Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT"— Præsentationens transcript:

1 TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT
TILSKUD OG PULJER TILSKUDSBASEN.DK Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf * Direkte: LISBET LORENTSEN, CEO Mail: TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT Skriv REUMATOLOG I mailens emnefelt

2 VERDENS STØRSTE TILSKUDSPROGRAM
Den 1. januar 2014 trådte de nye EU tilskudsordninger i kraft for de næste 7. år, dvs. til udgangen af 2020. Budgetrammen for den samlede mængde af EU tilskud er øget med mere end 50 %. Målet er gennem innovation og udvikling at overvinde krisen og skabe fremtidens vækstgrundlag. De nye tilskudsprogrammer hænger nøje sammen med Europa 2020 målene og det samme gør de enkelte staters 2020 mål og tilskudsprogrammer. Det samlede spektrum af ordninger udgør verdens største tilskudsprogram.

3 HORIZON SUNDHED Horizon 2020 har åbnet den næste store ansøgningsrunder for sundhedsprojekter. PHC-puljen er på godt 1,25 milliarder kroner og har igen fokus på den aldrende befolkning og teknologiske løsninger.

4 HORIZON SUNDHED PHC : Public procurement of innovative eHealth services: Ansøgningerne skal forbedre bæredygtig implementering af nye eller forbedrede tjenester ved sundhedsvæsenets indkøbere i tråd med eHealth handlingsplanen. Finansieringsgrad: 20 procent af samlede omkostninger Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 7,5 til 37,5 millioner kroner. Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00 PHC : Advanced ICT systems and services for integrated care: Fokus er på udvikling af telesundhedssystemer, der går længere og kan mere end nu. Projektforslag skal således søge at overkomme teknologiske, sociale og organisatoriske barrierer ved at udvikle behandlingsmodeller, der er orienteret mod patientens specifikke behov, er tværfaglige, velkoordinerede, forankret i samfundets og hjemmeplejens eksisterende set-up og fremme en mere proaktiv og patientfokuseret pleje. Finansieringsgrad: 100 procent Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner

5 HORIZON 2020 - SUNDHED Eksempler på emner under Sundshedsprogrmmet
PHC : Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention:  Finansieringsgrad: 100 procent Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 30 millioner kroner Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00  PHC : Advanced ICT systems and services for integrated care: Fokus er på. Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner

6 HORIZON SUNDHED  PHC : Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT: Fokus er på at styrke patienters mulighed for at administrere deres eget helbred og sygdomme og herigennem spare udgifter i sundhedssystemet ved eksempelvis at håndtere kroniske sygdomme uden for sundhedsinstitutionerne og tilskynde raske borgere at forblive raske. Således bør projektforslag involvere indkøbere af sundhedstjenester og udstyr og støtte dem i deres arbejde med at mindske omkostninger og løse problemerne med lav bemanding. Finansieringsgrad: 100 procent Projektstørrelse/tilskudsstørrelse: 22,5 – 37,5 millioner kroner Ansøgningsfrist: 21. april 2015, kl. 17:00

7 ØVRIGE TILSKUD EU's folkesundhedsprogram
har til formål at supplere, støtte og øge værdien af medlemsstaternes politikker og bidrage til at forbedre solidariteten og velstanden i EU.   Danske og Nordiske fonde Offentlige puljer Private fonde

8 Kvalitet (Excellence) Effekt, merværdi (Impact )
EN GOD ANSØGNING En ansøgning bedømmes ud fra 3 vigtige kriterier: Kvalitet (Excellence) Effekt, merværdi (Impact ) Gennemførlighed og forankring (Implementation)

9 EN GOD ANSØGNING Klar og præcis i forhold til formål
Ansøgningen skal være: Klar og præcis i forhold til formål Overbevisende og bæredygtigt koncept Ambitiøs innovativ

10 EN GOD ANSØGNING Det er IKKE en videnskabelig afhandling
Ansøgningen skal være: Personlig Entusiastisk konkret De personer der skal bedømme den har både fagkendskab og skal opfylde puljens formål

11 EN GOD ANSØGNING Følg vejledningen – men tænk strategisk
Nogle ser kun projektresumeet (udvalg, bestyrelse) Andre ser hele indholdet (sagbehandler) Sørg for at få guldkornene med i resumeet og brug dem i ansøgningen hvor det er muligt. Formål: at give et krystalklart billede af, hvad projektet indeholder og hvor det SKAL støttes.

12 EN GOD ANSØGNING Projektets mål og resultater er omdrejningspunkt for ansøgningen Mål og resultater skal: Være eksplicit relateret til puljens formål og prioriteringer Kunne opnås i projektperioden Være beskrevet målbart og verificerbart Tydelig rød tråd til projektets struktur projektledelsens og partnernes organisering, sammensætning og projektets effekt.

13 EN GOD ANSØGNING 1. Projektindhold Hvilket problem vil I løse
Hvilke er hovedresultaterne Hovedudfordringer og håndtering 2. Effekt / resultat Hvem vil få glæde af resultaterne Forventet effekt 3. Implementering Konsortiets kompetencer Management (i trygge hænder)

14 EN GOD ANSØGNING Den ’potentielle effekt’ af projektet – skal sandsynliggøre hvilke resultater projektets gennemførelse kan medføre. Afspejler puljens mål: Hvilken effekt vil projektet have. Skal hænge sammen med kvalitets-afsnittet

15 EN GOD ANSØGNING Kommunikation og udbredelse af resultater
Beskriv projektets kommunikationsaktiviteter i løbet af dets løbetid. Aktiviteterne skal have klare formål og være tilpasset forskellige publikum. Aktiviteterne må gerne skabe offentligt og samfundsmæssigt engagement. Udarbejd en kommunikationsstrategi forinden

16 EN GOD ANSØGNING Vær kritiske overfor jeres ansøgning / projekt - sæt jer i bevillingsgivers sted Find styrker og svagheder Lever projektet op til den forventede effekt, puljens krav og målsætninger. Virker resultater og effekt realistisk og troværdig? Hvordan er projektets plan for udbredelse af resultaterne? Hvordan er projektets plan for udnyttelse af resultaterne?

17 Resultater og udbredelse
Forklar hvordan resultaterne hjælper til med at opnå den forventede effekt / merrværdi (impact). Identificer målgrupper (slutbrugere, interessegrupper, universiteter, forskningsinstitutioner, ”policy makers”, osv. Definer processen (webside, rapporter, folder, pressemeddelelse, konferencer, udgivelser osv.) Beskriv forankring og udnyttelse af resultater efter endt projekt.

18 EKS. MANAGEMENT OG ORGANISATION – EU PROJEKT

19 Projektledelse og partnere
Det skal være tydeligt hvem der har ansvar for hvad. Projektledelse og koordination Hver partners rolle i projektet Partnerskabets kompetencer – samlet som hver enkelt partner. Komplementaritet og balance Og i større projekter vedlægges CV for projektleder og evt. nøglepersoner.

20 BUDGET Et driftssikkert projekt karakteriseres ved gennemskuelighed hvad angår resourccerne: Budget fordelt på partnere og arbejdsopgaver Hvad bringer partnerne med sig ind i projektet (faciliteter, viden, adgang til materialer) Særligt store udgifter skal forklares


Download ppt "TILMELDING TIL PRØVEABONNEMENT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google