Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slik gør vi i Danmark Helle Bech, CEO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slik gør vi i Danmark Helle Bech, CEO"— Præsentationens transcript:

1 Slik gør vi i Danmark Helle Bech, CEO

2 Hvem er vi ? Rejsen derhen

3 Øresundsbro Konsortiet
BroBizz A/S’ ejerskab Den danske stat Sund & Bælt Holding A/S A/S Femern Landanlæg A/S Øresund A/S Storebælt BroBizz A/S Sund & Bælt Partner A/S 50 % Femern A/S Øresundsbro Konsortiet

4 BroBizz® -rejsen frem til i dag
Nye Færger kommer ind i EasyGo samarbejdet A/S Storebælt åbner og introducerer BroBizz® systemet EasyGo tjenesten starter 1998 2004 2007 2008 2010 EasyGo samarbejdet går i gang (NORITS) BroBizz A/S etableres og påbegynder arbejdet med at skabe nye anvendelsesmuligheder for en BroBizz®

5 BroBizz®-rejsen frem til i dag (fortsat)
Forberedelser for BroBizz A/S som udsteder starter juni 2013 BroBizz A/S går i drift 2011 2011 2012 2013 Organisationen opbygges 1. november 2013 EasyGo+ Beslutning om at separere udstedertjenesten fra A/S Storebælt til BroBizz A/S og at selskabet skal søge at blive EETS udsteder

6 Hvorfor et udstederselskab?

7 EETS direktiv og perspektiver for Sund & Bælt ved at etablere et udstederselskab
EETS → Udstederfunktionen udsættes for konkurrence Stor BroBizz®-beholdning og tilhørende kundeforhold samt etablerede systemløsninger og know how Gode muligheder for at videreudvikle forretningen ud fra den platform der var etableret, indenfor transportrelaterede tjenester Opnå bedre tjenester for kunden (brukeren) og fordele for operatør ved at skille udstederopgaverne fra operatøropgaven

8 Krav til udstederselskabet
Skal kunne stå på egne ben (udenfor statsgarantien) Udsættes for konkurrence og skal dermed være i stand til at tilbyde en god, effektiv og eftertragtet service til den rigtige pris Selskabet skal drives effektivt med fokus på højt serviceniveau, samt minimere tab/risici Give et markedsmæssigt afkast af den investerede kapital

9 Om selskabet BroBizz A/S

10 Strategi Vi har en to-delt strategi:
Udvide anvendelsesmulighederne for BroBizz® baseret på dagens teknologi (DSRC) Antal anvendelsessteder og typer af anvendelsesmuligheder (indenfor det transportrelaterede ydelser) Udvide forretningen til andre lande i EU Deltage i udbredelse af EETS tjenesten, i første omgang via REETS Kunne tage imod begge teknologier (DSCR og GNNS)

11 Servicestrategi Vi skal sikre en konkurrencedygtig service (pris og kvalitet) til operatørerne Vi skal levere en tjeneste som kunde har behov for; med høj kvalitet, højt serviceniveau og høj tilgængelighed Dette skal bl.a. løses ved at IT-systemerne støtter dette , så vi kan tilbyde automatiske tjenester, som er enkle at få tilgang til, enkle at forstå for parterne (operatørerne og kunderne) Kunderne skal i størst muligt omfang kunne betjene sig selv

12 Forretningsmodellen i BroBizz A/S
Bygger på EETS principperne: Kunde Service User Operatør/ Toll Charger Udsteder - BroBizz A/S Toll Service Provider  Aftale Krav Betaling Kundeaftale OBU Faktura Brug af infrastruktur Aflæsning af OBE Evt. direkte aftale

13 Hvem servicerer vi? BroBizz A/S har to parter vi leverer tjenester til: Operatørerne (Toll Charger) Brugeren af Operatørernes anlæg – kunden (Service User)

14 BroBizz A/S’ servicekoncept - operatører
BroBizz A/S skal kunne tilbyde: Et set-up der opfylder kundernes forventninger God pris og kvalitet for ydelserne (dvs. skal være billigere og bedre end operatørerne selv kan gøre det) Varetagelse af så mange kunderelaterede opgaver som muligt (ud fra cost-benefit) Administrere kundeaftaler der er knyttet til rabat eller andre fordele hos operatøren Mulighed for at operatøren samtidig at bibeholde individuelle salgs- og markedsstrategier og have et fuldt opdateret kundekartotek

15 BroBizz A/S’ servicekoncept - kunderne
BroBizz A/S skal kunne tilbyde: Enkel adgang til de tilbudte services Merværdi i anvendelsen og muligheder i forhold til ikke at have en BroBizz® Enkel administration og ét tilhørsforhold for så vidt angår: Tilmelding Én aftale – ét kontaktpunkt Fakturering Betaling Mange anvendelsessteder (dvs. mange operatører tilknyttet) Direkte adgang til at tilmelde sig rabatprodukter hos operatøren, hvor aftaleadministration sker via BroBizz A/S

16 Forretningen i dag Ca. 700.000 BroBizz® enheder
Ca kundeaftaler (størstedelen i Danmark) Ca BroBizz® enheder Administration af kundeaftaler og andre ‘add-on’ services Betalingsformidlingen af forbrug på BroBizz® udgør ca. 2,8 mia.kr./ år

17 Organisationen Lille organisation, kun bestående af de direkte kundeorienterede funktioner: Kundecenter Erhvervsaftaler Debitorfunktion Ca. 25 ansatte Alle øvrige funktioner købes enten internt i moderselskabet Sund & Bælt Holding eller outsources for at få bedst mulige synergier eller bedste pris og løsning

18 Tekniske løsninger Basis er ‘’EasyGo- modellen’’ Derudover:
Webtjenester mellem BroBizz A/S og operatørerne Selv-service faciliteter med bestillingsmoduler, ‘min konto’, oversigt over operatører hvor der kan via hjemmeside kan kobles videre til indgåelse af rabataftaler osv. Dvs. med en BroBizz® aftale behøver kunden bare gå til ét sted for at: indgå aftale se sit forbrug på sin BroBizz® uanset hvor denne har være anvendt, vedligeholde sine egne aftaledata, vælge til eller vælge bort specielle aftaler hos operatørerne og meget mere…..

19 Hvor er vi i dag og hvad har vi af erfaringer?

20 Forberedelserne – vores erfaringer
Det tager tid at forberede dette!! Fra beslutningen blev gjort til dette var gennemført, gik 2 år Der er mange aktiviteter der skal gennemføres, eks.: Arbejdsprocesser gennemgås, grænsesnit afklares Systemer bygges i udstederselskab Systemfunktionalitet ‘’lukkes ned’’ i operatørsystemer Medarbejdere flyttes til ny ansættelsessted Kundeaftaledata konverteres over til udstederselskab Vilkår for aftalen deles i to dele Kunden informeres (og i ret tid) Leverandøraftaler splittes ISO certificering

21 Forberedelserne - vores udfordringer
Der opstår altid uforudsete hændelser ! Hos os var den største at det ikke var muligt at samle udstederopgaven fra Storebælt og Øresundsbron i et fælles ejet selskab Dette betød at vi måtte revurdere forretningsplaner, løsningskoncepter, kundestrategi mm. midt i forberedelserne.

22 Erfaringer efter det første 1 ½ år
Kunderne har taget godt i mod det nye selskab og den nye service  Men der er også visse udfordringer: Kunderne skal vende sig til de nye differentierede roller - mellem operatør og udsteder Det kan være vanskeligt for kunderne at forstå hvem de skal kontakte Klar og enkel information er vigtig og det tager tid Udstederen bliver ikke bare målt på sine egne tjenester og evne til at levere disse, men også målt på kvaliteten af den ydelse/service som operatøren giver

23 Hvad kan vi i BroBizz A/S tilbyde kunderne efter 1 ½ år:
Muligheder for kunden i dag: EasyGo EasyGo+ Parkering Adgangskontrol (lastbiler) til bl.a. havne og centrallagre Opkrævning af transportrelaterede services via BroBizz aftalen Administration af rabataftaler (lokalaftaler) Nye anvendelsesmuligheder og nye services kommer til

24 Konklusion Jeg mener at opsplitningen mellem udsteder og operatør er den bedste vej frem: Der kan opnås synergier og stordriftsfordele ved at dele rollerne Der kan skabes bedre services til kunderne Hver part (operatøren og udstederen) kan fokusere på sin primære forretning Dog tror jeg at der i fremtiden må komme skarpere krav udsteder og operatør i mellem (høj kvalitet, hurtig aktion mm) for at sikre effektive tjenester for kunden, operatøren og udstederen

25 Tak fordi I lyttede!

26 Spørgsmål ?


Download ppt "Slik gør vi i Danmark Helle Bech, CEO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google