Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Er det uetisk at bruge korn til energiformål? Kathrine Hauge Madsen Christian Gamborg Peter Sandøe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Er det uetisk at bruge korn til energiformål? Kathrine Hauge Madsen Christian Gamborg Peter Sandøe."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Er det uetisk at bruge korn til energiformål? Kathrine Hauge Madsen Christian Gamborg Peter Sandøe

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forbud mod afbrænding af korn i kedelanlæg større end 250 kW BEK 1295 af 13/12/2005 (om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) § 13. Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende kul og produkter, der kan anvendes som fødevarer, herunder fiske- og rapsolie, overskudssmør, korn o. l., som brændsler til kollektive varmeforsyningsanlæg Etiske overvejelser om afbrænding af fødevarer i en sultende verden

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Statsministeren om biobrændstof Sætte skub i forskning og udvikling Biobrændstof til biler 2. generationsteknologi Reststoffer Ikke fødevarer Venstres Landsmøde den 19. november 2006

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Energi- og transportministeren Nuværende produktionsmetoder (til bioethanol) Baseres på fødevarer og foderstoffer Ikke samfunds- økonomisk og miljømæssigt attraktive Kan komme til at lægge beslag på store landbrugsarealer http://www.trm.dk/ Statoil

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Miljøforkæmper i TV2 En tank ren bioethanol til en firhjulstrækker, eller mad på bordet til en voksen i et år – kornmængden er den samme Lester Brown den 24. aug. 2006 ~ Landbrugsavisen

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Begrundelser for forbud mod at anvende korn til energiformål 1.Argument 1 (biobrændsel/bioethanol): Uetisk at bruge korn til energi så længe der er sult i verden 2.Argument 2 (bioethanol): Økonomi, miljø, prioritering af landbrugsarealets anvendelse til foder og fødevarer

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Begrundelser for forbud mod at anvende korn til energiformål 1.Argument 1 (biobrændsel/bioethanol): Uetisk at bruge korn til energi så længe der er sult i verden a)Hvordan kan braklægning accepteres? b)Kommer det producerede korn de sultne til gavn? 2.Argument 2 (bioethanol): Økonomi, miljø, prioritering af landbrugsarealets anvendelse til foder og fødevarer

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Konsekvens i forhold til sult Producerer vi så mange spiselige afgrøder som muligt? DK: 172.000 ha brak….. Hvis det handler om konsekvenser i forhold til at mætte de sultne, er der ingen forskel Braklægning Anvendelse af fødevarer til energiformål Men.....

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Moralsk skel mellem braklægning og afbrænding af korn? Mange vil drage et moralsk skel mellem Handling – omdanne fødevarer til energi Undladelse – braklægning af landbrugsjord Handling og undladelsesdoktrinen Moralsk mere problematisk, hvis man aktivt udfører en handling, der forventeligt vil have en negativ konsekvens, end det er at undlade at udføre en handling, hvor undladelsen har samme konsekvens Doktrinen omstridt Diskutabelt om braklægning er undladelse eller handling

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forudsætning for sult- argumentet så længe vi har brak Den etiske debat forholder sig kun til det korn vi faktisk producerer Det producerede korn kommer de sultne til gavn Holder dette i praksis? Måske, men.....

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU’s korn Ikke et instrument til at komme af med overskudsproduktion Forslag til WTO medlemmer: Give direkte kontantbidrag til køb af fødevarer i modtager- landet eller fra andre udviklingslande http://www.folketinget.dk/Samling/2002 1/udvbilag/FLF/Almdel_bilag753.htm

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Røde Kors Nødhjælp skal primært Dække folks basale behov Give mulighed for at klare sig selv. Undgå afhængighed af passiv nødhjælp Støtte lokale strukturer og kapaciteter http://drk.dk/sw47031.asp

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret FNs fødevareprogram Tager alle forholdsregler for at undgå: Negativ effekt på produktionen af lokale fødevarer Ændringer i det lokale forbrugsmønster Afhængighed af fødevarehjælp www.wfp.dk

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Begrundelser for forbud mod at anvende korn til energiformål 1.Argument 1 (biobrændsel/bioethanol): Uetisk at bruge korn til energi så længe der er sult i verden a)Hvordan kan braklægning accepteres? b)Kommer det producerede korn de sultne til gavn? 2.Argument 2 (bioethanol): Økonomi, miljø, prioritering af landbrugsarealets anvendelse til foder og fødevarer

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Begrundelser for forbud mod at anvende korn til energiformål 1.Argument 1 (biobrændsel/bioethanol): Uetisk at bruge korn til energi så længe der er sult i verden 2.Argument 2 (bioethanol): Økonomi, miljø, prioritering af landbrugsarealets anvendelse til foder og fødevarer

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Begrundelser for forbud mod at anvende korn til energiformål 1.Argument 1 (biobrændsel/bioethanol): Uetisk at bruge korn til energi så længe der er sult i verden 2.Argument 2 (bioethanol): Økonomi, miljø, prioritering af landbrugsarealets anvendelse til foder og fødevarer a)2. generations ethanolanlæg i.Mangler opskalering ii.Er der tilstrækkelige mængder af restbiomasse?

17 Andre EU-lande: Anden holdning Bioethanol EUKorn Sukkerroer Majs Frugt SverigeKorn TysklandSukkerroer Korn Biodiesel EURaps Solsikker (DK)Raps http://www.raiffeisen.de

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Biobrændstoffer i EU EurObserv’ER

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvor meget bioenergi kan vi lave fra restbiomasse? Begrænsede ressourcer Uudnyttet restbiomasse ca. 74 PJ DK forbrug 2005 Olie: 331 PJ Transport: 216 PJ DKs bruttoforbrug: 839 PJ/år 2005 Ikke udnyttet Energistyrelsen

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Konklusion Sult-argumentet Bistandspolitik i dag: hjælp til selvhjælp (lokale fødevarer) Det etiske argument mod at anvende korn til energiformål kan næppe opretholdes Miljø- og økonomi-argumentet Ethanolproduktion på bl.a. korn stiger kraftigt i nabolande Går teknologiudvikling uden om DK? Begrænsede mængder restbiomasse Nedmuldning af halm -> jordens kulstofbalance?


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Er det uetisk at bruge korn til energiformål? Kathrine Hauge Madsen Christian Gamborg Peter Sandøe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google