder/Sociale medarbejdere: Hanne Lindevangsparken Karen – Solbjerg Have Anette Finsens Have Opholdssteder/døgninstitutioner: Josephine Schneider døgninstitution Andre: Kedel-hallen Vest Nærbetjent

4 Gadepiloternes distriktsinddeling
2. Kontaktperson Jesper V. Larsen. Back up person Rico C. Nambino Skoler: Søndermarksskolen Ungdomsskolen Frederiksskolen Johannesskolen Klubber: Pomfritten/ Søndermarkens ungdomsklub SFO: SFO Drivhuset v Søndermarksskolen Multiidræt Boligområder/sociale medarbejdere: Borgmester Fichers Vej /Kim Opholdssteder/døgninstitutioner: Jens Jessens vej Ungdomspension Andre: Frederiksberg hallerne KB-Hallen Vest Nærbetjent

5 Gadepiloternes distriktsinddeling
3. Kontaktperson: Peter Viborg, Back up person Anja Vejrum Skoler: Skolen v. Søerne Bülowsvejens skole Ny Hollænderskolen Prins Henriks skolen/Den Franske Skole Kaptajn Johnsens skole Frederiksberg Friskole Jakobskolen Frederik Barfod skolen Klubber: Filippa Huset Tempeltræet Fortet

6 Gadepiloternes distriktsinddeling
SFO: SFO Søstjernen v Skolen v Søerne SFO Thorvald SFO Ny Hollænder Boligområder/sociale medarbejdere: Dk-Gården - Åse Opholdssteder/Døgninstitutioner: Bülowsvejens fam.inst. Allégården Frydendalsvej Institution Bøgen Andre: Bülowshallen Bavnehøjhallen Øst nærbetjent

7 Gadepiloternes distriktsinddeling
4. Kontaktperson: Anja Vejrum, back up person Jesper V. Larsen Skoler: Duevejens skole Nyelandsvejens skole Christiansskolen Rejseskolen Vikasku Klubber: Louis P Jokeren SFO SFO Pyramiden v. Duevejen SFO Universet v. Nyelandsvejen Boligområder/sociale medarbejdere: Stjernen v. William Andre Mariendalshallerne Nord nærbetjent

8 Formål At opsøge de unge på gadeplan med henblik på at hjælpe dem til et bæredygtigt socialt og kulturelt liv for den enkelte og for gruppen.

9 Målgruppen Grupper af unge primært mellem 10 og 18 år, der viser tegn på dårlig trivsel og/eller udvikler sig i negativ retning. Unge der er i risikogruppen bl.a. omkring kriminalitet. De karakteriseres ved at bevæge sig rundt mellem kommunens fritidstilbud og bruger det offentlige rum som samlingssted. Sekundært er forældrene målgruppen, da de skal inddrages i samarbejdet omkring den unges udvikling.

10 Opsøgende arbejde Vi møder nogle unge på gaden ved rundering eller specifikke opgaver Unge vi kender unge vi ikke kender Vi hører om nogle problemer med unge fra andre voksne/unge Unge vi kender unge vi ikke kender

11 Kontakt og profilering
Komme på besøg i junior-/ungdomsklubberne Komme på skolerne i frikvartererne Deltage i klubarrangementer Besøge klubberne en dag på deres sommerkoloni Lave aktiviteter eller holde oplæg for skoleklasser Deltage i arrangementer som afholdes af de boligsociale medarbejdere

12 Nuværende projekter Store stjerne drenge (15-17 år)
I samarbejde med SSP, UU og familie/ungerådgivningen Små stjerne drenge (12-14 år) I samarbejde med SSP, skoler, klubber og SD

13 Store stjerne drenge projekt
Grundlag for projektet: En gruppe på 8 drenge udviser en aggressiv og utrygheds skabende adfærd over for de øvrige beboere og borgere. Gruppens uhensigtsmæssige normer og adfærdsmønstre har indflydelse på en yngre gruppe fra området. Flere af de unge i gruppen bevæger sig på kanten af kriminalitet, ligesom de ryger en del hash. Gruppen er præget af et stort gruppepres og de unge vurderes at mistrives i deres omgang med hinanden.

14 Formål med projektet At styrke det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområdet. At iværksætte en pædagogisk indsats over for gruppen og den enkelte unge, som skaber mulighed for igennem aktiviteter at give dem redskaber til at udvikle normerne og adfærdsmønstrene i gruppen i en positiv retning. At få de unge væk fra gaden og ind i et projekt, der rummer dem og samtidig skaber mulighed for at påvirke deres adfærd i en positiv retning. At få de unge til at reflektere over egen adfærd samt give dem redskaber, der skaber mulighed for at ændre deres nuværende uhensigtsmæssige adfærd.

15 Projektforløbet Projektet kører over 4 mdr., hvor man mødes med drengene 2 gange ugentligt. De unges forældre kontaktes og indkaldes til info om projektet. Der laves individuelle handleplaner for hver enkelt af drengene. UU og familie-/ungerådgivningen deltager begge i projektet ca. 4 gange.

16 Handleplan Navn: Alder: Adr.: Skole/klub: Familie/netværk/venner:
Problemstilling(er): Den unges ønske(r): Begrænsninger: Mål: Opgaver: (eks.) - forældre kontakt - jobsøgning - klubbesøg Samarbejdsaftale: Du gør: (den unge) Gadepiloterne gør: Aftalt d. xx/xx/xx ___________________ ___________________ ____________________ Navn (Gadepilot) Navn (ung) Navn (forældre)

17 Eksempler på opgaver med individuelle unge
Informere og evt. skabe kontakt mellem den unge og andre foranstaltninger i kommunen. Snakke med den unge om konsekvenserne af hans/hendes uhensigtsmæssig adfærd og give den unge nogle redskaber til at gøre ting anderledes. Hjælpe den unge med konflikter i hjemmet gennem samtaler med den unge og forældrene. Skrive ansøgninger til fritidsjob og lærepladser eller andre relevante instanser.

18 Tilholdssteder På gader, pladser og andre udendørs frirum i byen
I deres boligområder Biograf, center, netcaféer og andre åbne steder

19 Aldersgruppe Aldersgruppen fordeler sig typisk på de årige, både drenge og piger

20 Adfærdsændringer og signaler på mistrivsel
Konflikterne mellem børn og voksne eller de voksne imellem stiger og bliver mere destruktive Barnet bliver mere indadvendt og trist/stille Øget aggression (hysteriske anfald) og voldelig adfærd Overdrevent vægttab, vægtforøgelse – eller vægtfokus Mobning, både som mobber og den der bliver mobbet Hyppig sygdom, sløjhed og træthed Grimt og nedladende tone/sprog Ingen/få venner. Truende adfærd individuelt og i grupper Hærværk, tyveri, indbrud og hustlerier Brug af forskellige rusmidler. Det er typisk alkohol og hash, men kan også være overspisning, lightergas m.m. Samles i grupper og driver fra sted til sted. De foretager sig ikke noget specifikt sammen, men er optaget af hierarkiet i gruppen, hvilket giver sig udtryk i en slags styrkeprøver, hvor de bl.a. generer andre mennesker for at underholde sig selv og gruppen. Tidlig seksuel interesse (11-12 år). Dette er især gældende for pigerne. De spiller op til de ældre drenge og går fra dreng til dreng. ”Stik i ren dreng” for ældre unge. De yngste medlemmer af gruppen gør noget for de store for at være med i fællesskabet f.eks. stjæler i butikker. Kontinuerlig udeblivelse fra skole og/eller kommen for sent. De mødes nogle gange i skoletiden med de unge, der ikke går i skole. Selvskadende adfærd eksempelvis ved at skære sig, slukke cigaretter på sig selv og lign.

21 Forebyggende arbejde som forældre
Forventningspres Samtaler/støtte og vejledning Opmærksomhed Kærlighed Respekt og tillid

22 Kriminalitet, alkohol og euforiserende stoffer i gademiljøet
Andres billede Selvbillede


Download ppt "Gadepiloternes organisation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google