Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En national godstrafikmodel – klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En national godstrafikmodel – klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau."— Præsentationens transcript:

1 En national godstrafikmodel – klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau

2 Projektet 1.Behovsanalyse 2.Datagrundlag 3.Metodisk grundlag 4.Anbefalinger og arbejdsprogram

3 Institutioner Trafikministeriets departement Hovedstadens Udviklingsråd Region Skåne Vejdirektoratet Banestyrelsen Sund & Bælt A/S Øresundsbro Konsortiet Erhvervs- og boligstyrelsen Landsplanafdelingen Dansk Industri Dansk Transport og Logistik Railion Denmark

4 Metode Interview 1-2 timer Resumé Kommentar Endeligt resumé i rapport Syntese Udkast til rapport Følgegruppe, styregruppe Endelig rapport Fokus på problemstillinger relevante for model

5 Data Nuværende grundlag utilfredsstillende Grundlæggende kortlægning efterlyses Mere detaljeret geografi Model kan systematisere data i konsistent ramme, udfylde huller Beskrivelse bør følge transportkæder Varetype, så forbindelsen til efterspørgende erhverv belyses

6 Vurderingskriterier Konsekvenser for samfundsøkonomien –Produktion og beskæftigelse? –Regionalt og branchefordelt? Tidsværdier for gods –Præcision, regularitet beskrives modelmæssigt Eksterne omkostninger –Model er opgørelsesgrundlag

7 Prognoser & statiske analyser Prognoser –Udvikling over tid –Økonomisk vækst Kortsigtede prognoser for transporterhvervet Længere sigt –International samhandel –Logistiske strukturer –Østudvidelsen –Afkobling –Trængsel Statiske analyser Priselasticiteter –Broerne –OPP projekter –Maut’en, lignende afgifter Trafikmønstre –Trafikale effekter af infrastruktur –Ikke DK alene

8 Regulering Restriktioner –Standarder for intermodalitet og omladningsprocesser –Tvangsruter for tung trafik: trafikale effekter i HO –Citylogistik –Miljøzoner –Farligt gods Tidsrestriktioner –Kørselsforbud i weekends (Tyskland) –Arbejdstidsdirektivet –Kørehviletidsregler Effekt på placering af konsolideringspunkter Biltyper –Modulvogntog

9 Logistik med mere Ændring i logistiske strukturer har påvirket trafikudviklingen –Fremtiden? Udvikling i mål og vægt –Fremtiden? Regulering af arealanvendelse –Placering af terminalanlæg –Placering af produktion, lager og distribution –Trafikale konsekvenser?

10 Banetransport Relevant på lange afstande I DK –Knudepunkter –National trafik for lidt til statistik? Trafikstyrelsen –Europæisk perspektiv –Udbyder kanalkapacitet –Køreplan vigtig –Geografisk detalje mindre vigtig

11 Organisation og udvikling Model bør være –Offentligt ejet –Tilgængelig –Standardsoftware –Flere konsulentfirmaer –Centralt ansvar for udvikling og drift hos specialister –Ansvarlig institution følger anvendelser mhp. kvalitetssikring og prioritering af indsats DTF som faglig garant –Legitimitet –Konsensus

12 Sverige, Norge og Holland Feedback til økonomi LogistikBane - køreplaner Norge PINGO/NEMO JANEJ Sverige SAMGODS NEJKOMMER?NEJ Holland SMILE JA NEJ

13 Det videre arbejde Nødvendigt at fokusere på afgrænsede områder, hvor der kan samles opbakning fra en kreds af brugere

14 Fokusområder Danmark med mindre vægt på international transport –Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Storebælt, Erhvervs- og Boligstyrelsen og (i nogen grad) Landsplanafdelingen Øresundsregionen –HUR, Øresundsbro Konsortiet og Region Skåne Europa –Trafikstyrelsen, Railion Denmark, Erhvervs- og Boligstyrelsen, DI og DTL

15 Modelgrundlag To modeller udarbejdet ifm analyse af Mautén overføres til DTF –Senex –Model for national lastbiltrafik

16 En ny model til diskussion Fokus på Øresundsregionen Analyseområde –Danmark og Skåne –Intern trafik Dækker Europa –Trafik gennem analyseområdet Cases –Femern Bælt –Færgekapacitet i Trelleborg –Ring 5 fra Høje Taastrup til Helsingør –Trafikale konsekvenser i Hovedstadsregionen


Download ppt "En national godstrafikmodel – klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google