Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøstyrelsens nye miljøportal

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøstyrelsens nye miljøportal"— Præsentationens transcript:

1 Miljøstyrelsens nye miljøportal
Som led i implementeringen af EU-direktivet for ”Industrielle Emissioner”, opfølgning på Virksomhedsudvalg II og Grøn Vækstpakke, har Miljøstyrelsen igangsat et større digitaliseringsarbejde for at lette miljømyndighedernes sagsbehandling af miljøtilsyn samt for at forbedre interessenters adgang til miljødata og oplysninger. Formålet med DMA portalen Digital Miljøadministration (DMA) samler og stiller en række data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljødata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA portalen indeholder alle offentliggørelser i forbindelse med miljøtilsynet, og portalen stiller en række værktøjer til rådighed for sagsbehandleren i miljømyndigheden. Løsningen Miljøstyrelsen udvikler en portal, hvor alle miljømyndighedernes miljø- og tilsynsdata gemmes. Via snitflade mellem miljømyndighedernes fagsystemer og DMA-portalen skubbes miljødata automatisk over i portalen. Data omfatter basale virksomhedsoplysninger samt rapporter, som skal offentliggøres i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Data, der overføres, dækker primært miljømyndighedens tilsyn, virksomhedsrettede data (eks. hvilke aktiviteter/forretningsområder, der foregår på en matrikel), risikooplysninger i relation til Seveso-direktivet, oplysninger vedr. miljøgodkendelse samt udledningsdata (de såkaldte PRTR-data).

2 Næste skridt og tidsplan
Gevinster Fordele for myndigheden: Én indgang til flere oplysninger samt hurtigere og bedre overblik over data, rapporter, statistikker Øget videndeling Forenkling af indberetninger til Miljøstyrelsen for en række miljørapporter (eks. tilsynsindberetning) Fordele for virksomheden og borgeren: Større overblik samt hurtigere, lettere og mere tilgængelig adgang til miljøoplysninger Abonnementsservice - så jeg, som interesseret, lettere kan holde mig opdateret Gevinsterne ved DMA-portalen forventes at være øget kvalitet i sagsbehandlingen og tidsbesparelse, som følge af en hurtigere og mere overskuelig adgang til informationer om virksomhedsdata, bedre overblik og mulighed for benchmarking på tværs af myndighedsskel . Hvad gør jeg? Som sagsbehandler i en miljømyndighed fortsætter du med at registrere dine data om godkendelses- og tilsynspligtige virksomheder i dit fagsystem (Structura eller Geoenviron). Din fagleverandør har sikret, at data kan skubbes over i portalen. Sikkerhedsprocedurer og brugerrettighedsstyring sikrer, at kun data, som myndigheden ønsker skal skubbes over i DMA portalen, overføres. I DMA portalen kan du søge efter miljø- og tilsynsdata på tværs af myndighederne. Som miljømedarbejder i en virksomhed, borger eller interesseorganisation kan du tilgå DMA uden digital signatur. Næste skridt og tidsplan Miljøstyrelsen er i gang med at videreudvikle moduler til Byg&Miljø (se ), så virksomheden fremover laver en bygge- og en miljøansøgning i et og samme system. Det betyder, at en ansøgning eller anmeldelse om en miljøgodkendelse, jævnfør miljøbeskyttelsesloven, laves i Byg&Miljø. Miljøstyrelsen forventer, at miljøansøgningsmodulet er klar primo 2016. Derudover arbejder Miljøstyrelsen på en komponent til afgørelse af miljøansøgninger/miljøanmeldelser, så datagenbrug fra ansøgningsprocessen udnyttes optimalt. Afgørelseskomponenten forventes klar primo 2017. Mere information Miljøstyrelsen planlægger en række roadshow rundt i Danmark ultimo 2014 for at præsentere portal og ansøgningsmodul. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os: Karin Dahlgren: Thomas Ravn: Camilla Trolle: eller Daniel Kiil:


Download ppt "Miljøstyrelsens nye miljøportal"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google