Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Registrering af fast ejendom

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Registrering af fast ejendom"— Præsentationens transcript:

1 Registrering af fast ejendom
Kort & Matrikelstyrelsen Matriklen identifikation af grundstykker definition af ”Samlet fast ejendom” matrikelregister matrikelkort måloplysninger udstykningskontrol lovbestemte noteringer Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) vurdering af fast ejendom ejendomsskat BBR adresser planoplysninger m.v. Tingbogen adkomst pantehæftelser servitutter xx byretter 98 kommuner Knud Villemoes Hansen

2 Vurderingslovens §§ 8 og 11
Ejendomsbegreber Udstykningslovens § 2: Samlet Fast Ejendom Tinglysningslovens § 10 Bestemt Fast Ejendom Vurderingslovens §§ 8 og 11 Vurderingsejendom

3 Ejendomsbegreber Udstykningslovens § 2 Samlet Fast Ejendom:
- ét matr.nr. eller - flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet

4 (bestemt i modsætning til en del af)
Ejendomsbegreber Tinglysningslovens § 10 Bestemt Fast Ejendom: (bestemt i modsætning til en del af) - jorder, der er anført under et matr.nr. - samnoterede matr.nre. - en umatrikuleret ejendom - bygning på fremmed grund (lejet) grund - en ejerlejlighed - en fri andel i fælleslod - en ideel anpart (?) - en timeshare (?)

5 Ejendomsbegreber Vurderingslovens §§ 8 og 11 Vurderingsejendom:
- arealer, der udgør en samlet fast ejendom - arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed - en ejerlejlighed - særlige arealer, herunder umatrikulerede arealer - bygninger, der ejes af en anden end grundens ejer

6 Ejendomsbegreber Samlet Fast ejendom Bestemt Fast ejendom
Ejerlavskode + matr.nr. Eks.: matr.nr. 12a, 12 k og 12p Bestemt Fast ejendom Retskredsnr. + ejerlavskode + matr.nr. Eks.: 19 LSK matr.nr. 12a, 12k og 12p Vurderingsejendom Kommunenr. + ejendomsnummer Eks.: Kommune ejerlavsnr. + matr.nr. Eks.: 5 matr.nr. 12a, 12 k og 12p

7 Ejendomsbegreber Andre eksempler på Bestemt Fast ejendom:
Retskredsnr.19, ejerlavskode LSK, matr.nr. 12a, ejendomstype EJ, ejerlejlighed nr. 5 Retskredsnr. 19, ejerlavskode LSK, matr.nr. 12a, ejendomstype TU, bygningsnummer 3, lejlighedsnr. 45 Retskredsnr. 19, ejerlavskode ØØØ, matr.nr. 1, ejendomstype BY, bygning nr. 3 Retskredsnr. 19, ejerlavskode UMA, matr.nr. 8lsk

8 Ejendomsbegreber Ejendomstyper Afgiftsejendom Andelsbolig
Anpart i bygning på lejet grund Anpart i ejendom Bygning på lejet grund (ESR) Bygning på lejet grund (Tingbog) Bygning på lejet grund opdelt i anparter Bygning på lejet grund opdelt i ejerlejligheder Bygning på søterritoriet Ejerlejlighed Ejerlejlighed i bygning på lejet grund Foreløbig matrikel Fraskilt andel i fælleslod

9 Ejendomstyper (fortsat)
Ejendomsbegreber Ejendomstyper (fortsat)  Grund (med bygning på lejet grund) Hovedejendom opdelt i andelsboliger Hovedejendom opdelt i anparter Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Hovedejendom opdelt i timeshare Husbåd Matrikuleret areal Opkrævningsejendom Samlet fast ejendom Timeshare, opdelt i uger Timeshareanpart Umatrikuleret areal (ESR) Umatrikuleret areal (Tingbog) Vurderingsejendom Udgået ejendom

10 Ejendomsbegreber Mængder 2004
Matriklen knap 2 mio samlede faste ejendomme Tingbogen ca. 2,2 mio bestemte faste ejendomme ESR ca. 2 mio. vurderingsejendomme ca samlede faste ejendomme (88%) ca ejerlejligheder (11%) ca bygninger på lejet grund (1%) højst 1000 umatrikulerede arealer 


Download ppt "Registrering af fast ejendom"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google