Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedsskolemodellen 29. september 2014 UU Danmark Samarbejde: UU og Jobcentret – Om unge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedsskolemodellen 29. september 2014 UU Danmark Samarbejde: UU og Jobcentret – Om unge."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedsskolemodellen 29. september 2014 UU Danmark Samarbejde: UU og Jobcentret – Om unge

2 Virksomhedsskolemodellen

3 Virksomhedsskole Produktionsskole Virksomhed UU Center Erhvervs- uddannelse Virksomhedsskolemodellen

4 Den merkantile Virksomhedsskole startede i april 2013 Virksomhedsskolemodellen Virksomhedsskolen på Aarhus Havn startede i august 2012

5 Den merkantile Virksomhedsskole Gøglerproduktions- skolen Aarhus Aarhus Købmandsskole UU Aarhus-Samsø / Job & Uddannelse Kvickly i Bruuns Galleri Den merkantile Virksomhedsskole

6 Virksomheds- skolen på Aarhus Havn Århus Produktionsskole NCC + Under- leverandører Urban Mediaspace Dokk1 Aarhus Kommune UU Aarhus- Samsø / Job & Uddannelse Aarhus Tech Virksomhedsskolen på Aarhus Havn

7 Målgruppe Unge, der forlader grundskolens 9. og 10. klasser Unge fra produktionsskoler Unge mellem 15 og 25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Dog helst mindst 17 år i den byggefaglige virksomhedsskole Virksomhedsskolemodellen

8 Grundprincipper Praksisnær og meningsfuld undervisning – praksislæring i en virksomhed Individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret uddannelsesvejledning Støtte til problemstillinger, der gør det vanskeligt for de unge at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Ungemiljø - fællesskab Virksomhedsskolemodellen

9 Grundprincipper - fortsat Virksomhedsskolerne målrettes unge, der lærer bedst, hvis der er en helt tæt sammenhæng mellem teori og praksis Der er virksomhedsskolerne placeret på selve byggepladsen og i butikken Virksomhedsskolemodellen

10 Teori - Formaliseret læringsrum - Intentionelle læringsprocesser - Abstraktion Praksis - Ikke-formaliseret læringsrum - Ikke-intentionelle læringsprocesser - Autenticitet

11 Virksomhedsskolemodellen Teori - Formaliseret læringsrum - Intentionelle læringsprocesser - Abstraktion Praksis - Ikke-formaliseret læringsrum - Ikke-intentionelle læringsprocesser - Autenticitet Virksomhedsskole

12 Målet med forløbet At de unge finder motivation i forhold til at komme i gang med en uddannelse At de får troen på, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse At de unge er afklarede med hensyn til hvilken erhvervsuddannelse, de vil starte på, eller afklarede i forhold til at påbegynde et forløb, som gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse At de, efter at have gennemført deres forløb på en virksomhedsskole, er mødestabile, er i stand til at deltage aktivt på en arbejdsplads og dermed også på en erhvervsuddannelse, og kan leve op til forventningerne der Virksomhedsskolemodellen

13 Praksisnære opgaver – relevante i forhold til arbejdet i butikken Mødetid 8.30 – 15.00 Teams i butikken HG forberedende undervisning 3 x 2 timer om ugen: –Salg og service –Erhvervsøkonomi –Markedsføring –Dansk, matematik og engelsk Dagligdagen i Den merkantile Virksomhedsskole

14 Praktiske opgaver på byggepladsen Mødetid 6.45 – 13.30 (skal kunne være fleksible mth. sluttid) Indgår i sjak Undervisning, der forbereder til en byggefaglig erhvervsuddannelse 2 timer om ugen: –Tegningsforståelse –Dansk –Matematik Dagligdagen i Virksomhedsskolen Aarhus Havn

15 Praksisnær i afdelingen/på byggepladsen, i undervisningen og i den daglige interaktion Samtale mellem tre parter: Eleven, afdelingslederen/sjakbajs og vejleder Nordplaner – ift. samtalestyring og RKA Uddannelses- og erhvervsvejledning Motivationsafklaring og opmærksomhed Brandslukning Ressourcespotter Vejledningen

16 Unges motivation 4 dimensioner i arbejdet med unges motivation 1. Anvendelse og nytteorientering B Fællesskab og læringskontekst A. Den enkeltes interesse og læring 2. Mening, dannelse og kritisk refleksion

17 Motivation og Virksomhedsskolen Meningsfuldhed – nytteorientering – det er motiverende for de unge, at de deltager i et ”rigtigt” byggeri / en ”rigtig butik” – og ved den umiddelbare nytteværdi, arbejdet bringer med sig. Praksislæring – arbejdsmarkedsnærhed – det er motiverende for de unge at arbejde og ikke kun gå i skole, altså at motivationen for at lære noget er bestemt af dets praktiske relevans – arbejdspladsen som læringsarena. Fællesskab – relationer – det er motiverende for de unge at være i et lærings- og arbejdsfællesskab – hvor de oplever en fælles mening med arbejdet og undervisningen – og at have gode relationer til både de voksne og andre elever. Mestringsoplevelse – self-efficacy - det er motiverende for de unge, at de får en oplevelse af at kunne mestre en opgave af passende sværhedsgrad, så der kan dannes afsæt for udvikling af nye læringserfaringer.

18 Hvad laver de unge efterfølgende?

19 Workshop – spørgsmål? Hvilke udfordringer ligger der gemt i modellen? Er Virksomhedsskolen en videreudvikling af produktionsskolen? Har I – som workshopdeltagere – lignende erfaringer?


Download ppt "Virksomhedsskolemodellen 29. september 2014 UU Danmark Samarbejde: UU og Jobcentret – Om unge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google