Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Komma i almenfattelig fremstilling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Komma i almenfattelig fremstilling"— Præsentationens transcript:

1 Komma i almenfattelig fremstilling
, Kom i kommaform Komma i almenfattelig fremstilling

2 Disposition Indledning Kommaparagraffer De 4 ting man skal kunne
Opremsninger Baggrundsoplysninger Nutid og datid Helsætning og ledsætning Øvelser

3 Kommaregler § 1. Opremsningskomma mv.
§ 2. Komma ved selvstændige sætningsdele § 3. Helsætninger § 4-5. Ledsætninger § 4. Komma eller ikke komma § 5. Startkommaets placering § 6. Tydeliggørelse

4 4 ting man skal kunne genkende
1. en opremsning 2. et indskud/en parentetisk bemærkning/en forklarende tilføjelse 3. nutid og datid 4. en helsætning og en ledsætning

5 Opremsning. , i stedet for og
X, Y og Z (til lands, til vands og i luften) X, Y, Z og P X, Y, Z, P og Q osv. en stor, fed kat (en kat der er stor og fed) Desuden ved gentagelse: en meget, meget lang vej

6 Baggrundsoplysninger
, indskud, Han kom, ikke overraskende, for sent , parentetiske bemærkninger, Hun kom, som du jo ved, for sent i øvrigt, forresten, ellers , forklarende og uddybende tilføjelser, Han kom for sent, nemlig først kl. 10, og så… bl.a., fx, altså, faktisk

7 Sætning – O og X * Udsagnsled (nutid/datid) – O + Grundled – X Vi fremlægger i kapitel 3 vores analyse af… Af vores analyse fremgår det med al tydelighed… Det kan være vanskeligt at analysere det mangelfulde materiale tilfredsstillende under de foreliggende omstændigheder…

8 Nutid og datid * spiser/spises undersøger/undersøges
fremlægger/fremlægges mener/menes bliver er har kan vil spiste/spistes undersøgte fremlagde mente/mentes blev var havde kunne ville

9 Prisen på A-breve stiger mest og derfor kan du overveje at bruge det billigere B-brev i stedet. B-brevet koster fra 1. april 6 kr. og er to til tre dage om at nå frem. Men måske er det heller ikke alle dine breve der behøver at være fremme allerede næste dag. Portostigningen er mindre på B-breve fordi den lidt længere omdelingstid giver os bedre mulighed for at tilrettelægge vores postruter effektivt. Fra 1. april bliver det nemmere at benytte B-brevet fordi du så kan lægge B-brevet i landets ca røde postkasser. Indtil da skal du stadig aflevere det ved skranken på posthuset eller i postbutikken. Det bliver også nemmere at frankere breve. Fra 1. april er det nemlig kun vægten der bestemmer portoen på breve med frimærker. Dermed siger vi farvel til reglen om at du skal måle hvor høje tykke og brede dine breve er når du frankerer med frimærker.

10 Prisen på A-breve stiger mest og derfor kan du overveje at bruge det billigere B-brev i stedet. B-brevet koster fra 1. april 6 kr. og er to til tre dage om at nå frem. Men måske er det heller ikke alle dine breve der behøver at være fremme allerede næste dag. Portostigningen er mindre på B-breve fordi den lidt længere omdelingstid giver os bedre mulighed for at tilrettelægge vores postruter effektivt. Fra 1. april bliver det nemmere at benytte B-brevet fordi du så kan lægge B-brevet i landets ca røde postkasser. Indtil da skal du stadig aflevere det ved skranken på posthuset eller i postbutikken. Det bliver også nemmere at frankere breve. Fra 1. april er det nemlig kun vægten der bestemmer portoen på breve med frimærker. Dermed siger vi farvel til reglen om at du skal måle hvor høje tykke og brede dine breve er når du frankerer med frimærker.

11 Helsætninger og ledsætninger
Helsætningen er den overordnede sætning, den kan klare sig selv. Kan indledes med og, men, eller, for og så Ledsætningen er en del af helsætningen eller en del af en anden ledsætning. Den kan ikke klare sig selv. Kan indledes med hv-ord, når, da, før, inden, siden, at, som, der, mens, idet, så, fordi

12 Helsætning – kan klare sig selv
Peter kommer i morgen I morgen kommer Peter I helsætninger står nægtelsen efter nutid/datid: Peter kommer ikke i morgen I morgen kommer Peter ikke Peter er ikke kommet endnu

13 Ledsætning – kan ikke klare sig selv
som jeg sagde når han kommer før hun synger hvis han havde spist I ledsætningen står nægtelsen før nutid/datid når han ikke kommer hvis han ikke havde spist

14 , Komma mellem to helsætninger:
Vi har to helsætninger, og så sættes der komma imellem dem Komma når en ledsætning starter og slutter: Vi har en ledsætning, der startede der og slutter her, og vi sætter komma omkring den Uden startkomma: Der sættes kun komma når ledsætningen slutter.

15 Prisen på A-breve stiger mest, og derfor kan du overveje at bruge det billigere B-brev i stedet. B-brevet koster fra 1. april 6 kr. og er to til tre dage om at nå frem. Men måske er det heller ikke alle dine breve, der behøver at være fremme allerede næste dag. Portostigningen er mindre på B-breve, fordi den lidt længere omdelingstid giver os bedre mulighed for at tilrettelægge vores postruter effektivt. Fra 1. april bliver det nemmere at benytte B-brevet, fordi du så kan lægge B-brevet i landets ca røde postkasser. Indtil da skal du stadig aflevere det ved skranken på posthuset eller i postbutikken. Det bliver også nemmere at frankere breve. Fra 1. april er det nemlig kun vægten, der bestemmer portoen på breve med frimærker. Dermed siger vi farvel til reglen om, at du skal måle hvor høje, tykke og brede, dine breve er, når du frankerer med frimærker. *

16 På lørdag klokken bliver et af Vikingeskibsmuseets vartegn , ’Havhingsten’ , søsat og skal i gang med sommerens togt. I lighed med museets øvrige sejlende rekonstruktioner har det store krigsskib fra Skuldelev nu fået sit eget bådelaug af frivillige , der sammen med museets bådebyggere har brugt mange timer på at gøre det klart. For alle disse roskildensere , som arbejder hårdt og gratis , er søsætningen noget af et højdepunkt , hvor sliddet med at reparere , male og tjære så er klaret. Havhingstens togt denne sommer går til Orø , Rørvig , Kalundborg og Korsør fra 20. til 31. juli. Turen er en del af et større kulturhistorisk oplevelsesprojekt , der skal synliggøre , ‘hvordan Danmark blev til - fra vikingekonger til Valdemarerne’ , som sammen med biskop Absalon i Roskilde skabte en stormagtstid.

17 Projektet gennemføres sammen med Kulturregion Midt- og Vestsjælland for at øge kendskabet til Sjællands særlige historie. Målet er at gøre Sjælland til et førende sted indenfor oplevelsesøkonomi , når det handler om Vikingetid og Middelalder. Her vil Roskilde med sit museum for vikingeskibe og domkirken , der er højdepunktet af nordisk magtudfoldelse fra kirken , blive et naturligt centrum. Undervejs gennemføres en række aktiviteter , der kan demonstrere , hvordan livet formede sig på en havn tilbage i Vikingetiden og Middelalderen lige fra år 750 og op til I denne periode var det først sædvane at vælge landets konge på et stort ting ved udløbet af Roskilde Fjord , og senere kom der vigtige borge rundt om , f.eks. ved Kalundborg og Korsør.

18 Til manges forundring forklarede Troels Lund Poulsen i oktober sidste år til kommissionen , at han under SKAT Københavns behandling af sagen ikke gjorde sig overvejelser om , hvilken politisk betydning det kunne få , hvis den københavnske skatteregion nåede frem til , at ægtefællen til oppositionens statsministerkandidat havde brudt kildeskatteloven ved ikke at betale skat i Danmark. Han var som minister alene optaget af at sikre sig , at alle skatteydere fik samme grundige behandling.

19 Opsamling * Komma i stedet for og i opremsninger
Komma omkring baggrundsviden (indskud, parentetiske bemærkninger og forklarende tilføjelser) Komma mellem helsætninger Komma når ledsætningen starter og slutter (’Uden startkomma’ kun komma når ledsætningen slutter)

20 Henvisninger dsn.dk sproget.dk

21 ,

22 Prisen på A-breve stiger mest, og derfor kan du overveje at bruge det billigere B-brev i stedet. B-brevet koster fra 1. april 6 kr. og er to til tre dage om at nå frem. Men måske er det heller ikke alle dine breve, der behøver at være fremme allerede næste dag. Portostigningen er mindre på B-breve, fordi den lidt længere omdelingstid giver os bedre mulighed for at tilrettelægge vores postruter effektivt. Fra 1. april bliver det nemmere at benytte B-brevet, fordi du så kan lægge B-brevet i landets ca røde postkasser. Indtil da skal du stadig aflevere det ved skranken på posthuset eller i postbutikken. Det bliver også nemmere at frankere breve. Fra 1. april er det nemlig kun vægten, der bestemmer portoen på breve med frimærker. Dermed siger vi farvel til reglen om, at du skal måle hvor høje, tykke og brede, dine breve er, når du frankerer med frimærker.

23 På lørdag klokken bliver et af Vikingeskibsmuseets vartegn , ’Havhingsten’ , søsat og skal i gang med sommerens togt. I lighed med museets øvrige sejlende rekonstruktioner har det store krigsskib fra Skuldelev nu fået sit eget bådelaug af frivillige der sammen med museets bådebyggere har brugt mange timer på at gøre det klart. For alle disse roskildensere som arbejder hårdt og gratis , er søsætningen noget af et højdepunkt hvor sliddet med at reparere , male og tjære så er klaret. Havhingstens togt denne sommer går til Orø , Rørvig , Kalundborg og Korsør fra 20. til 31. juli. Turen er en del af et større kulturhistorisk oplevelsesprojekt der skal synliggøre ‘hvordan Danmark blev til - fra vikingekonger til Valdemarerne’ som sammen med biskop Absalon i Roskilde skabte en stormagtstid.

24 Projektet gennemføres sammen med Kulturregion Midt- og Vestsjælland for at øge kendskabet til Sjællands særlige historie. Målet er at gøre Sjælland til et førende sted indenfor oplevelsesøkonomi når det handler om Vikingetid og Middelalder. Her vil Roskilde med sit museum for vikingeskibe og domkirken der er højdepunktet af nordisk magtudfoldelse fra kirken, blive et naturligt centrum. Undervejs gennemføres en række aktiviteter der kan demonstrere hvordan livet formede sig på en havn tilbage i Vikingetiden og Middelalderen lige fra år 750 og op til I denne periode var det først sædvane at vælge landets konge på et stort ting ved udløbet af Roskilde Fjord, og senere kom der vigtige borge rundt om, f.eks. ved Kalundborg og Korsør.

25 Til manges forundring forklarede Troels Lund Poulsen i oktober sidste år til kommissionen at han under SKAT Københavns behandling af sagen ikke gjorde sig overvejelser om hvilken politisk betydning det kunne få hvis den københavnske skatteregion nåede frem til at ægtefællen til oppositionens statsministerkandidat havde brudt kildeskatteloven ved ikke at betale skat i Danmark. Han var som minister alene optaget af at sikre sig at alle skatteydere fik samme grundige behandling.

26


Download ppt "Komma i almenfattelig fremstilling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google