Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mindfulness er… 1 Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mindfulness er… 1 Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1."— Præsentationens transcript:

1 Mindfulness er… 1 Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1.

2 Mindfulness er… Slideoversigt I sin essens (3) Mindfulness er… (4) Citater… (5-8) Oprindelse og oversættelse (9) Religiøse undertoner? (10) Lidelse, smerte, nydelse (11) Særskilt praksis? – Eller integreret i dagligdagen? (12) Tilstedeværelsesmåder (13-14) Naturlig mindfulness (15) Oplevelser (16) Metoder (17) Empirisk understøttet (18) De 7 grundholdninger (19) Baer’s operationalisering (20) På dansk (21) 1) Iagttage / registrere (22) 2) Ikke vurderende bevidsthed (23) 3) Ikke-reaktivitet over for oplevelse (24) 4) Beskrive (25-26) 5) Handle med nærvær (27) 2

3 Mindfulness er… I sin essens... Mindfulness handler om at være fuldt tilstede i alt, hvad man gør. 3

4 Mindfulness er… En måde at være opmærksom på Observation af oplevelser i nuet –Interne: Fornemmelser, erkendelser, følelser, drifter –Eksterne: Syn, lyde, lugte Med accept, åbenhed, villighed Uden dom eller evaluering Uden at prøve at flygte, undgå, eller ændre oplevelsen –Selvom det kan være uønsket eller ubehageligt 4

5 Mindfulness er… Citater… »Efter at have bevæget sig ind i mindfulness er man i højre grad i stand til at rumme verden, præcis som den er – lige så kaotisk den end måtte være«. (Lorenzen & Reintoft, p. 10) »Kultiveringen af en særlig form for opmærksomhed…« (Lorenzen & Reintoft, p. 13) 5

6 Mindfulness er… (fortsat) »Bringing one’s complete attention to the present experience on a moment-to-moment basis« Marlatt & Kristeller, 1999 »…the state of being attentive to and aware of what is taking place in the present.« Brown & Ryan, 2003 6

7 Mindfulness er… »Paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.« Kabat-Zinn, 1994 »Mindfulness includes an affectionate, compassionate quality within the attending; a sense of openhearted friendly presence and interest.« Kabat- Zinn, 2003 (fortsat) 7

8 Mindfulness er… »…In mindfulness practice, the focus of a person´s attention is opened to admit whatever enters experience, while at the same time, a stance of kindly curiosity allows the person to investigate whatever appears, without falling prey to automatic judgements or reactivity.« Segal, Williams, & Teasdale, 2002 (fortsat) 8

9 Mindfulness er… Oprindelse og oversættelse Stammer fra buddhistisk meditationspraksis Adopteret til sekulær brug i vestlige omgivelser –Mental helbred –Stress reduktion –Wellness programmer 9

10 Mindfulness er… Religiøse undertoner? Nej, fordi: Mindfulness kan blive praktiseret på en ikke-religiøs måde Ændrer ikke nødvendigvis ens religiøs tro Eller fordrer at man adopterer en ny religion De fleste religioner inkluderer kontemplative praksisser Som alle er metoder / måder at søge indre visdom eller fred i sindet Men brugen i vesten er en reduktionistisk brug, baseret på andre værdier end de buddhistiske. Det kan være problematisk… 10

11 Mindfulness er… Lidelse, smerte og nydelse »Vi kan ikke fjerne smerte fra livet, men vi kan mindske lidelsen, der ligger som en mental sky af modstand.« (Lorenzen & Reintoft, p. 42 / Jacobsen & Solhaug, 2009) 11

12 Mindfulness er… »Er det ikke tankevækkende, at vi udøver mindfulness for at holde en pause fra realiteterne, slippe væk fra kaos, travlhed og stress i stedet for at skabe en mindful realitet?« Thomas Milsted, 1.2.14 på facebook Særskilt praksis? - eller integreret i dagliglivet? 12

13 Mindfulness er… Tilstedeværelsesmåder 1. Doing: Vi følge tankerne automatisk. Problemerne omkring doing-tilstanden er: - Alt forløber automatisk. - Den måde man handler på bliver let styret af tankerne. - I tankerne er man ofte i gang med at planlægge fremtiden, hvorfor man aldrig er fuldt tilstede. Doing-modus er ofte irrationel og ineffektiv i forhold til problemløsning. 2. Being: At sanse nuet direkte med fuld kontakt til sanseindtrykkene i situationen. Træning af being reducerer mental overfokus på problemer, f.eks. en smertetilstand, samt giver en mere præcis smerte-perception, der kan medføre en mere adækvat smerterhåndtering. 3. Mindfulness: At være til stede med opmærksomheden på det foranderlige, konstante flow af indre og ydre begivenheder. Mindfulness kræver en metakognitiv opmærksomhedsindstilling. Dvs. en overopmærksomhed på, hvor opmærksomheden er. Tanker registreres som tanker, dvs. som mentale forestillinger og konstruktioner, der er forskellige fra virkeligheden. 13

14 Mindfulness er… 14

15 Mindfulness er… Naturlig mindfulness Nogle mennesker er pr. grundnatur mere hvilende i sig selv, altså har et højt niveau af mindfulness Men oftest skal man træne at forblive på alfa eller i SMR (10-15 Hz) i aktivitet Og man skal anvende teknikker til at gå bagom tanken og give mere rum for stilheden 15

16 Mindfulness er… Oplevelser Kroppen kalder Tanker –Lad alle tanker komme og gå uden involvering –’Frihed tæmmer sindet’ Følelser –Følelsen bag følelsen bag følelsen –’Som at artsbestemme fugle under flugt’ Søvn –Vil komme ofte, hvis man har søvnunderskud Stilhed –Ingen bevidsthed herom før bagefter (i starten i hvert fald) 16

17 Mindfulness er… Metoder MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy MBRP – Mindfulness Based Relapse Prevention MBD – Mindfulness Based Dialog ID – Insight Dialog IM – Interpersonal Mindfulness DAT – Dialektisk AdfærdsTerapi (DBT=Dialectical Behavior Therapy) ACT – Acceptance and Commitment Therapy 17

18 Mindfulness er… Empirisk understøttet MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction (Kabat-Zinn, 1982, 1990) MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy (Segal, Williams, Teasdale, 2002) DBT – Dialectical Behavior Therapy (DAT – DialektiskAdfærdsTerapi) (Linehan, 1993) ACT – Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) 18

19 Mindfulness er… De 7 grundholdninger Det ikke-dømmende sind Nybegynderens sind Accept Tålmodighed At stræbe eller ikke stræbe… Tillid At give slip 19

20 Mindfulness er… Baers operationalisering… Observing (attending to or noticing internal and external stimuli, such as sensations, emotions, cognitions, sigths, sounds and smells) Describing (noting or mentally labeling these stimuli with words) Acting with awareness (attending to one’s current actions, as opposed to behaving automatically or absent- mindedly) Non-judging of inner experience (refraining from evaluation of one’s sensations, cognitions and emotions) Non-reactivity to inner experience (allowing thoughts and feelings to come and go, without attention getting caught up in them) Carmody & Baer 2008, p. 24 20

21 Mindfulness er… På dansk… Iagttage / registrere (ej analysere, fortolke) Ikke vurderende bevidsthed Ikke reaktivitet over for den indre oplevelse At beskrive At handle med nærvær 21

22 Mindfulness er… 1) Iagttage / registrere Såvel bredt som fokuseret: Indadregistrerende – puls, hjerteslag, spændingsbalancer etc. Udadrettet, sansemæssigt registrerende – syn, hørelse, smag, lugt, taktil sans Omgivelser 22

23 Mindfulness er… 2) Ikke-vurderende bevidsthed ’Spædbarnets tilstedeværelse’ – fordi analyse, fortolkning, konklusion er naturligt fra ca. 1 år Kan lide / kan ikke lide - er den mest almindelige diskrimination. Beror på, hvor meget, vi genkender en situation / den anden ligner os selv Tomhed stilhed 23

24 Mindfulness er… 3) Ikke reaktivitet over for oplevelse Tanker og følelser kommer og går uden at influere kroppen Normalvis aflæses reaktioner i hjerneaktivitet, hudspænding, puls, åndedræt (variablitet, tempo), siddestilling etc. 24

25 Mindfulness er… 4) Beskrive Beskrivende begreber Ej fortolkning ’Coachende kommunikation’ / ’Girafsprog’ 25

26 Mindfulness er… 26

27 Mindfulness er… 5) Handle med nærvær Over for én selv – og over for andre Ubevidste handlinger er reaktive. Bevidste handlinger er proaktive Forsvarsmekanismer mindre udtalte (projektion, delegering, tilbagetrækning etc.) Balancepunkt udtrykt som: Stille årvågen opmærksomhed. (’Restful dulness’ kontra ’restful alertness’) Brændglasmetafor 27


Download ppt "Mindfulness er… 1 Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google